Waar koop je best je fondsen? Checklist

De filosofie van Spaarvarkens indachtig , namelijk “ meer waarde voor uw geld” , willen we je in onze bijdragen helpen in je zoektocht naar alternatieven voor dure fondsen en tak 23 (fondsen in verzekeringsverpakking). Dat zijn fondsen met vaak hoge jaarlijkse kosten, voornamelijk beheerskosten. Dat zijn ‘lopende’ kosten, je krijgt voor die kosten geen factuur, de kosten worden voortdurend in onmerkbaar kleine porties afgenomen van je beleggingen in het fonds. Check!

Dure fondsen via dure verkoopskanalen

Dure fondsen  worden daarenboven vaak via dure verkoopskanalen aan de man gebracht, lees : met hoge instapkosten. Het volstaat echter niet om goedkopere fondsalternatieven te ontdekken, je moet ook nog de financiële tussenpersoon vinden waar je het fonds van je keuze kan kopen. De traditionele bank biedt immers vaak enkel haar huisfondsen aan of legt beperkingen op bij het louter uitvoeren van orders (execution only), waardoor je ook beperkt bent in je keuze. Check!

Praktijk

In de praktijk komen we dus hoofdzakelijk bij brokers terecht, die u kan zoeken via onder meer www.bankshopper.be en www.brokertarieven.be. Een aantal van die brokers werkt met afgebakende online lijsten van fondsen terwijl anderen dat niet doen. Maar het is niet omdat er bij een bepaalde broker geen fondsenlijst voorhanden is dat er per definitie geen toegang is tot fondsen. Bij bepaalde brokers zonder lijst is het namelijk mogelijk om via een telefonisch order je gekozen fonds te kopen. Check.

De checkpoints bij de keuze van een broker:

a) Toegang tot ETF‘s (Exchange Traded Funds of beursgenoteerde fondsen)

Alhoewel ETF’s  via de beurs worden verhandeld is de toegang toch niet bij alle brokers dezelfde, zelfs al zijn ze actief op dezelfde beurzen. Je kan de toegang testen met een aantal ETF’s. Wij deden dit bijvoorbeeld  met de 3 ETF-selecties uit de rubriek “Copycat” van de fondsenbijlage van De Tijd voor drie indexen: MSCI Emerging markets, MSCI World, en S&P 500.
Je kan op de websites van de brokers in principe ook achterhalen hoeveel ETF’s ze verhandelen en met hoeveel ETF-fondshuizen ze werken. Check.

b) Toegang tot UK Investment Trusts (zie ons vorige artikel over closed end funds)

Niet bij alle brokers is er toegang tot deze interessante beursgenoteerde fondsenmarkt, zelfs al zijn ze actief op de Londense beurs. Check.

c) Toegang tot fondsen via Euronext Amsterdam (zie ons vorige artikel over Amsterdam)

Niet bij alle brokers is er toegang is tot deze interessante fondsenmarkt via Euronext Amsterdam , zelfs al zijn ze actief op de beurs van Amsterdam. Check

d) Toegang en diversiteit van het aanbod klassieke fondsen

De brokers die met lijsten werken tonen het aantal fondsen dat ze aanbieden en het aantal fondsbeheerders. In de pers verschijnen regelmatig lijsten van bekroonde fondsen en bv. op basis van die namen kan je de kwaliteit en diversiteit van het aanbod testen. Check.

e) Toegang tot goedkopere share classes van klassieke fondsen

In België bestaat jammer genoeg nog steeds het systeem van jaarlijkse retrocessies voor de verdeler, dit in tegenstelling tot een aantal andere landen waar dit in het kader van de Mifid-beleggersbescherming verboden werd, bv. in Nederland. Die retrocessies (waarbij de fondsbeheerder een deel van het beheerloon overschrijft naar de verdeler) zijn uiteraard alleen maar betaalbaar als het beheerloon hoog genoeg is. Maar gelukkig bestaan er voor de meeste internationale fondsen ook goedkope share classes, clean shares genoemd, zonder die retrocessies en dus met beduidend lagere jaarlijkse lopende kosten (TER). Het is wat zoeken hiernaar, bv. via de site www.fundinfo.com. We geven een paar voorbeelden hieronder van bekende en bekroonde fondsen (louter ter illustratie, dus zonder ze aan te bevelen).

1.Fundsmith Equity Fund

Meestal beschikbaar via de klasse LU0690374615 met een jaarlijkse kostenfactor (TER) van 1,61% waarvan jaarlijks 0.55% terugvloeit naar de verdeler als retrocessie. Bij een broker zonder afgebakende fondsenlijst kunnen wij van dit fonds evenwel een goedkopere aandelenklasse kopen met isin-code LU0690375182 en met een TER van 1,11%. Check!

2. Comgest Growth Europe Fund

Meestal beschikbaar via de klasse IE00BOXJXQ01 met een TER van 1,55 % waarvan jaarlijks 0,5% terugvloeit naar de verdeler. Wij kunnen van hetzelfde fonds een goedkopere share class kopen, met isin-code IE00BQ1YBL06 en een TER van 1,06%. Check!

3.Robeco Sustainable Global Stars Equity Fund

Meestal beschikbaar via de klasse LU0387754996 met een TER van 1,46 % waarvan 0,63% jaarlijks terugvloeit naar de verdeler. Wij kunnen van hetzelfde fonds een goedkopere share class kopen met isin-code NL0010366407 en een TER van 0,66%. Check!

4.Capital Group New Perspective Fund

Meestal beschikbaar via de klasse LU1295551573 met een TER van 1,6% waarvan jaarlijks 0,75 % terugvloeit naar de verdeler. Wij kunnen van hetzelfde fonds een goedkopere share class kopen met isin-code LU1295555210 en een TER van 0,85%. Check!

5. BL Global Flexible Fund

Meestal beschikbaar via de klasse LU0211340665 met een TER van 1,4 % waarvan jaarlijks 0,63% terugvloeit naar de verdeler. Wij kunnen van hetzelfde fonds een clean share class kopen met isin-code LU1484143604 en een TER van 1%. Check!

f) Kosten

Online brokers zijn meestal niet duur. Voor een vergelijking verwijzen we naar de site brokertarieven.be. Weet ook dat er nog traditionele brokers bestaan met telefonische orderafhandeling i.p.v. online. Sluit ze niet a prori uit. Mogelijk zijn er voordelen qua toegang.

Het makelaarsloon voor fondsen (of de in- en uitstapkost) kan variëren. Maar weet dat je totale kostenplaatje over meerdere jaren uiteindelijk toch grotendeels bepaald wordt door de lopende kosten van een fonds. Dus de toegang tot goedkopere fondsklassen zal je vaak voordeliger uitkomen, zelfs al betaal je een hoger makelaarsloon.

Ga voor de volledigheid na of er bewaarlonen zijn en hoeveel de wisselprovisie bedraagt bij omzetting naar of uit Euro. Check.

Conclusie

Het is moeilijk om 1 ideale fondsenbroker naar voor te schuiven en in de praktijk kan het afhankelijk van je behoeften zelfs aangewezen zijn om bij meer dan 1 broker klant te zijn. Test Aankoop Invest maakt zelfs gewag van een “aanbevolen verdeler” per fonds dat het volgt. Maar onze voornaamste boodschap is toch vooral fondsen vermijden met een te hoge TER. Meestal bestaan er goedkopere versies van dat fonds of goedkopere alternatieven binnen dezelfde beleggingscategorie van dat fonds. Check.

Let op bij transfer van beleggingsfondsen

in het kader van de commerciële acties van fondsenbanken of -brokers kan je soms een tegemoetkoming verdienen door beleggingsfondsen over te schrijven. Bij een transfer van fondsen moet je evenwel erg opletten in verband met de Reynderstaks bij verkoop nadien. Het is cruciaal dat je de oorspronkelijke aankoopprijs en aankoopdatum kent en het bewijs ervan bezit en overmaakt. Er zijn immers gevallen bekend waarbij ontvangende banken dit bewijs niet vroegen. In dat geval speel je met vuur. Bij verkoop van het overgedragen beleggingsfonds kan de ontvangende bank de belastbare basis immers niet correct berekenen en riskeer je dat je forfaitair veel te hoog wordt belast. Wij hebben zelfs gehoord van situaties waar bij verkoop het volledige verkoopbedrag werd belast! Check.

Controleer!

Transfereer dus nooit beleggingsfondsen zonder dat u de oorspronkelijke aankoopborderellen mede overmaakt, en hou ze zelf ook goed bij nadien. En controleer bij verkoop goed de afrekening van de Reynderstaks want fouten komen voor. Check dus welk deel van de meerwaarde werd belast en of dit juist is. Check ook of de TIS-methode werd gebruikt als die voorhanden is en voordeliger is. Check!

Geert Junius

Lees ook de andere bijdrages van Geert Junius, fondsenspecialist van Spaarvarkens.be: (Check!)

Beleggingsfondsen: de 10-punten checklist van Geert Junius – Spaarvarkens.be

Let op met populaire gemengde fondsen! – Spaarvarkens.be

Let op de kosten van een Tak 23 beleggingsverzekering – Spaarvarkens.be

Closed-end fonds checklist (alternatief voor bankfondsen) – Spaarvarkens.be

Beleg in fondsen via Euronext Amsterdam – Spaarvarkens.be

27 rating(s), gemiddelde: 4.6.