Verplichte vraag van duurzaamheidsvoorkeuren voor beleggingsklanten bij banken en brokers

Vanaf 2 augustus 2022 zullen banken verplicht zijn om te polsen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten. Al zal dit geen eenvoudige taak zijn door het gebrek aan gegevens. Bedrijven zullen pas vanaf 2023 verplicht zijn om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaam karakter. Daarenboven zijn er slechts een beperkt aantal bedrijven actief in duurzame domeinen en hebben ze vooralsnog een beperkt aandeel in de wereldeconomie.

Duurzaamheidsvoorkeuren

Hoe worden duurzaamheidsvoorkeuren bepaald?

Aan de hand van drie vragen zal uw bank of broker polsen naar uw persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren.

  1. Wil u dat bij het aanbod van een beleggingsproduct rekening wordt gehouden met een mogelijke negatieve impact op mens, milieu of maatschappij van de belegging?

CO2-uitstoot, schade aan biodiversiteit of ongelijke verloningen tussen mannen en vrouwen zijn enkele voorbeelden van nadelige effecten.

  1. Wil u duurzame beleggingen in uw aanbod van de bank, verzekeraar of tussenpersoon ontvangen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen die een specifieke en meetbare impact nastreven op ecologisch of sociaal vlak, zoals bepaald door de SFDR.
  2. Wil u taxonomie-beleggingen in uw aanbod van de bank, verzekeraar of tussenpersoon ontvangen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd.

De eerste vraag polst of duurzaamheid een belangrijke factor voor u is of niet. Is het antwoord nee dan stopt de vragenlijst daar. Indien het antwoord ja is, zal bepaald worden hoe streng de duurzaamheid moet worden toegepast. Zo kan u duurzaam beleggen door enkel te beleggen in bedrijven met een lage CO2 uitstoot (vraag 2) of kan u expliciet kiezen voor bedrijven die actief zijn in het verduurzamen van onze samenleving (vraag 3). Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan bedrijven die windmolens produceren.

Wanneer worden duurzaamheidsvoorkeuren gevraagd?

Bij het opstellen van een beleggingsprofiel of de hernieuwing hiervan zal er gepolst worden naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Het beleggingsprofiel kan u herkennen aan de uitgebreide vragenlijst die u moet beantwoorden bij het openen van een beleggingsrekening. Hierin wordt o.a. gepeild naar uw kennis en ervaring van beleggen.

Voor wie vanaf 2 augustus 2022 start met beleggen zal de duurzaamheidsvragen dienen te beantwoorden. Voor bestaande klanten zullen de vragen gesteld worden bij het eerstvolgende adviesgesprek of bij de vernieuwing van het beleggingsprofiel.

Waarom worden duurzaamheidsvoorkeuren nu gevraagd?

Uit tal van onderzoeken blijkt dat beleggers steeds meer belang hechten aan het duurzaam karakter van hun beleggingen. Zo ook uit de IndiVille studie in opdracht van Febelfin. Hieruit blijkt dat voor 1 op de 3 Belgen duurzaamheid primeert bij hun beleggingskeuzes. Jongere beleggers geven zelfs aan dat duurzaamheid primeert over het rendement op hun beleggingen. Door het invoeren van de nieuwe regelgeving wordt er aldus ingespeeld op de voorkeuren van beleggers.

Daarnaast is er een algemene trend zichtbaar waarbij er door de regelgever steeds meer aandacht wordt geschonken aan het milieu. Het kan dan ook niet verbazen dat de nieuwe duurzaamheidsvoorkeuren kaderen binnen de doelstelling van de Green Deal en de transitie naar een duurzame en meer circulaire economie.

Kinderziektes

“Bedrijven zullen pas vanaf 2023 verplicht zijn om een jaarlijks rapportering te maken over hun duurzaam karakter. Banken, verzekeraars en tussenpersonen hebben immers tal van gegevens nodig om de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten te kunnen koppelen aan specifieke financiële instrumenten of producten. En die gegevens zijn vandaag nog niet of onvoldoende beschikbaar.”, aldus Karel Baert, CEO Febelfin.

Het is momenteel dus moeilijk voor financiële instellingen om in te schatten in welke mate beleggingsproducten groen zijn. Het is dan ook aannemelijk dat het enige tijd zal duren vooraleer banken, verzekeraars en tussenpersonen een productaanbod kunnen voorstellen dat beantwoordt aan alle individuele duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

Gediversifieerde portefeuille primeert

Alhoewel duurzame beleggingen zeker een plaats kunnen hebben in een gediversifieerde portefeuille, is belangrijk dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon er op toeziet dat dit ook verenigbaar is met de financiële mogelijkheden en verwachtingen van de klant.

Taxonomie-activiteiten zijn immers zeer specifieke groene activiteiten die vandaag slechts een beperkt aandeel uitmaken in de wereldwijde economie. Het aantal bedrijven dat uitsluitend taxonomie activiteiten uitvoert is bijzonder laag. De meeste bedrijven zijn actief in een mix van taxonomie en niet-taxonomie activiteiten. Bovendien is de taxonomie vandaag nog beperkt tot milieu (de E van ESG), en meer specifiek tot klimaat. Dit wil zeggen dat producten die inzetten op sectoren die nog niet in de EU taxonomie vervat zijn (zoals circulaire economie, gezondheidzorg, sociale huisvesting, onderwijs) een heel laag of helemaal geen taxonomie gedeelte zullen hebben, terwijl ze wel een duurzame belegging kunnen zijn. Enkel beleggen in bedrijven die door Europa als groen bestempeld worden is dus geen goed idee. Diversificatie blijft key.

13 rating(s), gemiddelde: 4.3.