De wetten rond de beurstaks (ook TOB genoemd, wat staat voor Taks Op Beursverrichtingen) zijn ingewikkeld en verwarrend. Om het nog erger te maken, verandert de wetgeving regelmatig. Zelfs brokers zijn in de war en rekenen een verschillend belastingtarief aan voor hetzelfde fonds.

Deze how-to biedt een stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van de beurstaks van een ETF.

Disclaimer: We kunnen niet garanderen dat dit artikel up-to-date is wanneer je het leest. Controleer bovenaan wanneer de how-to voor het laatst werd bijgewerkt. Wij zijn ook geen professionele belastingadviseurs. Doe altijd je eigen onderzoek of vraag extern advies, vooral als de uitkomst van grote invloed kan zijn op je financiële situatie.

Stap-voor-stap handleiding

Je moet vijf vragen beantwoorden om de TOB van een ETF te bepalen:

 1. Is het fonds echt een ETF?
 2. Is het fonds geregistreerd in de Europese Economische Ruimte?
 3. Is het fonds geregistreerd in België?
 4. Is een compartiment van het fonds geregistreerd in België?
 5. Is het fonds uitkerend of accumulerend?

Laten we eens kijken hoe we elke vraag kunnen beantwoorden.

1) Is het een ETF?

De meest gebruikelijke manieren om in België in een fonds te beleggen zijn via:

 1. een gemeenschappelijk beleggingsfonds, gewoonlijk een BEVEK
 2. een ETF

Het belangrijkste verschil is dat ETF’s op een beurs worden verhandeld (vandaar hun naam; “Exchange Traded Fund”). Gemeenschappelijke beleggingsfondsen daarentegen worden rechtstreeks bij de fondsaanbieder gekocht, zonder dat er een beurs tussenkomt.

Je kunt de ISIN-code van een fonds opzoeken in de zoekfunctie van je broker om na te gaan of een fonds een ETF is. Of, als het fonds op justETF staat, dan is het een ETF.

Lees verder als het fonds een ETF is.

just ETF MSCI world Spaarvarkens.be

Ja, IE00B4L5Y983 is een ETF omdat het fonds op justETF staat

2) Geregistreerd in de Europese Economische Ruimte?

Wanneer we hebben vastgesteld dat we te maken hebben met een ETF, moeten we nagaan of het fonds geregistreerd is binnen de Europese Economische Ruimte. De EER bestaat uit alle lidstaten van de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Fondsaanbieders vermelden op hun website in welke landen een fonds is geregistreerd. De gemakkelijkste manier om op de juiste pagina te komen is via Google. Typ de ISIN van het fonds in en ga naar het zoekresultaat op de website van de fondsaanbieder.

De officiële pagina vinden we op de iShares website voor het fonds IE00B4L5Y983

Op de pagina van de fondsaanbieder zien we de landen waar het fonds geregistreerd is. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden.

iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983)

Op de website van iShares kunnen we zien dat het fonds in verschillende landen binnen de EER is geregistreerd

iShares Core SPI (CH0237935652)

Het fonds is gevestigd in Zwitserland, wat je kunt zien doordat het ISIN begint met “CH”. Maar op de website van iShares zien we dat het ook geregistreerd is in Liechtenstein. Het is dus geregistreerd in de EER, aangezien Liechtenstein deel uitmaakt van de EER.

Vanguard Total Stock Market ETF (US9229087690)

Amerikaanse fondsen (het ISIN begint met “US”) zijn niet geregistreerd in de EER.

Niet geregistreerd in de EER?

De beurstaks bedraagt 0,35% bij aankoop en 0,35% bij verkoop. Je mag de how-to stoppen.

Geregistreerd in de EER?

Ga door naar de volgende stap.

3) Geregistreerd in België?

We kunnen de lijst van landen uit de vorige stap gebruiken om te bepalen of een fonds in België is geregistreerd.

Niet geregistreerd in België?

Ga door naar de volgende stap.

Geregistreerd in België?

Je kan doorgaan naar stap 5.

4) Is een compartiment van het fonds in België geregistreerd?

Een fonds kan meerdere compartimenten hebben, bijvoorbeeld om accumulerende en uitkerende versies van het fonds aan te bieden, of om het in meerdere valuta aan te bieden. Elk compartiment krijgt zijn eigen ISIN-code en de fondsaanbieder kan ervoor kiezen om compartimenten in verschillende landen te registreren. Zo kan het uitkerend compartiment van een fonds in België geregistreerd zijn, terwijl het accumulerende compartiment dat niet is.

Zodra een van de compartimenten van een fonds in België is geregistreerd, beschouwt de Belgische belastingdienst alle compartimenten als in België geregistreerd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het TOB-tarief. Want als een uitkerend compartiment van een fonds wel in België is geregistreerd maar het accumulerend compartiment niet, dan wordt het accumulerend fonds toch belast alsof het in België is geregistreerd. En het TOB-tarief is dan 1,32% in plaats van 0,12%, wat een elfvoudig verschil is.

De FSMA, de Belgische financiële toezichthouder, houdt een lijst bij van alle buitenlandse fondsen die in België zijn geregistreerd. Je kan de spreadsheet hier downloaden. Helaas bevat de lijst geen ISIN-codes. Om na te gaan of een fonds op de lijst staat, moeten we dus afgaan op:

 • De naam van het fonds (kolommen “Compartment French official name”/”Compartment Dutch official name” in de spreadsheet)
 • De uitgevende vennootschap (kolommen “CIS French official name”/”CIS Dutch official name” en “CIS Legal form”)

Het fonds is geregistreerd in België als de namen overeenkomen in de spreadsheet en als de uitgevende instelling precies overeenkomt. Dit klinkt omslachtig, en dat is het ook. Het zal duidelijker worden in de voorbeelden hieronder, waar we de TOB voor enkele populaire ETF’s hebben berekend.

Maar laten we eerst overgaan tot de laatste maar gemakkelijke stap: bepalen of het fonds accumulerend of uitkerend is.

De lijst van de FSMA is te vinden op https://www.fsma.be/nl/instellingen-voor-collectieve-belegging-icb

5) Uitkerend of accumulerend?

De Belgische overheid hanteert een verschillend TOB-tarief voor fondsen die dividenden uitkeren (uitkerende fondsen) en fondsen die deze rechtstreeks herbeleggen (accumulerende fondsen). Je kan controleren of een fonds accumulerend of uitkerend is op justETF, of op de website van de aanbieder van het fonds.

Het fonds of een van zijn compartimenten is geregistreerd in België

 • Uitkerend fonds: de TOB bedraagt 0,12% bij aankoop en 0,12% bij verkoop
 • Accumulerend fonds: de TOB bedraagt 1,32% bij aankoop en 1,32% bij verkoop

Het fonds of een van zijn compartimenten is NIET geregistreerd in België

 • Uitkerend fonds: de TOB bedraagt 0,12% bij aankoop en 0,12% bij verkoop
 • Accumulerend fonds: de TOB bedraagt 0,12% bij aankoop en 0,12% bij verkoop

Visuele handleiding

De onderstaande grafiek maakt de verschillende stappen duidelijker:

Hoe je de beurstaks van een ETF berekent Spaarvarkens.be

Volg onze beleggingscursus

 

Belgische beurstaks voor populaire ETF’s

Ter illustratie hebben wij de handleiding gevolgd om de TOB voor drie populaire ETF’s te berekenen:

 • VWCE (Vanguard FTSE All-World)
 • IWDA (iShares Core MSCI World)
 • IESE (iShares MSCI Europe SRI)

VWCE (Vanguard FTSE All-World)

Is het een ETF? Ja

Het is op justETF.

Is het geregistreerd in de Europese Economische Ruimte? Ja

Het fonds is geregistreerd in verschillende landen binnen de EER:

VWCE is volgens de Vanguard-website geregistreerd in België.

Is het geregistreerd in België? Ja

Uit dezelfde lijst weten we dat het fonds in België is geregistreerd.

Uitkerend of accumulerend? Accumulerend

Op justETF zien we dat het fonds accumuleert.

Conclusie: TOB is 1,32% bij aankoop en 1,32% bij verkoop

IWDA (iShares Core MSCI World)

Is het geregistreerd in de Europese Economische Ruimte? Ja

Het fonds is geregistreerd in verschillende landen binnen de EER.

IWDA is geregistreerd in verschillende landen binnen de EER (van iShares website).

Is het geregistreerd in België? Nee

België staat niet op de lijst van geregistreerde landen.

Is een compartiment van het fonds in België geregistreerd? Nee

We moeten kijken naar de spreadsheet van de FSMA. Er is een fonds genaamd “iShares Msci World Ucits Etf”:

De lijst van de FSMA bevat een vermelding voor “iShares Msci World Ucits Etf”.

We zien ook dat de fondsaanbieder “iShares PLC” is. Maar wanneer we het fonds op iShares controleren, zien we dat de fondsaanbieder niet overeenkomt: IWDA wordt beheerd door “iShares III PLC”, wat een andere juridische entiteit is dan “iShares PLC”. Bovendien worden alle varianten van IWDA, EUR Hedged (Distributing) of GBP Hedged (Distributing), beheerd door “iShares III PLC”.

Wij concluderen dat geen compartiment van de IWDA in België is geregistreerd.

IWDA op de iShares website

Uitkerend of accumulerend? Accumulerend

Op justETF zien we dat het fonds accumuleert.

Conclusie: TOB is 0,12% bij aankoop en 0,12% bij verkoop

IESE (iShares MSCI Europe SRI)

Is het geregistreerd in de Europese Economische Ruimte? Ja

Zie op de iShares website.

Is het geregistreerd in België? Nee

België staat niet op de lijst van geregistreerde landen.

Is een compartiment van het fonds geregistreerd in België? Ja

Er is een vermelding met een overeenkomende naam. En de emitterende vennootschap op de FSMA-spreadsheet, “iShares II PLC”, komt overeen met de emitterende vennootschap op de iShares-website.

Er is een compartiment van het iShares MSCI Europe SRI fonds geregistreerd in België.

Wanneer we op de website van iShares kijken voor zijn uitkerend compartiment IE00BGDPW94 (zie hier), kunnen we inderdaad bevestigen dat het in België geregistreerd is.

Uitkerend of accumulerend? Accumulerend

Conclusie: TOB is 1,32% bij aankoop en 1,32% bij verkoop

Rekening houden met de beurstaks bij de samenstelling van je portefeuille

Het opvangen van de beurstaks is een nadeel van het zelf beheren van je beleggingen en het rechtstreeks kopen van ETF’s. Je moet ETF’s zo kiezen dat je portefeuille:

 • Is gediversifieerd. VWCE biedt een grote diversificatie in één enkel fonds, maar heeft een beurstaks van 1,32%. Wij hebben berekend dat de impact van de hoge TOB op het langetermijnrendement niet te verwaarlozen is.
 • Je geeft niet te veel uit aan broker-kosten. Brokers vragen een commissie voor elke transactie. De broker-kosten stijgen dus wanneer je meer fondsen in je portefeuille hebt. Een eenvoudigere portefeuille verdient daarom de voorkeur. Je moet hiermee rekening houden als je bijvoorbeeld VWCE, die een hoge beurstaks heeft, wilt vervangen door alternatieven die een lagere TOB hebben maar hogere broker-kosten zullen opleveren.
 • Is toekomstbestendig. Stel dat je een grote belegging in een ETF hebt opgebouwd, na vele jaren van beleggen. Je zult zeer ongelukkig zijn als de beurstaks opeens drastisch zou stijgen.

 

Volg onze beleggingscursus

 

Andere belastingen die op ETF’s van toepassing zijn

Om het nog ingewikkelder te maken, is de beurstaks niet de enige relevante belasting bij het beleggen in ETF’s. De andere belastingen zijn:

 • Belasting op dividenden
 • Reynders-belasting, of belasting op kapitaalwinsten voor obligaties
 • Belasting op beleggingsrekeningen van meer dan 1.000.000 euro

Meer informatie over alle belastingen die op ETF’s van toepassing zijn

Geen zorgen over de beurstaks

Beleggingsapps zijn een manier om passief te beleggen in ETF’s zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de beurstaks. Bij Curvo wordt er voor alle belastingen gezorgd. Bovendien is elke portefeuille van Curvo wereldwijd gespreid en al geoptimaliseerd voor kosten, zodat je niet zelf de trade-offs hoeft te berekenen. Ontdek hoe Curvo werkt.

Conclusie

De regels rond de beurstaks voor ETF’s zijn ingewikkeld, maar gelukkig is er een methode om die te achterhalen. De beurstaks voegt echter nog een variabele toe waarmee je rekening moet houden bij het optimaliseren van je portefeuille. Dit maakt het moeilijker om de juiste portefeuille-allocatie te vinden die je op de lange termijn succes zal opleveren.

Met een beleggingsapp als Curvo kan je passief beleggen in ETF’s zonder dat je je zorgen hoeft te maken over belastingen.

Tot slot willen we herhalen dat we niet kunnen garanderen dat deze handleiding up-to-date is met de meest recente fiscale situatie. Doe dus altijd je eigen onderzoek of vraag extern advies als de uitkomst van de beurstaks een grote impact kan hebben op je financiële situatie.

Auteur: Yoran Brondsem. Met dank aan Tim Nijsmans van Vermogensgids voor zijn hulp bij het schrijven van deze handleiding.

Een ETF kopen? Hou dan rekening met de fiscus

just ETF MSCI world Spaarvarkens.be

23 rating(s), gemiddelde: 4.4.