Slim beleggen in de categorie “Aandelen Emerging Markets“ via fondsen

Door Geert Junius, fondsenspecialist van Spaarvarkens.be

In deze fondsenrubriek zullen we af en toe inzoomen op een specifieke beleggingscategorie en een aantal mogelijkheden aanreiken om – via fondsen – toegang te krijgen tot die categorie. Vandaag zoomen we in op de beleggingscategorie “Aandelen Emerging Markets”. Aandelen van bedrijven in opkomende landen hebben ons inziens een plaats in een gediversifieerde aandelenportefeuille. Het is niet altijd zo eenvoudig om individuele aandelen te kopen op de beurzen van die groeimarkten, maar via fondsen heb je wel een vlotte  toegang tot die markten.

Ook de nodige spreiding in die markt bereik je via fondsen. Besef evenwel dat aandelen uit opkomende landen een hoger risico inhouden dan die uit meer ontwikkelde landen. In het algemeen zijn het muntrisico en het kredietrisico er hoger en is de liquiditeit van de beurshandel er minder goed.

Morningstar heeft vier beleggingscategorieën van aandelen van opkomende markten:

 • Aandelen Emerging Markets
 • Aandelen Emerging Europe
 • Aandelen Emerging Europe excl. Rusland
 • Aandelen Emerging Small/Mid-Cap

Morningstar heeft hiernaast nog categorieën van specifieke opkomende landen (bijvoorbeeld Aandelen Thailand) en van geografische regio’s (zoals Aandelen Latijns-Amerika en Aandelen Azië excl. Japan). Voor al deze categorieën hanteert Morningstar een specifieke index als benchmark voor haar analyses, vaak een index van MSCI. Een fonds zélf daarentegen gebruikt niet noodzakelijk dezelfde benchmark als Morningstar of gebruikt zelfs geen benchmark.

Mogelijkheden in de categorie “Aandelen Emerging Markets“ (globale categorie)

De fondsen die we naar voor schuiven zijn geen aanbevelingen. Aanbevelingen kaderen immers best in een portefeuillebenadering. De timing van dit artikel is evenmin een aanbeveling om op dit moment in deze markt  te stappen.

We hanteren volgende criteria om fondsen te selecteren:

 • Online toegang via broker op de beurs. Op de beurs: dit brengt ons dus bij ETF’s, fondsen via Euronext Amsterdam (NAV platform) en investment trusts op de beurs van Londen.  (Noot: bepaalde brokers hebben ook afgebakende online lijsten van klassieke fondsen buiten beurs, maar jammer genoeg zijn dit overwegend dure share classes omwille van een hoge component van vergoeding voor de verdeler)
 • Maximaal een jaarlijks kostenpercentage dat het fonds inhoudt (TER) van 1 %
 • Voor ETF’s, enkel degene met een beurstaks van 0,12 %, een IE of LU ISIN-code, fysieke replicatie en kapitalisatievorm
 • Beschikbaarheid van de Essentiële Beleggersinformatie (KID) (tip: zeker lezen als één van de onderdelen van je informatiegaring)
 • We aanvaarden het wisselrisico van de onderliggende beleggingen. Als er een euroklasse of notering bestaat van het fonds kiezen we die klasse

Naast bovenvermelde criteria selecteren we verder mede op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve ratings bij Morningstar en van eventuele andere credentials. Tip: maak kennis met de Morningstar “ETF Screener” , “ETF Quickrank” en “Fonds Screener”.

 1. Xtrackers MSCI Emerging Markets (IE00BTJRMP35). Deze ETF volgt de MSCI EM index. De TER van het fonds beloopt 0,18%. Tip: het is interessant om bij een fonds naar de 10 grootste posities en hun gewicht in het fonds te kijken. Dat geeft een idee over een mogelijk concentratierisico, een risico dat ook bij een index niet uitgesloten is. In dit fonds en index valt enkel het relatief hoge gewicht van Taiwan Semiconductor op (6,8 %).
 2. Actiam Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (NL0014332587). Dit is een actief beheerd fonds, toegankelijk via Euronext Amsterdam. Het fonds poogt een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Emerging Markets Index zoveel als mogelijk benadert. Tevens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel. De TER bedraagt slechts 0,13%. Het fonds heeft goede credentials bij Morningstar. Het fonds keert geen dividenden uit.
 3. JPMorgan Emerging Markets Investment Trust (GB00BMXWN182), een closed-end fund op de Londense beurs, gevonden via de screener van https://www.theaic.co.uk/.  Het fonds heeft ook als benchmark MSCI EM. De TER beloopt 0,96%. De dividenduitkeringen zijn relatief beperkt, ze belopen ca. 1% per jaar. Het fonds heeft hoge ratings bij Morningstar, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. Je vindt veel info op de website van dit fonds. Via de Londense beurs is er bij aankoop dubbele beurstaks (0,35%+0,5%), en rekent de broker een eventuele wisselkost aan en uiteraard een makelaarsloon.  Al bij al blijft dit lager dan courante instapkosten en krijg je daarenboven een lage jaarlijkse TER.  De beurstaks bij verkoop bedraagt 0,35%.

Mogelijkheid in “Emerging Markets Small/Mid-Cap”

Aansluitend op ons vorige artikel geven we nog een mogelijkheid mee in de categorie van relatief kleine beursgenoteerde vennootschappen:  SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap (IE00B48X4842). Deze ETF heeft een TER van 0,55%. De benchmark van het fonds is MSCI EM Small Cap, terwijl Morningstar  MSCI EM SMID hanteert voor de opvolging van dit fonds.

Geert Junius is een zeer gerespecteerde medewerker van Spaarvarkens.be en is gekend om zijn kennis en praktische adviezen bij het beleggen in fondsen. Lees zijn bijdrages op Spaarvarkens.be. Je vindt zijn artikels door zijn naam in te tikken in de zoekfunctie. Zo vind je o.a. 5 beleggingsprincipes van onze fondsenspecialist Geert Junius

In dezelfde reeks ‘Slim beleggen’ schreef hij Slim beleggen in de categorie “Small Caps” via fondsen – Spaarvarkens.be.

Reacties