Hieronder vindt u de details van wat verteld werd op het webinar:

U kon het webinar over het uitkoopbod op Sioen volgen op donderdag 11 februari om 20 uur door ons Youtube-kanaal te bezoeken dat u vindt via deze link. U kan de opname via de link hieronder herbekijken. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal zodat u op de hoogte blijft van onze nieuwe video’s.

Inhoud van het webinar van Spaarvarkens over het uitkoopbod op Sioen Industries:

1. Welke bedrijven zijn Sioen voorgegaan?
2. Belangenconflict banken (analisten/waarderingen/kredietverschaffing bank/brokers/fondsbeheerders)
3. Technische kant /opties kleine beleggers (tweede ronde, voorwaarden om aandeel te schrappen)
4. Waardering en waarom niet op het bod ingaan (BeursTips, Bart Goemaere)
5. Uitspraken die de familie Sioen deed
6. Uw vragen

Let op: in deze materie en over het algemeen inzake beleggen, bestaan geen zekerheden. De toekomst is sowieso onvoorspelbaar. Spaarvarkens.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie noch over de besluiten die u als belegger neemt. Wij delen onze mening en kennis, maar zonder enige verbintenis.

Logo Spaarvarkens.be mascotte

1. Een aantal voorgaande vrijwillige uitkoopbiedingen

2011 Omega Pharma : 2 jaar later voor veel geld verkocht aan Amerikaanse sectorgenoot
2012 VPK Packaging : karton boomt door verpakkingen voor e-commerce
2012 Duvel Moortgat: prijzen van zelfstandige brouwerijen zeer sterk gestegen
2013 Xeikon: Daarna voor veel hogere prijs verkocht
2015 CMB : vervoerprijzen bulk sterk gedaald

Niet-gelukte uitkoopbiedingen (wel aandelen aangeboden, maar bedrijf bleef noteren):

2012-2014 Transics à 7,5 euro, verhoogd naar 9,5 euro. Nog 3% van de aandelen noteerden op de beurs. Kort daarna werd het hele bedrijf verkocht voor ongeveer 14 euro per aandeel
2015 Spadel à 95 euro per aandeel, noteert nu rond 182 euro
2018 Global Graphics à 4,25 euro per aandeel, noteert nu rond 3,44 euro

2. Technisch: het uitkoopbod op Sioen Industries: praktisch en uw opties

Enkele belangrijke data over het uitkoopbod van Sihold, waarmee de familie Sioen 65,25% van Sioen Industries bezit. (samen met eigen aandelen die Sioen Industries bezit is dit 66,20%)

Het is een voorwaardelijk bod: de bieder moet 95% van aandelen in handen krijgen of kan ervan afzien (in de praktijk wordt bod toch vaak gestand gedaan).

Tweede voorwaarde is dat de Bel20 niet met meer dan 10% zou zakken tegenover de slotkoers van de Bel20-index op de dag voorafgaand van bekendmaking van het bod. Dit was 3.614,96 en het bod kan dus ingetrokken worden als de Bel20 onder een slotkoers van 3.253,46 punten.

De bieder wil een zogenaamd vereenvoudigd uitkoopbod doen. Dat is de juridische term om na het bod de beursnotering te schrappen en alle aandeelhouders te verplichten in te gaan op het bod. In vakjargon is dit een ‘squeeze out’. De aandelen Sioen Industries van de aandeelhouders die nog niet ingingen op het bod worden dan van rechtswege eigendom van de bieder, die daarvoor het geld stort in een overheidskas voor alle aandelen die nog niet ingeleverd zijn.

Dit kan alleen als de bieder na het bod 95% van de aandelen in handen heeft EN 90% van de aandelen die verspreid zijn bij het publiek, dus de aandelen waarop het bod slaat. Daardoor moet de bieder in dit geval 96,62% van de aandelen in bezit krijgen. Anders kan de beursnotering niet geschrapt worden en kan niemand gedwongen worden in te gaan op het bod van 23,00 euro.

De initiële aanvaardingsperiode van het bod loopt van 28/1/2021 tot 18/2/2021 tot 16 u. Bekendmaking resultaten en of al dan niet voldaan werd aan voorwaarden en of de bieder afstand doet van deze voorwaarden: 25/2/2021.

Betaaldatum: 26/2/2021

Vanaf 1/3/2021 tot 19/3/2021 is er verplichte heropening van het bod als de bieder 90% van de aandelen heeft, maar minder dan 96,62%.

Of mogelijk vrijwillige heropening van het bod als aan de voorwaarden niet voldaan is (vooral 95% van de aandelen in bezit hebben). In het verleden werd het bod meestal vrijwillig heropend.

Als u niet graag ingaat op het bod, maar schrik heeft om met een illiquide aandeel te blijven zitten, kan u dus wachten op deze heropening om te beslissen of u alsnog ingaat op het bod.

26/3/2021 bekendmaking van de resultaten

29/2/2021 betaaldatum

Praktisch tegenover uw bank of broker:
Best op voorhand al uw keuze doorgeven omdat sommige brokers of banken u mogelijk automatisch doen ingaan op het bod. Ze berichten u over het bod en melden dan mogelijk dat bij gebrek aan antwoord er wordt ingegaan op het bod. Ga dit daarom na in de berichtgeving van uw bank of broker. Wacht niet tot de laatste dag om uw keuze doorgeven, zeker omdat de brokers mogelijk al enkele dagen voor de officiële sluiting van het bod geen aanpassingen zullen doorvoeren.

8 rating(s), gemiddelde: 4.9.