A Rising Tide Lifts All Boats. Of toch niet?

Agfa (3,72 euro, beurswaarde 640 miljoen euro) was in de formidabele beursmaand november een van de weinige achterblijvers. Frustrerend voor de aandeelhouders. Maar het kan stilte voor de storm zijn. Want het het bedrijf staat er veel beter voor dan vroeger.

Zwakke resultaten door drukplaten

Midden november presenteerde Agfa de cijfers over het derde kwartaal. Die waren zwak. Het bedrijf had ervoor gewaarschuwd. De omzet zakte 16% (13,7% zonder wisselkoersverschillen) doordat de grootste divisie 20% door de knieën moest. Dat is de afdeling die drukplaten levert voor offsetdruk, een activiteit die het al jaren moeilijk heeft door de digitalisering. Door COVID-19 bespaarde iedereen die het kon maximaal op drukwerk.

Tachtig procent van de achteruitgang voor de groep was terug te brengen tot de drukplatendivisie. De andere activiteiten hielden relatief goed stand. Dat was ook al zo voor het eerste halfjaar. ­Hetzelfde geldt voor de winstmarges. De vooruitgang bij activiteiten zoals Healthcare IT was niet te merken in de groepscijfers door de rode cijfers bij de drukplaten.

Optimistische conference call

Het beste nieuws zat in de vooruitzichten die de nieuwe CEO, Pascal Juéry, tijdens de conference call gaf. Agfa zag in het derde kwartaal een geleidelijke verbetering en ziet dat verder gaan dit en volgend jaar. Hoewel Juéry pas begin dit jaar CEO werd, pakt hij de zaken stevig aan. Hij sloot twee drukplatenfabrieken en pakt de productie van de oudere radiologieactiviteiten aan. Tegelijkertijd wordt het businessmodel bij de drukplaten tegen het licht gehouden. Het goede nieuws is dat de kostenstructuur bij de drukplaten vrij spectaculair zal zakken, met 25 miljoen euro per jaar. Vermoedelijk is dat alleen mogelijk dankzij de goedkope productie waar Agfa zich een paar jaar terug van verzekerde door een verregaande partnership met de grafische nummer 1-speler Lucky HuaGuang Graphics in China.

Milieuvriendelijk

Woensdag maakte Agfa een kleine overname bekend in geleidende inkten. Dit past in de afdeling Digital Print & Chemicals, waar Agfa allerlei speciale inkten op waterbasis maakt, onder meer voor het printen van elektronica. Daarmee zet Agfa ook in op het milieu, een aspect waar de groep al lang mee bezig is, maar weinig mee uitpakte. Met de enorme som die Agfa kreeg voor de verkoop van de hospitaalinformatiesystemen bouwt het zijn pensioenlasten verder af. Die overnamesom leidt dit jaar ook tot een hoge uitzonderlijke winst.

Het is altijd wat

Als industrieel bedrijf heeft Agfa-Gevaert een moeilijk decennium achter de rug. Maar er is hard gewerkt en fors geherstructureerd. Mensen zeggen: ‘het is altijd wat met Agfa’. Ze hebben gelijk. Dit jaar was het de coronacrisis die verhinderde dat er beterschap zat in de cijfers.

Maar het aandeel is heel laag gewaardeerd. Zeker als je rekening houdt met de sterk verbeterde financiële situatie. Agfa kon een deel van zijn IT Healthcare met hospitaalinformatiesystemen voor een buitengewoon hoge prijs van 975 miljoen euro verkopen. Iets wat totaal niet in de koers verwerkt is. Agfa heeft alle middelen die nodig zijn om de laatste rechte lijn van de heropstanding met succes te nemen.

Beloofde bonus

Van de aandeelhouder wordt wel nog even geduld gevraagd. De beloofde bonus voor de aandeelhouder werd voorlopig ingehouden door de coronacrisis. Zoals we al langer gewoon zijn komt de aandeelhouder, net zoals bij vele Europese bedrijven, bij Agfa al jaren niet op de eerste plaats. Dat is te begrijpen als het niet anders kan, maar vandaag heeft Agfa middelen genoeg om alvast een inkoopplan van eigen aandelen te lanceren. Dat zou ook in het voordeel van het bedrijf zijn, want zo kan het tegen heel lage koersen aandelen verwerven. Daar hoeven later dan geen dividenden op betaald te worden.

Potentieel is veel groter dan het risico

Mijn analyse en verwachtingen blijven geldig, zoals ik ze in vorige bijdragen op Spaarvarkens uiteenzette. Zekerheid hierover is er natuurlijk niet en herstructureringsverhalen worden niet gegarandeerd een succes. Vaak is het veel langer wachten dan eerst gedacht. Maar ik blijf vinden dat het potentieel (veel) groter is dan het risico. Vandaar dat ik mijn positie in het aandeel zeker behoud. Het is een van de weinige aandelen die in november niet meedeed aan de rally. Ik zie dat als een mooie instapkans. Maar iedereen moet zijn eigen afweging maken.

Agfa is een hopeloze spurter maar kan nog een goede marathon lopen – Spaarvarkens.be
Wie heeft er zin in een aandeel dat maal twee, drie of meer kan gaan met beperkt risico? – Spaarvarkens.be
De 3 favoriete beleggingen van Guy Sips – Spaarvarkens.be

16 rating(s), gemiddelde: 4.4.