Hoe slim beleggen in de categorie “Obligaties USD High Yield”?

Door de rentestijging komen obligaties opnieuw meer in beeld. In euro vinden wij de rendementen echter nog veel te laag in verhouding tot de inflatie. Surf maar eens naar https://www.oblis.be/nl/selection en selecteer drie filters : euro, kleine coupures en minimum bruto-rendement 3%. Het lijstje dat tevoorschijn komt is beperkt. Dan zijn de mogelijkheden in USD heel wat ruimer en zijn de rendementen ook beduidend hoger. Maar je loopt natuurlijk een muntrisico bij beleggingen in USD.

Een belangrijk onderdeel van de USD-obligatiemarkt is het “high yield” segment. Dit zijn uitgiften met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-, dus een rating lager dan de zogenaamde “investment grade” categorie. Als je de bovenvermelde lijst filtert op USD vind je namen zoals Ford Motor (BB+), Twitter(BB+), Petrobras(BB-), Uber(B-), Delta Airlines (B+), Bombardier (CCC+) en American Airlines (CCC). Binnen “high yield” is er dus een grote range van kredietwaardigheid, bijvoorbeeld tussen het relatief sterke Ford en het kwetsbare American Airlines.

Zelf beleggen in individuele rommelobligaties?

Je kan in principe zelf high yield obligaties kiezen. Maar wees omzichtig en lees deze twee artikels: Checklist bij je obligatiebeleggingen – Spaarvarkens.be en Kijk bij aankoop van een obligatie naar je effectieve nettorendement. Gebruik onze tool! – Spaarvarkens.be. Besef natuurlijk dat als je een verkeerde emittent kiest, één die later failliet gaat, je de klos bent. Dan is een fonds veiliger door de diversificatie die het biedt. En ook al investeer je via fondsen, dan nog moet je het risico van deze categorie beheren via een portefeuillebenadering, dwz deze categorie een maximale weging geven binnen je portefeuille.

Over de timing van een eventuele investering in deze categorie spreken we ons niet uit in dit educatief georiënteerd artikel. Ter info: bij Morningstar vind je naast de categorie “Obligaties USD High Yield” ook nog “ Obligaties High Yield” voor euro, pond sterling, Azië, en “Wereldwijd”. In de categorie “Wereldwijd” neemt de Amerikaanse dollar (USD) een grote plaats in. De USD high yield markt is trouwens ook niet beperkt tot emittenten uit de VS.

Enkele mogelijkheden via fondsen

We hanteren vijf criteria:

1) Toegankelijkheid

-Voor ETF : gecheckt bij Bolero
-Voor klassieke fondsen: de gekozen share klasse van het fonds moet online te koop zijn via minstens één van de volgende 4 brokers: MeDirect, Saxo Bank, Keytrade Bank, Deutsche Bank. Weet dat je bepaalde fondsen soms ook telefonisch kan bestellen bij je broker of beursvennootschap. Wees wel attent op de kosten.

2) TER (totale jaarlijkse kosten binnen het fonds): maximaal 1%

3) Voor ETF liefst kapitalisatie maar enkel voor zover geen beurstaks van 1,32% bij aan- en verkoop

4) Aanwezigheid van een KID (Essentiële Beleggingsinformatie). Weet wel dat dit niet de enige bron van je analyse mag zijn. Tip: er is veel informatie beschikbaar als je de Isincode googelt, bijvoorbeeld via de websites van de fondsbeheerders.

5) We aanvaarden zelf het muntrisico van de USD voor een deel van onze beleggingsportefeuille. Maar het is best mogelijk dat je zelf de USD als te duur beschouwt (de wisselkoers was ooit 1,6), je je USD-positie al hoog genoeg vindt, of dat je dit muntrisico sowieso niet wil lopen. Dan zijn er enkele mogelijkheden van fondsen in euro waarbij het muntrisico zo goed mogelijk wordt afgedekt. Het betreft de zogenaamde “euro hedged share classes”.

ETF

Zoals steeds beginnen we onze zoektocht via www.justetf.com. Voor de betrokken soort obligaties (filters : USD, sub-investment grade) bestaan er dus ook indexen die door ETF’s worden gevolgd. Het zijn indexen van onder meer Bloomberg, Bank of America, iBoxx en JP Morgan.

a) USD, 90% VS bedrijven

iShares USD High Yield Corp Bond Ucits Dis ETF met code IE00B4PY7Y77. Volgt een benchmark van iBoxx. Goede credentials bij Morningstar. TER: 0,5%. Er bestaat in USD ook een kapitalisatie-klasse.

b) Euro hedged

Van bovenstaande iShares ETF bestaat een euro hedge klasse, ook in distributievorm, met code IE00BF3N7102.TER: 0,55%.
We vonden ook een euro hedged kapitalisatiefonds met lage beurstaks: Xtrackers USD High Yield Corporate Bond met code IE00BG04LT92. Deze volgt een Bloomberg US High Yield Very Liquid index. Beleggingen in de VS vertegenwoordigen ca.80%. TER : 0,25%

c) USD, +/- 65% VS bedrijven

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Ucits USD Kap met code IE00BKKCKJ46. Volgt een index van JPMorgan. Belegt voor zowat 65% in Noord-Amerika. Belegt in USD, met uitzondering van een aantal emissies in euro. TER: 0,35%.

Klassiek fonds

Binnen onze criteria vonden we slechts één klassiek fonds: Robeco High Yield FH (LU0792910563). Het belegt wereldwijd en alle valutarisico’s zijn afgedekt naar euro. Beleggingen in de VS zijn goed voor circa 60% van de portefeuille. TER: 0,76%. Mooie credentials bij Morningstar.

Reacties