Is Umicore gewapend tegen de hoge energieprijzen?

Deze bijdrage werd geschreven door Zoë Boonen, student Accounting-Administration aan de Thomas More hogeschool, campus Geel.

De stijgende energieprijzen treffen niet alleen miljoenen gezinnen. Ook duizenden bedrijven ondergaan de gevolgen ervan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bedrijven van de Bel20? Laat ons nog iets specifieker kijken naar de impact op Umicore. Zal de wereldwijde groep die gespecialiseerd is in recyclage en materiaaltechnologie de impact aankunnen?

Stijgende energieprijzen

Zoals u al heeft gemerkt zijn de energieprijzen enorm gestegen. In een tijdsperiode van minder dan één maand is aardgas in Europa 60% duurder geworden. Ten opzichte van eind vorig jaar bedroeg de stijging op een bepaald moment zelfs 180%. Daarmee werd het hoogste peil bereikt in 13 jaar. Ondermeer daardoor is het algemene prijzenniveau in ons land, de inflatie, op een jaar tijd ruim 4 procent gestegen.

Door de prijsstijgingen van gas, olie en steenkool zijn ook de elektriciteitsprijzen omhoog gegaan. Dat is alweer een nadeel voor de meeste bedrijven. Door corona konden vele bedrijven en mensen hun dagelijkse activiteiten al niet volledig of zelfs helemaal niet uitvoeren. Nu de pandemie een beetje ingeperkt is en de economie weer op gang komt, is er dus weer het nadeel van de stijgende energieprijzen. Dat die aanzienlijk is ziet u in de grafieken die de stijging van de prijs van elektriciteit en gas weergeven.

Bron: https://lumiworld.luminus.be/up-to-date/waarom-stijgen-de-energieprijzen/

Al kunnen de prijzen de komende maanden weer wat dalen, toch is een duurzame daling van de prijzen helemaal niet zeker. Daar is meer dan 1 reden voor. Groene energie levert minder op dan verwacht, de bevoorrading hapert en de voorraden zijn nu extreem laag. Nog hogere prijzen in de winter zijn dus zeker niet uit te sluiten! Sommige weermodellen voorspellen een koude winter voor 2021-2022. En als de vraag weer gaat stijgen en het aanbod stijgt niet mee – de OPEC staat er ook niet om te springen om meer olie op te pompen – dan zal de prijs nog meer stijgen.

Wat doet Umicore nu al om extra energiekosten te vermijden?

Eén van de betere oplossingen om deze hoge energiekosten te vermijden is investeren in groene energie. Ook Umicore speelt in op deze trend. Zo staan er bijvoorbeeld al vier windturbines op de terreinen van en rond Umicore. Vorig jaar diende het bedrijf nog een vergunningsaanvraag in om twee nieuwe windturbines te plaatsen op de site in Olen. Deze zullen effectief draaien in september 2022 en zullen de groene energievoorzieningen doen stijgen van 52% naar wel 82%!

Om het geëlektrificeerde wagenpark van Umicore van stroom te voorzien is er het plan om in de vestigingen in Hoboken, Brussel en Brugge zonnepanelen te installeren. In totaal kan men dan 1.491 MWh per jaar produceren uit zonne-energie. Als we alleen al kijken naar de site in Hoboken, dan zien we een jaarlijkse productie van zo’n 883 MWh. Een elektrische auto verbruikt 0,2 kWh per kilometer, waardoor Hoboken al 4.415.000 km aan groene stroom zou opleveren.

Om groene energie op te wekken voor het hele bedrijf is er nog veel werk aan de winkel. Bij Umicore weet men dit uiteraard. Er zijn enkele aanzienlijke grootverbruikers in de groep, zoals de metaalsmelter in Hoboken. Deze werkt eigenlijk als een grote kookpot die edele metalen en koper scheidt van niet-edele metalen.

Wat zal de uiteindelijke impact zijn van de stijgende prijzen?

De totale impact van de hogere energieprijzen op de resultaten van Umicore is moeilijk exact te voorspellen. In het algemene plaatje zal deze stijging van de prijzen echter niet zo’n grote invloed hebben op Umicore.

In de eerste helft van 2021 kon Umicore al mooie resultaten voorleggen. De omzet steeg met 37,5%, wat overeenkomt met €2,1 miljard. Ook de recycling-tak in Hoboken zag de omzet met 48% stijgen. De operationele winsten stegen er zelfs met 94%. Ten opzichte van twee jaar geleden kon men de omzet verdubbelen en de operationele winst vervijfvoudigen. Daarnaast was er een stijging van wel 59% bij de katalysatorendivisie.

In miljoen euro. Bron: website Umicore en https://www.dierickxleys.be/nl/studies/umicore

In miljoen euro. Bron: https://www.dierickxleys.be/nl/studies/umicore

Toch waarschuwt Umicore voor een daling van de operationele winst. Dit is winst uit de activiteit van de onderneming voor rente, afschrijvingen, aftrek van belastingen en eventueel goodwill. Men verwacht dat deze veeleer €1 miljard zal zijn i.p.v. boven de €1 miljard. De oorzaak? Door het grotere tekort aan halfgeleiders wordt de globale autoproductie sterk getroffen. Dit zal ook een weerslag hebben op de vraag naar kathodematerialen en katalysatoren. Door het aanhoudende tekort aan chips voorziet het management een lagere productie van elektrische voertuigen. Daarnaast zal het resultaat van de recycling-tak lager uitvallen dan werd aangenomen door de lagere vraag naar en bijgevolg lagere prijzen van edelmetalen zoals palladium en rhodium. Desalniettemin zal het bedrijf met 2021 een recordjaar boeken.

Houden we rekening met al deze factoren, dan zou dit wel eens een verdere negatieve impact kunnen hebben op de jaarcijfers en de prognoses voor 2022. De vraag is of de markt dit ondertussen ingeprijsd heeft vanwege de al eerder gepubliceerde waarschuwing. Umicore blijft een heel mooi bedrijf met mooie groeivooruitzichten, maar de waardering houdt hier ook al ruim rekening mee.

Zoë Boonen

Recommend0 recommendationsPublished in Beleggen, Nieuws

gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Het antwoord op de vraag staat deels in het jaarverslag. Ze dekken zich in tov prijsstijgingen in zowat al hun grote aankopen, dus ook energie. Impact wordt dus tijdelijk opgevangen. Maar de volledige kostenstructuur wordt nt vrijgegeven natuurlijk.