Dit verwacht Allianz van de beurs in 2023 en 2024

Omwille van de complexiteit van de huidige markt en economische context, licht Allianz zijn visie op de financiële markten toe aan de hand van zeven thema’s.

#1 Waakzaamheid op de korte termijn

De huidige waarderingen suggereren dat de financiële markten nog niet volledig rekening houden met de verwachte balanserosie van bedrijven wanneer de vraag afneemt. Dat is ook het geval voor bedrijven met prijszettingskracht waarvan Coca-Cola een voorbeeld is. De frisdrankproducent kan makkelijk zijn prijzen verhogen omdat consumenten dankzij de sterke merkidentiteit ondanks prijsverhogingen toch nog cola blijven kopen.

Om die reden ziet de verzekeraar nog ruimte voor het lager gaan van de S&P 500. Concreet zou die daling tot 10% kunnen oplopen in de komende 12 maanden. Hoogwaardige kredieten en defensieve aandelen zullen op korte termijn gespaard blijven, meent Allianz.

#2 Overgeleverd aan het monetaire beleid.

Hoewel de beslissingen van de centrale banken de slagen van de zweep op de financiële markten momenteel bepalen, zal de markt uiteindelijk weer naar de onderliggende prestaties van bedrijven beginnen te kijken. Al is het onwaarschijnlijk dat dit in de loop van 2023 zal zijn. Daarom is het de moeite waard om op korte termijn voorzichtig te zijn en meer gewicht in de portefeuille toe te kennen aan activa en sectoren die minder rentegevoelig zijn.

#3 Grote passieve bronnen van marktvraag vertrekken

Doordat centrale banken volop obligaties opkochten de afgelopen jaren, gingen de prijzen van obligaties vlot hoger en daalde de marktrente. Om als bank nog zaken te kunnen doen, zagen banken zich verplicht om de rente op hun kredieten te verlagen om te voorkomen dat bedrijven zich uitsluitend via ‘goedkopere’ obligatie-uitgiftes gingen financieren. Bedrijven hebben namelijk twee keuzes voor de financiering van hun activiteiten: een obligatie – uitgifte of het aangaan van een lening bij de bank.

Naast het stopzetten van de obligatie-aankopen door centrale banken, zorgt ook de hogere ECB-depositiorente ervoor dat commerciële banken terughoudender zijn geworden in het toekennen van kredieten. De deposito-rente is de rente die commerciële banken krijgen op hun geld dat geparkeerd staat bij de ECB. Die bedraagt momenteel zo’n 2%. Tot juli 2022  moesten banken nog betalen om hun liquiditeitsoverschotten bij de ECB te bewaren. Toen bedroeg de depositorente -0,5%. Uiteraard is het logisch dat commerciële banken makkelijker geld zullen uitlenen aan particulieren en bedrijven bij een negatieve depositorente in vergelijking met een positieve depositorente.

De stopzetting van aankoop van obligaties door centrale banken in combinatie met de hogere depositorente zorgen voor een afname van de risicobereidheid in de komende zes tot negen maanden.  Dat houdt in dat ‘onzekere’ aandelen het onderspit moeten delven op investeringen in vastrentende waarden.

Pas wanneer centrale banken weer een duivenbeleid hanteren (en dus de rente verlagen red.), kunnen risicovolle activa weer in de gratie komen bij beleggers. Allianz voorspelt dat de ECB haar mogelijke renteverlagingen zal uitstellen tot 2024. Van de Amerikaanse Federal Reserve wordt een eerste renteverlaging met 75 basispunten al verwacht in november-december 2023.

#4 Versterkte heterogeniteit tussen landen

De huidige energiecrisis heeft de toenemende heterogeniteit tussen de landen versterkt.

Voor de komende twee jaar verwacht Allianz nog grotere verschillen binnen en tussen regio’s. Bijgevolg moeten beleggers anticiperen op beleidskeuzes van centrale banken en in welke mate een land economisch veerkrachtig genoeg is om hier mee om te gaan.

Zo spreekt het voor zich dat Italië, dat een hoge schuldgraad met zich meesleept, hardere klappen zal krijgen bij een renteverhoging in vergelijking met het robuuste Duitsland. Beleggers die beleidskeuzes respecteren en de mate van economische veerkracht goed inschatten hebben een streepje voor in het behalen van betere rendementen in de komende zes tot negen maanden meent Allianz.

#5 Een milde recessie blijft een recessie

De verwachte milde recessie in de meeste geavanceerde economieën volgend jaar zal de nog steeds positieve en relatief hoge winstverwachtingen in de belangrijkste economieën onder druk zetten. Die zijn op dit moment nog te hoog meent Allianz. Vooral omdat tal van economische indicatoren wijzen op een voorzichtige winstkrimp in 2023. Daarom denkt de verzekeraar dat aandelen en hoogrentende bedrijven nog enige ruimte voor correctie hebben, waarbij de neerwaartse risico’s het opwaartse potentieel op korte termijn overtreffen.

In 2024 voorspelt Allianz beterschap voor bedrijven met veerkrachtige bedrijfsbalansen die het begin van een herstelfase inleiden. De financiële markten zullen dan weer gestuurd worden door micro-economische actoren en niet langer uitsluitend door macro-economische factoren.

#6 Verwacht geen sterk presterende jaren.

Het lijkt redelijk om aan te nemen dat de combinatie van relatief hoge risicoaversie, verslechterende bedrijfsresultaten, macro-economische onzekerheid en toenemende liquiditeitsproblemen in de markt een rem zal zetten op de marktprestaties in de toekomst.

#7 Stap in de ESG-trein.

Ook al zal de huidige energiecrisis hoogstwaarschijnlijk leiden tot een relatieve outperformance van de olie- & gassector en energierijke landen op korte termijn. Op de lange termijn zal de ESG-trend echter aan belang blijven winnen.

Conclusie:

Deze zeven thema’s vormen de basis van Allianz’ wereldwijde strategie. De verzekeraar verwacht dat vastrentende waarden, vooral investment-grade krediet (laag risico red.), het in 2023 beter zullen doen dan aandelen, vooral tegen het einde van het jaar. In 2024, zouden aandelen het iets beter moeten doen dan vastrentende waarden, waarbij de opkomende markten het beter doen dan Europa en de VS.

Reacties

  1. Niks nieuws, zien we allemaal al maanden aankomen, maar nog steeds wordt gepredikt om ‘belegd te blijven’? Waarom? Om die eerste opflakkerinh niet te missen? Nadat je dan wel al maanden lang tientallen procenten verlies hebt moeten ondergaan? Ik ben al lang volledig cash hoor! En ten vroegste in 2024 overweeg ik om terug in te stappen. Bespaart me vele tienduizenden euro’s verlies.