Advies voor Spaarvarkens van de man die zijn volk leerde beleggen!

De emeritus heeft ondertussen al meer dan 60 jaar beleggerservaring op de teller. We danken hem voor zijn nieuwe bijdrage na zijn eerste verschijning op Spaarvarkens op 17 augustus vorig jaar.

Roland Van der Elst: “Ik kan en wil graag mijn keuzes van vorig jaar met Gimv, Quest for Growth en goud als ‘verzekering’ bevestigen. (noot van de Spaarvarkensredactie: ‘Rustig langetermijnkeuzes maken: het kenmerk van de beste beleggers :-)

GIMV

GIMV staat ondertussen 20% hoger, zonder rekening te houden met het jaarlijks dividend van 2,50 euro bruto of 1,75 euro netto. Als gediversifieerde portefeuillemaatschappij gaat de koersontwikkeling min of meer in lijn met de algemene stijgende- of dalende bewegingen in de beurs. Wat niet belet dat deze partner in een aantal jonge, dynamische technologiegerichte ondernemingen in ons land, en de ons omringende landen, de jongste tijd zeer mooie investeringsbeslissingen genomen heeft.

De jongste gepubliceerde intrinsieke waarde van GIMV bedraagt 51,60 euro en de hoogste koers op de beurs was 57,50 euro. Dat moet niet gezien worden als een koersoverdrijving want GIMV is altijd zeer conservatief geweest in het waarderen van de portefeuille. Als het tot een exit komt, de verkoop van een participatie, dan gebeurt dat gemiddeld tegen een 40% hogere waarde dan degene waartegen het aandeel in de portefeuillewaardering stond.

Dividend

Als de beurs in de komende maanden zou dalen, dan zal dat ook een onvermijdelijke weerslag hebben op de koers van GIMV, ondanks de kwaliteitsvolle portefeuille. Uiteraard is ook het omgekeerde waar. De huidige beleggers kunnen, goede of slechte beurs, voor de volgende jaren blijven rekenen op een dividend van 1,75 euro netto. Tegen de koers vandaag van 55 euro is dit een netto rendement van 3,20% netto. Dat is voor een interessante en voorzichtige kwaliteitsvolle belegging nog altijd een zeer mooi rendement.

Quest for Growth

QUEST FOR GROWTH noteert nu rond 7,80 euro. Dat is 40% hoger dan bij de aanbeveling. Daarenboven werd dit jaar een netto dividend van 0,50 euro uitgekeerd. Beide samen zouden een reden kunnen zijn om te zeggen: het is welletjes geweest. Dat doen we niet en Quest mag ook rond 7,80 euro nog gekocht worden. Waarom? Omdat de intrinsieke waarde ondertussen opgelopen is tot 10,50 euro. De intrinsieke waarde ligt dus nog 35% boven de huidige notering. Wil dat zeggen dat er nog 35% koerspotentieel is? Neen, want in het verleden heeft Quest altijd genoteerd met een gemiddelde onderwaardering van 25%. Deze onderwaardering wordt berekend door de huidige koers te delen door de intrinsieke waarde, dus 7,8 gedeeld door 10,50 is gelijk aan 0,742 of een onderwaardering van afgerond 25%.

Quest tegen 5,60 euro, bij mijn selectie van vorig jaar, was toen uiteraard sterker ondergewaardeerd. De reden was dat in het jaar 2020 geen dividend kon uitgekeerd worden omdat er op het einde van 2019 nog een verlies in de boeken stond. Dat teleurstellend resultaat leidde tot verkopen. 2020 was veel beter en voor 2021 kan men ook het beste verhopen voor het dividend wat eventueel tot een verdere verlaging van de onderwaardering zou kunnen leiden. In het algemeen kan men stellen dat de aandelenportefeuille de afgelopen 10 tot 15 jaren uitstekend gepresteerd heeft, beter dan de indexen waarmee kon vergeleken worden.

Maar alles hangt ook hier af van de algemene beursevolutie en van de gemaakte keuzes in aankopen van aandelen en investeringen in nieuwe jonge niet genoteerde ondernemingen. Hier verbergen we niet dat we in het algemeen voor 2022 niet zo optimistisch zijn. Er zijn teveel problemen die een verdere groei van de aandelenmarkten in de weg staan.

Goud

GOUD was een keuze als verzekering. Niemand kan de beurs voorspellen. Op elk ogenblik kan er een forse terugval zijn. De laatste dateert van maart/april vorig jaar en zag bepaalde koersen toch 50% lager duiken! Het komt er dus op aan altijd een mooi gespreide portefeuille aan te houden. Daar moet een portie liquiditeiten in zitten, als buffer en als opportuniteit om van occasies te profiteren. Daar zaten vroeger obligaties in, maar die geven nu geen rendement meer: risicopapier zonder risicopremie! Gelukkig is er nog het vastgoed. Er zijn nog altijd vastgoedaandelen waar men met een grote mate van zekerheid voor de eerstvolgende jaren kan rekenen op een netto couponrendement van 3 tot 5%.

Goudmijnen

Goud brengt niets op maar is op (zeer) lange termijn een verzekering tegen calamiteiten. Daarom was er het alternatief om voor een goudmijn te kiezen. Ik noemde Barrick Gold Corp en Newmont als grootste mijnen. De koers van het goud is na de aanbeveling gestegen maar ondertussen weer gedaald. Bij goudmijnen speelt er altijd een hefboomwerking.

Een stijging van de goudprijs resulteert in een sterkere stijging van de goudmijnaandelen. Natuurlijk gebeurde het omgekeerde als de goudprijs naar omlaag ging. De laatste maand kennen we terug wat heropleving in de goudprijs, misschien onder invloed van de vele problemen die de wereld op dit ogenblik kent.

Amerikaanse dollar

De goudprijs wordt in Amerikaanse dollar uitgedrukt. Het eventueel verlies dat beleggers ondertussen geleden hebben wordt evenwel deels gecompenseerd door de stijging van de koers van de dollar. En voor de dollar mogen we wellicht in de volgende maanden een verdere stijging verwachten. Het ziet ernaar uit dat de V.S. eerder de rente zullen optrekken dan Europa. Dat maakt beleggen in dollars aantrekkelijker omwille van het renteverschil dat men bekomt. Maar nogmaals, een belegging in goud is een verzekeringspremie die men betaalt en waarbij men hoopt dat men ze niet nodig zal hebben.

IN HET ALGEMEEN…..

zijn we voorzichtig. Goed nieuws wordt niet meer beloond. Bij velen zit de schrik erin dat de koersen hun hoogste niveau bereikt hebben. Ondanks TINA, dat er voor aandelen geen alternatief is. Een al dan niet forse terugval komt er zeker, maar niemand weet wanneer. Er zijn nochtans vele redenen van bezorgdheid maar een aandelenbelegging is altijd een belegging voor de lange termijn met geld dat we voor jaren kunnen missen. Dat sommigen wat geld van de tafel willen nemen, kunnen we begrijpen als het is om liquiditeiten achter de hand te hebben als zich occasies voordoen. Een voorzichtige tactiek is nu de voorkeur te geven aan aandelen met een min of meer verzekerd dividend als buffer bij een mogelijke koersval.

Sommigen geven de voorkeur aan waardeaandelen boven groeiaandelen. Er mag eigenlijk geen tegenstelling zijn. Het komt er op aan uit te kijken naar aandelen, landen en sectoren, die de toekomst voor zich hebben. Die aandelen vindt met doorgaans niet met koers/winstverhoudingen rond 10. Koers/winstverhoudingen van 20 of meer betalen kan verantwoord zijn omwille van de (blijvend) lage rente als de groeivoet van omzet en winst in dezelfde hoge verhoudingen ligt. Dan koopt men waarde!

De Spaarvarkens beleggingscursus start opnieuw in januari

Wil je leren beleggen? Spaarvarkens start vanaf begin januari opnieuw zijn beleggingscursus voor beginnende en ervaren beleggers. Vroege beslissers krijgen een additionele korting van €50. Meer info hieronder.

70 rating(s), gemiddelde: 4.3.