Op zoek naar een hogere rente

Woman with saving piggy bank

De veel te lage rente op spaarboekjes. Wat zijn veilige en kortlopende alternatieven? 

De rente op spaarboekjes is veel te laag. Wat zijn veilige en kortlopende alternatieven? De banken krijgen momenteel 3,25% op hun deposito’s bij de centrale bank (ECB) en wat gunnen ze ons, de spaarders die dit geld aanleveren? Hier zie je een lijst van de spaarrekeningen met hun basisrente, een soort rente vergelijkbaar met de ECB-rente, want eveneens dagelijks herzienbaar. In deze lijst vinden we als hoogste basisrente voor een gereglementeerd spaarboekje 1%, dus 2,25% minder dan de ECB rente!

En bij veel banken ligt de basisrente nog een stuk lager. En let ook op de voorwaarden die kunnen spelen: het rentetarief kan bv. afhankelijk zijn van een minimum- en/of maximumbedrag of enkel slaan op een maximale inleg per maand. 

Opfrissing: gereglementeerde spaarrekeningen zijn spaarrekeningen waarbij je per persoon geen roerende voorheffing hoeft te betalen tot 980 euro ontvangen rente in een jaar. Op het deel rente boven het vrijgestelde bedrag  onderga je een roerende voorheffing van 15%. (en ook op de overschrijding van rente op al je spaarrekeningen samen want dat moet je aangeven). De gereglementeerde spaarrekeningen bieden ook een getrouwheidspremie: een extra rente die je verwerft op stortingen die een jaar blijven staan. 

Via de getrouwheidspremie kan je het rendement van je spaarrekening optrekken, maar dan moet je dat geld er minstens een jaar laten staan, zo niet, is er geen extra rente. Via dezelfde lijst van Spaargids.be vinden we als beste boekje zonder voorwaarden slechts 1,75%  inclusief getrouwheidspremie. De e-DEPO rekening bij de overheid heeft van zijn aantrekkelijkheid verloren en biedt binnen de beperkingen nog maximaal 1,75% netto: bron.

In de huidige rente-omgeving vinden wij dat de spaarrekening ons dus onvoldoende vergoedt, zowel als een depositorekening of als een belegging op een jaar. Wat zijn de alternatieven met vergelijkbare veiligheid en looptijd? We kiezen als looptijd 1 jaar in euro.

Termijnrekeningen

 • Rente: als je goed zoekt, kan je vandaag op een termijn van 1 jaar in de buurt van 3% bruto raken.
 • Fiscaliteit: bij dit product is op de rente 30% roerende voorheffing van toepassing, dus een rente van 3% wordt 2,1% netto.
 • Veiligheid: is bij eenzelfde bank gelijk aan die van het spaarboekje aangezien een termijnrekening eveneens onder het depositogarantiestelsel valt (binnen een limiet). Tip: kijk goed na onder welk garantiestelsel de betrokken bank valt; dit is niet noodzakelijk het Belgische. Check ook de eventuele rating van de bank.
 • Opvraagbaarheid: Op het spaarboekje kan je steeds aan je centen, mits de eventuele penalisatie van verlies van getrouwheidspremie.  Bij een termijnrekening kan een vervroegde opvraging meestal ook, en de verlopen rente zal je verwerven. Maar de bank kan een penalisatie van vervroegde opvraging toepassen, en jammer genoeg zijn dit meestal geen transparante en marktconforme formules.

  Tip: als de vervroegde opvraagbaarheid toch belangrijk is voor jou, vraag dan naar duidelijkheid over de toegepaste penalisatie want dat kan mogelijks tegenvallen
 • Toegang. Jammer genoeg belemmeren veel banken de toegang tot termijnrekeningen. Online intekening kan meestal niet en zelfs de geldende rentetarieven worden zelden gepubliceerd. Je zal in de praktijk dus naar een kantoor moeten om je verder te laten helpen en eventueel een intekening te doen; 

Staatsobligaties met een resterende looptijd van ~ 1 jaar.

De doe-het-zelf belegger laat zich niet in de hoek duwen door de vermelde belemmering bij vele banken en zal een oplossing zoeken op de beurs via broker. Op de beurs van Frankfurt en op Euronext noteren heel wat staatsobligaties, waaronder kortlopende.

 • Rente: zie hier, waar je yield-curves per land vindt. De kredietwaardigheid van de overheid speelt mee.
 • Fiscaliteit: Beurstaks secundaire markt: 0,12% (niet voor OLO’s). Geen beurstaks bij terugbetaling op vervaldag, wel bij tussentijdse verkoop. Op de rente is er 30% roerende voorheffing, maar niet op de meerwaarde als je beneden pari koopt. Zoek dus lage coupons. Kijk ook naar de uitgifteprijs want op het eventuele positieve verschil tussen 100% en de uitgifteprijs is er ook roerende voorheffing op vervaldag. Voor buitenlandse staatsobligaties (andere code dan BE) is er zoals bij buitenlandse aandelen eventueel een buitenlandse roerende voorheffing, maar dit is voor staatsobligaties eerder de uitzondering. Bij buitenlandse obligaties (andere dan code BE) betaal je bruto verlopen rente, terwijl je op de volledige coupon voorheffing ondergaat. Hoe lager de coupon hoe minder dit weegt. 
 • Veiligheid; de kredietwaardigheid van de overheid-uitgever. 
 • Opvraagbaarheid: via verkoop op de secundaire markt waarbij je wel een zeker koersrisico loopt. Bij de gekozen korte looptijd is het renterisico beperkt, maar de liquiditeit kan een rol spelen als je verkoopt. 
 • Toegang: op de beurs via broker. Aandachtspunt: je betaalt een makelaarsloon: voor een korte looptijd kan een hoog makelaarsloon het netto-rendement beduidend beïnvloeden. Er zijn evenwel genoeg brokers met lage tarieven op de beurs van Frankfurt (geweldige site) en Euronext.  
Uitgever ISINRente Vervaldag uitgifteprijsIndicatieve koers (5/5/2023) Bruto Yield Bruto Yield min RV op coupon
België BE00003425100,5% 22/10/202499,94%96,85%2.74%2,59%
Duitsland DE00011418020% 18/10/2024103,59% 96,25% 2,67%2,67%
OostenrijkAT0000A28KX70% 15/7/2024102,22%96,92%2,66%2,66 %
Italië IT00054743300% 15/12/2024100,29%95,0%3,18%3,18%
Voorbeelden (geen adviezen)

ETF ?

Wij zijn geen voorstander van “money market funds”. In deze sector zijn nogal wat fratsen uitgehaald op het vlak van investeringskwaliteit en -liquiditeit. En de kosten vormen een groot nadeel; veel geldmarktfondsen waren hierdoor structureel verlieslatend de afgelopen jaren. ETF’s hebben een veel lagere handicap op dit vlak, maar het aanbod van ETF-geldmarktfondsen  is klein, zie justetf.com. Er is in dit segment ook niet zoveel toegevoegde waarde tegenover de rechtstreekse beleggingen zoals hierboven beschreven.

Toch een voorbeeld: iShares Government Germany 0-1yr UCITS ETF DIS (DE000A0Q4RZ9) met een TER van 0,13%. Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit kortlopende Duitse staatsobligaties met een looptijd van maximaal 1 jaar. Zie de site van iShares voor meer info.

Rente: Het rendement van de onderliggende portefeuille met een gemiddelde looptijd van ca. 7 maand bedraagt nu bruto 2,89%

Fiscaliteit: 0,12% beurstaks bij aan- en verkoop. Roerende voorheffing van 30% op de dividenden. Ook de Reynderstaks speelt hier en het rendement boven op de onderliggende coupons is dus tevens belastbaar.

Veiligheid: Duitse overheid 

Opvraagbaarheid: verkoop op de beurs van Frankfurt Xetra

Toegang: via broker op de beurs, letten op de hoogte van het makelaarsloon (dat ook een tweede maal speelt als je uitstapt)

Lees ook:

Reacties