De 3 favoriete beleggingen in gezondheid van KBCS

Thomas Vranken en Jeroen Van den Bossche

Thomas Vranken en Jeroen Van den Bossche vormen samen het Life Sciences-team van KBC Securities. Als aandelenanalisten volgen ze een hele reeks belangrijke farma- en biotechaandelen op.  In augustus 2020 leverden hun voorgangers Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse nog hun favoriete aandelen uit de sector. Alleen UCB blijft in de selectie.

Argenx bezit potentieel top-10 best verkopende geneesmiddel ooit 

Na een relatief rustig jaar met een beperkte hoeveelheid klinische resultaten trekt argenx opnieuw onze aandacht voor sterke prestaties in 2022. We geloven sterk in het potentieel van efgartigimod omdat dit het eerste geneesmiddel is voor veel aandoeningen en bovendien het potentieel heeft het beste te blijven. 

Het is een middel  in de zeer aantrekkelijke auto-immuun omgeving. We verwachten  verschillende triggers in de komende maanden. Het bedrijf heeft onlangs de goedkeuring van de FDA gekregen voor zijn kandidaat-geneesmiddel efgartigimod (Vyvgart) voor de behandeling van myasthenia gravis in de VS. We verwachten dat Japan en Europa ook op weg zijn om het Amerikaanse voorbeeld in de loop van 2022 te volgen.

Chinese markt

Voor 2022 verwachten we bovendien ook twee bijkomende fase 3 resultaten voor efgartigimod. Dit zijn de ADAPT-SC studie voor subcutane toediening bij myasthenia gravis en de ADVANCE studie voor intraveneuze toediening bij immuun trombocytopenie, een auto-immuunaandoening in het bloed. De uitbreiding van het aanbod in myasthenia gravis naar subcutane (onderhuidse) toediening speelt in op een bestaande tendens om vriendelijker te worden voor de patiënt. De uitbreiding naar bloedziekten zal een verdere indicatie geven van het bredere potentieel van efgartigimod. In de komende jaren zal efgartigimod verder onderzocht worden in een breed klinisch ontwikkelingsprogramma. De bedoeling is dat dit middel tegen 2025 tot 15 auto-immuunziektes kan aanpakken. Dit gaat van neurologische indicaties tot huid- en nierziekten. Argenx werkt hiervoor samen met  partner Zai Lab, die als poortwachter van de grote Chinese markt mee aan het succes van efgartigimod kan timmeren.

Verwachtingen :  0,8 tot 2 miljard euro per indicatie 

Alhoewel het even afwachten wordt alvorens we het commerciële succes van efgartigimod in deze reeks van ziekten kunnen beoordelen, gaan onze huidige verwachtingen qua piekverkoop richting 0.8-2 miljard euro per indicatie. Dit zou  efgartigimod een plaatsje in de top-10 best verkopende medicijnen wereldwijd kunnen opleveren in het komende decennium. Het argenx management slaagt er steevast in om meerdere stappen vooruit te denken. Dat zien we o.a. in de succesvolle kapitaalrondes waarbij het geld ophaalde bij goede resultaten en niet te wachten tot wanneer het hoognodig is. Ook de commerciële voorbereiding voor myasthenia gravis waarbij argenx reeds vroeg inzette op het bereiken van de patïenten (gemeenschap), onder meer via de argenx app MyRealWorld MG.

Onthullingen

Finaal bouwt het bedrijf ook verder aan zijn langetermijn toekomst met de verse medicijnkandidaten ARGX-117 en ARGX-119, waarvoor we in de komende jaren een gestaag tempo van nieuwe onthullingen kunnen verwachten. Het bedrijf ontpopt zich als een wereldwijde leider in auto-immuunziekten en een niet-te-missen commerciële Europese biotechspeler. Daardoor zien we ook op lange termijn verder opwaarts potentieel voor de Gentse ‘argonauten’.

Investors | Argenx

Mithra

Het Luikse farmaceutische bedrijf Mithra heeft in 2021 een belangrijk kantelpunt bereikt met de marktgoedkeuring voor hun eerste estetrol (E4)-gebaseerde medicijn Estelle (Nextstellis/Drovelis). Met een track record in generieke producten rond vrouwelijke gezondheid mikt het bedrijf ook op de innovatieve medicijnenmarkt.

Estelle is sinds afgelopen zomer beschikbaar als een nieuwe anticonceptiepil die het veiligheidsprofiel van langetermijngebruik bij klassieke anticonceptiva tracht te verbeteren zonder aan effectiviteit en gebruiksgemak in te boeten. Mithra werkt hiervoor samen met het Hongaarse concern Gedeon Richter voor de Europese markt en de Australische speler Mayne Pharma voor de cruciale markt in de VS. Ze verzorgen de commercialisering in ruil voor royalties aan Mithra. In een eerste fase van de commerciële lancering zal een belangrijk gedeelte verdeeld worden in de vorm van gratis samples. Die moeten leiden tot  recurrente doktersvoorschriften.

Kroonjuweel Donesta

Het kroonjuweel van Mithra is echter Donesta, gebaseerd op dezelfde actieve stof als Estelle maar gepositioneerd voor vrouwen in de menopauze. Mithra kondigde vroeg in 2022 positieve interim resultaten aan van twee fase 3-studies. Er werd een significante vermindering van de hoeveelheid en de ernst van vasomotorsymptomen (‘opvliegers’) aangetoond na 12 weken. Markttoelating wordt beoogd in 2024 en zou een renaissance van hormoontherapieën voor de bestrijding van menopauze-symptomen kunnen betekenen. De verwachte piekverkoop gaat richting 1,5 miljard euro.

Nieuwe partner

Een cruciaal element in het verdere pad van Donesta wordt daarom de keuze van een sterke partner om de commercialisatie van het kandidaatmedicijn te trekken. In tegenstelling tot Estelle verwachten we voor Donesta een samenwerking met een globale speler om dit traject waar te maken. Een aankondiging is mogelijk voor dit jaar. Productie van Estelle en Donesta zal plaatsvinden in Mithra’s eigen faciliteiten, waardoor volgens onze inschattingen het bedrijf in staat zou kunnen zijn om ca. 40-50% van de omzet uit medicijnverkoop te capteren via royalties, milestones en productie.

Gepokt en gemazeld

Leon Van Rompay, gepokt en gemazeld in het Belgische farma-ecosysteem werd ceo. Zo zagen we in de loop van 2021 strategische shifts om Donesta verder in de verf te zetten. De activiteiten rond PeriNesta en Coronesta werden opgeschort, terwijl bijkomende studies rond Donesta werden aangekondigd om eventuele gunstige effecten op relevante menopauze-symptomen (vulvovaginale atrofie, haar- en huidparameters) verder in kaart te brengen. Daarnaast nam het bedrijf ook een hypotheek op non-hormonale medicijnkandidaten in de vorm van een vroege, preklinische samenwerking met het Belgische BCI Pharma rond vrouwelijke kanker en endometriose. Kortom, enkele interessante shifts van het bedrijf . Vooral in een partnership voor Donesta zien we potentieel voor de beurskoers dit jaar.

UCB: steun van ‘bime’ 

UCB staat zoals zovele aandelen in de biotechnologiesector momenteel onder druk. Maar dat zien wij als een kans om het aandeel op te pikken. UCB is een wereldleider in epilepsie, met de medicijnen Vimpat en Keppra. Die genereerden vorig jaar ongeveer 50 % van de totale omzet. Recent heeft het bedrijf ook geïnvesteerd in immunologie en hieruit kwam onder andere Cimzia voort. Dit wordt onder andere voor ernstige reumatische artritis. In de eerste helft van vorig jaar was dit medicijn verantwoordelijk voor 34% van de totale omzet van UCB. Vimpat in 2022 en Cimzia in 2024 zullen hun patentbescherming verliezen. Dat zal druk zetten op de omzetcijfers. Het bedrijf heeft zich hier echter uitstekend op voorbereid door de voorbije jaren te investeren in R&D en M&A.

Immunologie

Op het vlak van immunologie staat bimekuzimab (Bime), de IL-17 A/F inhibitor van UCB, centraal. We wachten hier voorlopig nog op de goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor de huidaandoening psoriasis. Bime mag al in Europa en het VK gecommercialiseerd worden voor psoriasis, maar we wachten nog op goedkeuring in de VS. De FDA beslissing werd uitgesteld omwille van COVID-19 omstandigheden. Ze kon haar inspectie van de productiesites van UCB nog niet uitvoeren. Maar doordat de klinische resultaten zeer goed waren en het qua effectiviteit beter scoort dan de competitie,  verwachten we geen afstel. Bime toont verder ook een goede effectiviteit in 3 andere immunologische aandoeningen. Eind 2022 verwachten we nog bime’s resultaten in een vierde (zeldzame) indicatie. Naar onze mening zal bime de verwachtte piekomzet van 2.5 miljard euro waarschijnlijk overtreffen. Gedreven door nieuwsberichten over bime verwachten we dit jaar een positieve respons van de markt.

In de immunologie pijnlijn van UCB (buiten bime) zien we nog zilucoplan en rozanolixizumab. Die zullen in competitie treden met Vyvgart van Argenx.  We weten al dat beide medicijnen de primaire eindpunten van de fase 3 klinische studies in myasthenia gravis hebben behaald. Voor rozanolixizumab verwachten we de fase 3-resultaten voor ITP later dit jaar. Argenx heeft tegenover UCB een 18-tal maanden voorsprong genomen qua commercialisatie, maar UCB heeft wel voor een meer patiënt-vriendelijke, subcutanetoediening gekozen.

Overname van Zognix

Qua M&A heeft UCB recent de acquisitie van Zogenix aangekondigd, vooral omwille van Fintepla. Dit medicijn heeft reeds de FDA goedkeuring voor het gebruik in Dravet’s syndroom en we verwachten nog de FDA goedkeuring voor de aandoening ‘Lennox-Gastaut’ in maart van dit jaar. Beide zijn epileptische aandoeningen, één van UCB’s sterktes. Tegelijk zijn dit ook zeldzame ziektes, waar UCB zich verder wil in specialiseren. De geschatte piekomzet kan het omzetverlies van Vimpat opvangen. We beschouwen deze acquisitie als een correcte zet. 

We zien dus nog heel wat mogelijke opwaarts potentieel voor UCB in 2022 en stippen het aan als een meer defensief biotechaandeel.

Favoriete beleggingen: wekelijks op Spaarvarkens.be

‘De 3 favoriete beleggingen van’ is een vaste rubriek op Spaarvarkens.be. De vorige aflevering gaf Paul D’Hoore zijn favoriete aandelen prijs. Voor spaarders en beleggers is dit een uitstekende manier om ideeën op te doen. En reken maar dat de selectieheer of -dame zijn of haar uiterste best doet om goed voor de dag te komen. Natuurlijk is niemand onfeilbaar, zelfs niet professionele analisten. Niet ieder aandeel past bovendien zomaar in uw portefeuille. Altijd zelf blijven denken is de boodschap.

We spreken af dat de analist zijn/haar tips ook verder blijft opvolgen en opiniewijzigingen zo snel mogelijk laat weten aan ons. De selecties zijn vooral bedoeld voor de middellange tot lange termijn. Ze zijn dus zeker niet bestemd voor de korte termijn (minder dan 1 jaar), laat staan voor daytrading.

Lees de favoriete beleggingen van anderen op Spaarvarkens.

Reacties