De drie favoriete duurzame fondsen van de architect van Europa’s grootste ‘groene’ dakfonds

Guy Janssens is een grote believer van duurzaam beleggen. Dankzij zijn team is het duurzame dakfonds van BNP Paribas Fortis met 8,5 miljard euro het grootste van Europa geworden. Een dakfonds of ‘paraplufonds’ (in het Engels: ‘umbrella fund’) is een fonds dat niet zelf belegt in aandelen of obligaties van individuele bedrijven, maar wel in deelbewijzen van fondsen. Het is een fonds-van-fondsen.

Zo belegt het duurzame dakfonds van BNP Paribas Fortis in een vijftigtal duurzame beleggingsfondsen. Voor zijn drie favoriete beleggingen, schuift Janssens alvast drie thema’s naar voor. Deze zullen nog vele jaren belangrijk blijven bij het streven naar een betere wereld. Tegelijk moet beleggen daarin een extra rendement kunnen opbrengen.

Bij elk thema stelt Janssens een passend, actief beheerd beleggingsfonds voor. De voorbije tien jaar haalden duurzame beleggingen vaak een hoger rendement dan ‘gewone’ beleggingen. Lees ook: duurzaam beleggen scoort groene cijfers op de beurs.

1. Energietransitie: BNP Paribas Energy Transition

Eind augustus 2019 transformeerden twee nieuwe beheerders het bestaande fonds Parvest Energy Innovators naar het BNP Energy Transition Fund. Daardoor veranderde de focus drastisch. Het fonds belegt voortaan in aandelen van wereldwijde bedrijven die zich inzetten voor de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas) naar meer duurzame energievormen.

De focus ligt hierbij onder meer op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzaam transport en groene gebouwen en infrastructuur. Er wordt belegd in een gefocuste portefeuille van 30 tot 50 aandelen.

Een verdere energietransitie is noodzakelijk. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moet de CO2-uitstoot de volgende jaren fors lager. Hiervoor zullen heel wat investeringen nodig zijn. Het fonds belegt vooral in ondernemingen die rechtsreeks bijdragen aan de verlaging van energiegerelateerde CO2-uitstoot. Bedrijven die oplossingen kunnen bieden voor deze milieu-uitdagingen zullen de komende jaren wellicht een bovengemiddelde groei van omzet en winst kunnen voorleggen.

Het beleggingsteam past ook het duurzaam beleggingsbeleid van BNP Paribas Asset Management toe. Dat houdt rekening met ESG-criteria voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG: Environmental, Social and Governance).

In het segment van energietransitie zijn vele relatief kleine bedrijven actief. Daardoor belegt het fonds vooral in de zogenaamde mid- en small caps oftewel kleinere beursgenoteerde bedrijven. Kleinere bedrijven worden door minder analisten opgevolgd. Daar is dus nog ruimte om goede bedrijven te vinden met een aanvaardbare waardering. Het beheer gebeurt volledig onafhankelijk van de benchmark, waardoor de beheerders echt op zoek kunnen gaan naar de meest beloftevolle aandelen met de hoogste groeiperspectieven tegen een aantrekkelijke waardering.

Extra info over de concrete beleggingen en posities van het fonds BNP Paribas Energy Transition.

2. Gezond leven: RobecoSAM Sustainable Healthy Living

Dit thematisch fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die actief zijn in technologieën, producten of diensten voor voeding, gezondheid, lichaamsbeweging en welzijn. Het fonds integreert eveneens de normale duurzaamheidsaspecten aan de hand van de ESG-criteria.

Qua rendement wil dit fonds van Robeco beter presteren dan de MSCI World Index.

De trend naar een gezondere voeding en een fitte levensstijl kan je dus ook via een beleggingsfonds bespelen. Of hoe uw portefeuille ook kan aandikken door calorieën te tellen. De achterliggende gedachte van de strategie is de almaar stijgende factuur voor de volksgezondheid. Bij vele consumenten is er al een gedragsverandering. Mensen gaan op zoek naar gezonde voeding en levensstijl.

[table id=4 /]

Het fonds focust vooral op bedrijven met innovatieve producten, diensten en technologieën die een gezonde levenswijze promoten of de levenskwaliteit bevorderen. Denk aan beschavingsziektes die ontstaan door overgewicht en een zittende levensstijl. Het belang van een gezonde levensstijl is ook voor de economie duidelijk en tal van bedrijven bieden hierop toegespitste innovatieve producten en diensten aan.

De markt voor een gezonde levenswijze, die kwalitatieve voeding koppelt aan lichaamsbeweging en het streven naar welzijn, heeft zich al sterk ontwikkeld en is vandaag goed voor meer dan 3.500 miljard dollar omzet per jaar. In dit sterk groeiende domein belegt RobecoSAM Sustainable Healthy Living, ook weer rekening houdende met de ESG-criteria.

[table id=6 /]

Extra info over de concrete beleggingen en posities van het fonds RobecoSAM Sustainable Healthy Living.

3. Beleggen in water, het blauwe goud: BNP Paribas Aqua

Onze planeet bestaat voor 73% uit water. Maar 97% daarvan is zoutwater en van de resterende 3% is er een groot gedeelte bevroren of vervuild. Zo is amper nog 0,25% bruikbaar voor mens en dier …

Bovendien nam de wereldbevolking toe van 1,6 miljard mensen in 1900 tot 7,4 miljard nu. In 2050 zullen er 9 miljard mensen zijn. Het waterverbruik neemt nog meer toe dan de bevolkingsgroei, onder andere door de verstedelijking. Dat brengt bijkomende uitdagingen met zich mee, zoals watervoorziening voor iedereen en afvoer van vervuild water.

Daarvoor zijn grote infrastructuurwerken nodig. De nieuwe, grote steden in Azië en Afrika staan nog aanzienlijke investeringen te wachten. De westerse steden moeten dan weer hun verouderde drinkwatervoorzieningen vernieuwen. Alleen al in Londen gaan er elke dag via lekken 30 olympische zwembaden aan drinkbaar water verloren. Maar de Londenaren hebben al beslist om 13.000 kilometer nieuwe waterleiding aan te leggen.

Ook de veranderende consumptiepatronen verhogen de nood aan water. In de ontwikkelingslanden schakelen de inwoners met een stijgend inkomen over van basisgrondstoffen zoals graan, rijst en mais naar meer dierlijke producten en voedingsproducten die rijk zijn aan vet en suiker. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu en de gezondheid, maar brengt ook een hogere waterconsumptie met zich mee.

Het fonds BNP Paribas Aqua bestaat uit beleggingen in bedrijven die voor gemiddeld 65% actief zijn in de watersector. Het fonds belegt wereldwijd in 50 tot 70 aandelen die voldoen aan de ESG-criteria van BNP Paribas Fortis.

Extra info over de concrete beleggingen en posities van het fonds BNP Paribas Aqua.

Favoriete beleggingen: wekelijks op Spaarvarkens.be

‘De 3 favoriete beleggingen van’ is een vaste rubriek op Spaarvarkens.be. Voor spaarders en beleggers is dit een uitstekende manier om ideeën op te doen. En reken maar dat de selectieheer of -dame zijn of haar uiterste best doet om goed voor de dag te komen. Natuurlijk is niemand onfeilbaar, zelfs niet professionele analisten. Niet ieder aandeel past bovendien zomaar in uw portefeuille. Altijd zelf blijven denken is de boodschap.

We spreken af dat de analist zijn/haar tips ook verder blijft opvolgen en opiniewijzigingen zo snel mogelijk laat weten aan ons. De selecties zijn vooral bedoeld voor de middellange tot lange termijn. Ze zijn dus zeker niet bestemd voor de korte termijn (minder dan 1 jaar), laat staan voor daytrading.

Lees de favoriete beleggingen van anderen op Spaarvarkens.

31 rating(s), gemiddelde: 4.