Is een hoge rente slecht nieuws voor bedrijven met een hoge schuldgraad, zoals AB InBev?

Bankleningen versus obligaties

De impact van een hoge rente is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Wanneer ondernemingen bijvoorbeeld veel geleend hebben aan een variabele rente en ze de hogere financieringskosten niet kunnen doorrekenen aan hun klanten, dan daalt hun winstmarge. In het slechtste geval is er zelfs geen winst meer. Heeft het bedrijf geleend bij de bank? Dan kan dat desastreuze gevolgen hebben. Banken spreken namelijk convenanten af, wanneer ze krediet verschaffen. Dat zijn voorwaarden waaraan het bedrijf zich dient te houden. Vaak zijn het ook ratio’s die nageleefd moeten worden, zoals de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en het gefinancierde bedrag. Daalt het bedrijfsresultaat fors, dan zou de bank zelfs het geleende geld vervroegd kunnen terugeisen. Wanneer een bedrijf zich daarentegen met obligaties financiert, staat het er al beter voor. De obligatiehouders kunnen immers niet zomaar hun geld terugvragen. Staan er convenanten in de voorwaarden van de obligatielening, dan zijn die vaak veel minder streng dan bij een lening van de bank.

Vaste of variabele rente

De mate waarin hoge rentes problematisch kunnen worden, hangt ook sterk af van het type rente: gaat het om een vaste of variabele rentevoet? Nogal wat bedrijven financieren zich aan een variabale rente. Dat lijkt goedkoop en is ook interessant voor de bank. In het geval van financiering via obligaties is de rente echter doorgaans vast. Indien die rente is vastgeklikt op een relatief laag niveau – zoals de afgelopen jaren mogelijk was – voor een relatief lange periode, dan is dat positief. Wanneer de marktrentes in de tussentijd stijgen – zoals dit jaar – dan heeft een onderneming een goede zaak gedaan door de rente vast te zetten voor een bepaalde (lange) periode.

Wanneer een bedrijf daarentegen een beroep deed op een korte looptijd voor de financiering van zijn schulden, met de bedoeling die korte finaciering vervolgens herhaaldelijk opnieuw op te nemen, dan riskeert het een dure bedoening te worden wanneer de marktrente stijgt. Dat is nu het geval. De herfinanciering van de oude schulden zou voor vele bedrijven dan ook een dure grap kunnen worden.

AB InBev

Dure overname

Een voorbeeld van een bedrijf met een erg hoge schuldgraad is ongetwijfeld AB InBev. De brouwer zag zijn schulden sterk toenemen na een te dure overname van SAB Miller. Sinds die overname beklonken werd op 11 november 2015, verloor het aandeel meer dan de helft van zijn beurswaarde. De bierbrouwer is de afgelopen jaren volop schulden aan het afbouwen om het tij te keren. Dat doet het management dankzij een sterke cashflow, een forse verlaging van het dividend, de aflossing van schuld die op vervaldag komt en recent ook door eigen schulden terug te kopen.

Verzwakking van de euro

Verder kon het bedrijf ook profiteren van de verzwakking van de euro omdat het een relatief groot deel van zijn obligaties in euro heeft uitgegeven, maar de boekhouding in dollar voert. Doordat de euro in waarde gedaald is, is dat deel van de schulden ook mee in waarde afgenomen. De gemiddelde looptijd van de schulden is relatief lang, namelijk 15 jaar. De gemiddelde rentevoet komt uit op 4%, wat in vergelijking met de huidige rente, niet overdreven duur is. Begin 2009 moest AB InBev zich bijvoorbeeld nog financieren aan 9%, bij zijn vorige grote overname (van Anheuser-Busch).

Terugkopen van obligaties

De opvallendste zet die de bierbrouwer doet om zijn schulden te verlagen is het terugkopen van eigen obligaties. Dat doet het bedrijf met de cash die het haalt uit de verkoop van bier en die niet gebruikt wordt voor andere investeringen. De stijging van de marktrente heeft er voor gezorgd dat de prijzen van obligaties sterk zijn gezakt. Praktisch houdt dat bijvoorbeeld in dat obligaties die voor de renteverhogingen tegen 120% van hun nominale waarde noteren, vandaag genoteerd staan tegen 90%. Een indicatief voorbeeld maakt dit duidelijker. Indien AB InBev 100 miljoen euro aan obligaties uitgeeft à pari (dat betekent tegen 100%), dan zijn diezelfde obligaties vandaag nog 90 miljoen euro waard (wat overeenkomt met 90%). AB InBev boekt in dit geval een boekhoudkundige winst van 10 miljoen euro bij het terugkopen van deze obligatie. Zo heeft het bedrijf niet alleen de huidige schuldenlast verlaagd, maar wegen de toekomstige rentelasten ook minder door. Clever, toch?

Kom bij onze club!

Geen verplichte verkoop

Als obligatiehouder hoef je niet te vrezen dat een bedrijf je zou dwingen om jouw obligaties te verkopen. Gelukkig is dat ook nergens voor nodig. Door de hoge mate van schulden die de bierbrouwer heeft, is de markt voor zijn obligaties erg liquide. Een grote partij die obligaties kocht van AB InBev is trouwens de Nationale Bank. De Belgische centrale bank kocht deze obligaties aan in het kader van het QE-beleid, net omdat de obligaties van AB InBev zo’n hoge liquiditeit genieten. Al was het aankoopmoment uiteraard niet ideaal; de Nationale Bank kocht de bedrijfsobligaties van de brouwer op het moment dat de marktrente al erg laag was en de obligaties bijgevolg duur waren. De Belgische centrale bank zit momenteel dus met flinke verliezen op deze aankoop.

Naast de Nationale Bank bezitten ook pensioenfondsen en institutionele beleggers obligaties van AB InBev. Een zakenbank die daarvoor een discreet mandaat krijgt mag in opdracht van de bierbrouwer op zoek gaan naar verkopers van obligaties. In een liquide markt is die taak niet eens zo moeilijk. Zo verkrijgt de Leuvense biergigant zijn eigen obligaties terug via een tussenpersoon om ze vervolgens te vernietigen. De vernietiging is vergelijkbaar met het principe van de inkoop van eigen aandelen, maar dan met een andere activagroep, namelijk obligaties.

Deze tekst is een neerslag van een obligatieles van Spaarvarkens.be uit de obligatiecursus, waarin Stefanie Huybrechts en Pascal Paepen een heel jaar lang in 52 wekelijkse afleveringen op zoek gaan naar interessante weetjes over obligaties. Volg de cursus ook en word op die manier een belegger die alles afweet van hoe je best in obligaties belegt!

Wie deze maand nog lid wordt van de Spaarvarkens Beleggingsclub krijgt de hele obligatiecursus zelfs gratis aangeboden, als welkomstgeschenk. Word dus lid en krijg nog tal van andere voordelen!

Kom bij onze club!