Hoe slim beleggen in Mid/Small Caps van onze buurlanden?

In deze rubriek hebben we beleggingen in kleinere aandelen via fondsen reeds aangekaart in Slim beleggen in de categorie “Small Caps” via fondsen – Spaarvarkens.be, waarbij we wat mogelijkheden aanstipten in de categorieën “Wereldwijd” en “Europa” van dit soort aandelen. In dit artikel willen we het hebben over small/midcap beleggingen in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Deze landen hebben immers belangrijke aandelenmarkten. 

We hanteren volgende criteria om fondsen te selecteren: 

1) Online toegang via broker op de beurs 

Op de beurs: dit brengt ons dus tot ETF, fondsen via Euronext Amsterdam (NAV platform), en investment trusts op de beurs van Londen. We hebben getest of een online order mogelijk is is bij de grootste online broker in België.

(Noot: bepaalde brokers hebben ook afgebakende online lijsten van klassieke fondsen buiten beurs, maar jammer genoeg zijn dit overwegend dure share classes met een hoge component van vergoeding voor de verdeler in de TER ) 

3) Voor ETF liefst kapitalisatie maar enkel diegene met een beurstaks van 0,12%, getest bij de grootste online broker in België. Zoniet distributie. 

4) Beschikbaarheid van de “Essentiële Beleggersinformatie (KIID)”. Let wel, dit mag niet je enige bron zijn van verdere analyse van de aangereikte mogelijkheden. 

De fondsen die we naar voor schuiven zijn geen aanbevelingen. Keuzes van beleggingen kaderen immers best in een portefeuillebenadering. We spreken ons ook niet uit over de timing om eventueel in te stappen. 

Nederland 

1) ETF 

Op www.justetf.com vinden we VanEck AMX UCITS ETF ( NL00092727560) die de AMX midcap index volgt. Alle ontvangen dividenden worden uitgekeerd en zijn onderworpen aan dubbele voorheffing zoals ook het geval is met Nederlandse aandelen met code NL. TER: 0,35% 

We vinden via bovenvermelde zoeker of via Morningstar geen ETFs die de Nederlandse small-cap indices ASCX of GPR volgen. 

2) Fondsen op Euronext Amsterdam NAV facility 

Let op: er zijn brokers die onterecht een beurstaks aanrekenen bij de intekening op deze fondsen. De makelaarslonen zijn in principe dezelfde als voor een klassieke beursverrichting op Euronext Amsterdam. 

a) Kempen Orange Fund (NL0000289627) 

Fonds met mooie credentials. TER: 1%. Distributiefonds met ook dubbele roerende voorheffing. De dividenduitkering is niet bijzonder hoog, de fiscale penalisatie valt dus mee. Verdere info Kempen Orange Fund NV

b) Add Value Fund (NL0009388743) 

Fonds met mooie credentials. Nadeel: de TER beloopt 2%! Distributiefonds met ook dubbele roerende voorheffing. De dividenduitkering is niet bijzonder hoog, de fiscale penalisatie valt dus nogal mee. Verdere info: Add Value Fund 

Frankrijk 

1) ETF 

Op justetf.com vinden we enkel Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF Dist( FR0011041334) die de CAC MID 60 midcap index volgt. Alle ontvangen dividenden worden uitgekeerd en zijn onderworpen aan dubbele voorheffing zoals ook het geval is met Franse aandelen met code FR. TER: 0,5% 

2) Op de Parijse beurs noteert een aandeel van een holding die in kleinere bedrijven investeert, waaronder een belangrijk deel Franse. Let wel, het betreft ook investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven( private equity). Het gaat om Idi.

Beschouw dit echter zeker niet als een fonds of ETF die een benchmark heeft of nabootst, en analyseer het dus ook deels als een aandeel van een holding. 

Duitsland 

1) ETF 

Op justetf.com vinden we 7 ETF die de MDAX volgen. De MDAX is een index van 50 Duitse midcap aandelen die noteren op het Prime Standard segment van de beurs van Frankfurt. 

Twee toegankelijke kapitalisatiefondsen (met lage beurstaks bij de grootste online broker in België) zijn Invesco MDAX® UCITS ETF (IE00BHJYDV33T) met een TER van 0,19%, en iShares MDAX UCITS ETF (DE0005933923) met een TER van 0,51%. Tip: Dubbelcheck steeds de beurstaks bij uw eigen broker. 

Uitsmijter 

Voor wie ook het VK als een buurland beschouwt, in dit artikel staan ook enige mogelijkheden om te beleggen in Britse small/midcaps: Slim beleggen in Britse aandelen via fondsen – Spaarvarkens.be

Published in Beleggen, Fondsen, Nieuws