Hoe slim beleggen in hoogrentende Europese obligaties?

Hoe slim beleggen in de categorie “Obligaties EUR High Yield”?

Door de forse rentestijging komen obligaties opnieuw meer in beeld. Een belangrijk onderdeel van de obligatiemarkt is het “high yield” segment. Dit zijn uitgiften met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-, dus een rating lager dan de zogenaamde “investment grade” categorie. 

In een vorig artikel hadden wij het al over mogelijkheden in “Obligaties USD High Yield” en “Obligaties Wereldwijd High Yield”: Hierin ging het over high yield obligatiebeleggingen in USD of met een groot gewicht van Amerikaanse debiteuren. We reikten hierbij ook enkele “EUR hedged” fondsen aan met een indekking van het dollarrisico. 

Maar ook in EUR heeft zich een belangrijke high yield markt ontwikkeld. We vinden er debiteuren zoals Telenet (BB-), Renault (BB+), ThyssenKrupp (BB-), Telecom Italia (B+), Turkije (B), Ineos(BB), Tereos (BB-), Lufthansa(BB-), … 

Je kan in principe zelf high yield obligaties kiezen, bv. via de zoekmachine van Oblis. Maar wees omzichtig bij beleggingen in individuele obligaties en lees deze twee artikels: Checklist bij je obligatiebeleggingen en nettorendement tool

Besef natuurlijk dat als je een verkeerde emittent kiest, één die later failliet gaat, je de klos bent. En veel emissies zijn overigens slechts in grote coupures beschikbaar. Dan is een fonds veiliger door de diversificatie die het biedt. En ook al investeer je via fondsen, dan nog moet je het risico van deze categorie beheren via een portefeuillebenadering, d.w.z. deze categorie een maximale weging geven binnen je portefeuille. Over de aangewezen timing van een eventuele investering in deze categorie spreken we ons opnieuw niet uit in deze educatief georiënteerde artikels. Ook hier is gespreid beleggen in de tijd geen slechte aanpak: de rente kan namelijk nog hoger en het aantal faillissementen ook. 

Enkele mogelijkheden via fondsen (criteria)

 1. Toegankelijkheid
  • Voor ETF: via een Europese beurs.
  • Voor klassieke fondsen: de gekozen share klasse van het fonds moet online te koop zijn via minstens één van de volgende 4 brokers: Medirect, Saxo Bank, Keytrade Bank, Deutsche Bank. Weet dat je bepaalde fondsen soms ook telefonisch kan bestellen bij je broker of beursvennootschap. Wees wel attent op de kosten. 
  • Voor investment trusts: beurs London.
 2. TER (totale jaarlijkse kosten binnen het fonds): maximaal 1%.
 3. Voor ETF liefst kapitalisatie, maar enkel voor zover geen beurstaks ondergaan van 1,32% bij aan- en verkoop
 4. Aanwezigheid van een KID (Essentiële Beleggingsinformatie). Weet wel dat dit niet de enige bron van je analyse mag zijn. Ook de factsheet moet je zeker bekijken.
  Tip: er komen veel informatiebronnen tevoorschijn als je de ISIN-code van een fonds googelt.

ETF 

Zoals steeds beginnen we onze zoektocht via www.justetf.com. Deze site heeft een screener die toelaat te filteren op meerdere criteria, en dan de ETF’s rangschikt volgens de specifieke index die wordt gevolgd. 

 1. SPDR Bloomberg Euro High Yield ( IE00B6YX5M31)
  Deze distributie ETF volgt de “Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index”. TER: 0,4%. Momenteel zitten er 546 posities in het fonds; dat geeft een idee van de graad van diversificatie in dergelijke ETF’s.
 2. iShares Euro High Yield Corp Bond (IE00BF3N7094)
  Deze kapitalisatie ETF volgt de index “Markit iBoxx Euro Liquid High Yield”. In deze ETF zitten enkel bedrijfsobligaties, waaronder ook die van de financiële sector. TER: 0,5% Aandacht: niet alle brokers passen de 0.12% beurstaks toe!
  (Er bestaat ook een distributie-versie)
 3. Pimco Euro Short Term High Yield Corporate Bond (IE00BD8D5G25)
  Deze kapitalisatie ETF volgt de “BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index”. Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties met een restlooptijd van hooguit 5 jaar. TER: 0,5%.
  (Er bestaat ook een distributie-versie)

Klassiek fonds 

 1. JPMorgan Europe High Yield Bond Fund A Cap (LU0210531470)
  Hier heeft de beheerder meer vrijheid alhoewel hij ook keuzes maakt uit de onderdelen van een index. Er zitten nu ca. 190 obligaties in de portefeuille. Eind september 2022 was het gemiddelde bruto restrendement (yield to maturity) van de portefeuille 8,1 %. Om tot je netto-rendement te komen moeten er natuurlijk nog de interne en externe kosten af, alsook de belastingen. Hou naast de beurstaks ook rekening met de Reynderstaks die obligatiefondsen (incl. ETF) volledig raakt. (Noot: bij individuele obligaties heb je die meerwaardebelasting niet, enkel RV op de coupon) De gemiddelde looptijd van de portefeuille bedroeg eind september van dit jaar 3,7 jaar en het renterisico (duration) 3,1jaar. Bij deze soort obligaties is het renterisico lager dan bij staatsobligaties ingevolge de hogere coupons en de kortere looptijden. Maar het koersrisico wordt daarentegen meer beïnvloed door evoluties in het debiteurenrisico en de liquiditeit. Goede credentials bij Morningstar. TER: 0.96%. Er bestaat ook een distributie-versie. Toegang bij MeDirect. Vanaf 100 euro voor de cap en vanaf 200 euro voor de dis.

Investment Trust 

 1. Invesco Bond Income Plus Limited (JE00B6RMDP68)
  Hier beleg je in GBP en heb je ook meer VK-exposure dan in bovenstaande fondsen. In het JPMorgan fonds bv. is dit ca. 10%, hier ca. 30%. Er is nu ook een kleine 20% belegd in investment grade obligaties, wat het gemiddelde kredietrisico van de portefeuille ten goede komt.Aan de andere kant heb je dus meer muntrisico en wordt er ook een beperkte leverage toegepast.Goede credentials bij Morningstar. TER: 0,87 %. Het fonds plant een jaarlijks dividend van ca. 11 pence per aandeel.

Kom bij onze club!

Recommend0 recommendationsPublished in Beleggen, Nieuws

gerelateerde artikelen