De familie Sioen heeft ongetwijfeld ook het webinar van Spaarvarkens en BeursTips van gisteren bekeken. Of de analyse die we eerder publiceerden: Wat doen met het bod op Sioen?   Of dat de doorslag heeft gegeven, weten we natuurlijk niet. Maar we hopen wel dat onze stijdvaardige houding een voorbeeld mag zijn voor de de makke houding van vele betrokkenen. Minderheidsaandeelhouders en particuliere beleggers moeten serieus genomen worden!

Niet dat 27,00 euro er plots een royaal bod van maakt. We komen er  hier nog op terug, maar we citeren hier graag de bieder:

• In navolging van haar interacties met de aandeelhouders van Sioen Industries NV over de voorbije weken, heeft Sihold NV de intentie om de biedprijs te verhogen van 23,0 EUR per Aandeel naar 27,0 EUR per Aandeel in het kader van haar openbaar overnamebod op Sioen Industries NV.
• Gelet op de voormelde verhoging van de biedprijs, zal de aanvaardingsperiode (die normaal ging eindigen op 18 februari 2021) worden verlengd met minstens [zes] werkdagen.
• Overeenkomstig artikel 17 van de Belgische Wet op de openbare overnamebiedingen van 1 april 2007, zal er een aanvulling op het prospectus worden gepubliceerd. Deze aanvulling zal, zoals het prospectus met aanvaardingsformulieren, eveneens beschikbaar worden gemaakt op de volgende websites: www.kbc.be/sioen en https://investors.sioen.com/nl en zal kosteloos kunnen worden verkregen aan de loketten van KBC en telefonisch bij KBC op het nummer +32 (0)78 152 153.

Quote Michèle Sioen, vertegenwoordiger van bieder Sihold: “De afgelopen weken heb ik de kans gekregen om ons bod op de beursgenoteerde aandelen van Sioen persoonlijk toe te kunnen lichten – zowel aan institutionele en individuele aandeelhouders. Tijdens die gesprekken hebben we eens te meer gemerkt dat Sioen beschikt over bijzonder betrokken en ook loyale aandeelhouders. Om heel uiteenlopende redenen stonden die vaak kritisch tegenover het aanvankelijke bod. Om aan die verzuchtingen tegemoet te komen, hebben we als familie dan ook besloten om het bod op de aandelen Sioen te verhogen. Op die manier krijgen aandeelhouders een betere prijs voor hun aandelen én kunnen we tegelijk het bod tot een succesvol einde brengen.” Aldus Sihold ofte de familie Sioen in een persbericht, gepubliceerd op vrijdagavond 12 februari 2021.

Sioen webinar: Spaarvarkens neemt het op voor de kleine belegger – Spaarvarkens.be

26 rating(s), gemiddelde: 4.6.