Slim beleggen in de categorie “Small Caps” via fondsen

Beleggen sparen rendement risico's beleggen

Door Geert Junius, fondsenspecialist van Spaarvarkens.be

In deze fondsenrubriek zullen we af en toe inzoomen op een specifieke beleggingscategorie en een aantal mogelijkheden aanreiken om – via fondsen – toegang te krijgen tot die categorie.. In dit artikel zal ik het hebben over small caps ofwel aandelen van bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie.

We hanteren in deze rubriek volgende criteria om fondsen te selecteren:

1) Online toegang via broker op de beurs

Op de beurs: dit brengt ons dus bij ETF, fondsen via Euronext Amsterdam (NAV platform) en investment trusts op de beurs van London. We testen voor de gekozen fondsen of er toegang is bij de twee grootste online brokers in België.  (Noot: bepaalde brokers hebben ook afgebakende online lijsten van klassieke fondsen buiten beurs, maar jammer genoeg zijn dit overwegend dure share classes met in de TER een hoge component van vergoeding voor de verdeler).

2)Maximaal een jaarlijks kostenpercentage (TER) van 0,35% voor een ETF en van 1 % voor een gewoon fonds.

3) Voor ETF enkel degene met een beurstaks van 0,12 %, een IE of LU ISIN code, fysieke replicatie en kapitalisatievorm.

4) Beschikbaarheid van de Essentiële Beleggersinformatie (KIID).

5) We aanvaarden wisselrisico.

Small caps

Small caps zijn relatief kleine beursgenoteerde ondernemingen. De definitie ‘small cap’ is gebaseerd op de waarde van een beursgenoteerde onderneming, maar het gaat niet om een absoluut criterium van grootte, wel om een relatief criterium. Per land of per regio worden de beursgenoteerde aandelen opgedeeld in large caps, mid caps en small caps, waarbij grosso modo een opsplitsing wordt gedaan in 70%, 20% en 10% van de totale beurswaarde. In de praktijk zijn het evenwel de indexontwerpers (zoals MSCI) die het universum van aandelen opsplitsen in die drie categorieën. In België bestaat dan ook een BEL small cap index en een BEL mid cap index.  Fondsen met actief beheer kunnen ook een eigen definitie van ‘kleinere aandelen’ hanteren en hoeven zich dus ook niet te binden aan aandelen binnen een index.

Morningstar

Morningstar heeft drie beleggingscategorieën van small caps: Aandelen Small Cap Europa, Aandelen Small Cap Eurozone en Aandelen Small Cap VS.  En voorts voor small én midcap aandelen samen volgende 9 categorieën van “Aandelen Small/Mid Cap”: Emerging Markets, Europa excl. VK, Noord-Europa, Azië excl. Japan, Wereldwijd, Japan, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Voor al deze categorieën hanteert Morningstar een specifieke index als benchmark in het kader van haar analyses, vaak een index van MSCI. Een fonds zélf daarentegen gebruikt niet noodzakelijk dezelfde benchmark als Morningstar of gebruikt geen benchmark.

Risico’s

Onzes inziens mag in een portefeuille van aandelenfondsen de categorie small caps niet ontbreken als diversificatie.  Een individueel small cap aandeel kan in principe immers meer potentieel bieden dan een groot volgroeid bedrijf. Maar weet dat het tegelijkertijd ook meer risico inhoudt (bv. faillissement). De aandelenkoers van een small cap is ook meer onderhevig aan het liquiditeitsrisico.  Bij een beperkte beursomzet kunnen relatief kleine orders de koers immers al fors beïnvloeden. Via een fonds worden die risico’s kleiner door het effect van de spreiding. Wij menen trouwens ook dat voor small caps actief fondsbeheer effectieve meerwaarde kan bieden.

Moet je in small caps investeren omwille van een hoger verwacht rendement? Ondanks de outperformance van small caps in het verleden kan je daar niet zomaar van uitgaan voor de toekomst. Trouwens, het afgelopen jaar is er sprake van een underperformance, zie https://www.bolero.be/nl/analyse-en-inzicht/blog/small-caps-vs-large-caps-0-1. Maar los van het onvoorspelbaar rendement en rendementsverschil horen kleinere aandelen sowieso thuis in een aandelenportefeuille, al dan niet via fondsen. Fondsen bieden het voordeel van diversificatie en toegang tot meerdere markten.

Selecties

De fondsen die we naar voor schuiven zijn geen aanbevelingen. Aanbevelingen kaderen immers best in een portefeuillebenadering.  Naast bovenvermelde criteria selecteren we verder mede op basis van de kwanitatieve en kwalitatieve ratings bij Morningstar en van eventuele andere credentials. We kiezen telkens een ETF en een klassiek fonds. Tip: maak kennis met de Morningstar “ETF Screener” en “Fondsen Screener”.

Twee mogelijkheden in Europese Small Caps

1)ETF Xtrackers MSCI Europe Small Caps (LU032225906). Deze ETF volgt de MSCI Europe Small Cap Index. De TER beloopt 0,3%.

2) NN Europe Small Caps Fund (NL0006311730) via Euronext Amsterdam. Een fonds met mooie credentials bij Morningstar. TER van 0,83 %. De uitkering van dividend is beperkt zodat de dubbele roerende voorheffing weinig hindert. Het fonds heeft als benchmark MSCI Europe Small Cap.

Twee mogelijkheden in Globale Small Caps

1)ETF iShares MSCI World Small Cap (IE00BF4RFH31). Deze ETF volgt de MSCI World Small Cap Index. De TER beloopt 0,35%.

2) Smithson Investment Trust (SSON), een closed-end fund op de Londense beurs. We kozen dit fonds onder “Global Smaller Companies” op de website https://www.theaic.co.uk/. Het fonds heeft geen benchmark. TER van 1%. In principe doet het fonds geen dividenduitkeringen. Het fonds heeft als beheerder Fundsmith, gekend van het gelauwerde fonds Fundsmith Equity Fund. Je vindt verder veel info op de website van dit Smithson fonds. Via de Londense beurs is er bij aankoop dubbele beurstaks (0,35%+0,5%), en rekent de broker een eventuele wisselkost aan en uiteraard een makelaarsloon.  Al bij al blijft dit lager dan courante instapkosten en krijg je daarenboven een jaarlijkse lage TER.  De beurstaks bij verkoop is geen 1,32% – zoals bij een gewoon kapitalisatiefonds – maar 0,35%.

Lees de vele bijdragen van Geert Junius op Spaarvarkens.be. Tik zijn naam in de zoekfunctie. Een sleutelartikel van Geert:
5 beleggingsprincipes van onze fondsenspecialist Geert Junius

Reacties