Het advies van beursstrategen en economen in het turbulente 2022

Na corona bevinden we ons in een tijdsbestek met buitengewone uitdagingen, stelt beursstrateeg Philippe Gijsels van BNPP Fortis. Verschillende beursexperts en economen geven hun advies aan beleggers.

 

Is er een nieuw tijdperk aangebroken voor beleggers in vergelijking met het afgelopen decennium of decennia? Wat is er anders en wat blijft ongewijzigd?

Ja, de financiële markten en de economie zijn vandaag onderworpen aan een heel ander monetair regime, zegt Peter De Coensel van Degroof Petercam Asset Management. Een statement waar alle gesprekpartners zich in kunnen vinden. Het inflatieniveau is zodanig hoog dat centrale banken wel verplicht zijn om de rente sterk op te trekken. Dankzij die inspanningen, schat De Coensel wel in dat de inflatie naar 5% zal dalen. Dit verandert echter niks aan de stand van de reële rente (rente na aftrek van inflatie) die naar verwachting negatief zal blijven.

Hebben we dit dan te danken aan de torenhoge inflatie of de zachte houding van de centrale bank?

“Één conclusie staat als een paal boven water: deze keer zal de Amerikaanse Centrale Bank niet aarzelen als het nodig is om beleggers pijn te doen” merkt Bart Abeloos van Crelan op . Al is de reikwijdte van de maatregelen nog niet duidelijk, wat nervositeit teweegbrengt op de financiële markten vandaag. De vraag is: zal het ingrijpen van de centrale banken uitmonden in een zware recessie of stagflatie?

Koen De Leus van BNPP Fortis wijst dan weer op het feit dat het vertrouwen in het beleid van de  centrale bankiers wel eens in vraag gesteld kan worden. Wanneer de inflatie behapbaar is, is een stijgende rente niet erg omdat deze wijst op een hogere groei en betere resultaten van bedrijven. Vandaag ligt de situatie echter anders:  de hogere rente is puur het gevolg van de hoge inflatie. Dat is allesbehalve positief te noemen.

 Andere veranderingen

Peter de Coensel haalt nog een andere verandering aan. Volgens hem zal het economische beleid de komende tien jaar via fiscale maatregelen verlopen. Concreet zijn er vooral publieke investeringen nodig om te voorzien in de energiebevoorrading en energietransitie. Daarnaast zullen de overheidstekorten voortbestaan zonder dat de schuldgraad stijgt op voorwaarde dat de rente negatief blijft (lees de inflatie hoger is dan de langetermijnrente). ‘Een godsgeschenk voor politici.’

Philippe Gijsels merkt op zijn beurt gelijkenissen op met de jaren voor WOII, de jaren zestig en zeventig. Het is immers al heel lang geleden dat er nog geen sprake was van globalisering en Amerika zijn rol als enige supermacht. “De jaren zestig en zeventig staan dan weer symbool voor de hogere inflatie en grotere invloed van de overheid.” Daarenboven kampen we ook met hedendaagse problematieken zoals de klimaatverandering, technologische ontwikkeling en de vergrijzing. We stevenen af op een nieuw tijdsperk met enorme uitdagingen, maar ook opportuniteiten voor beleggers.

Hoe ziet een  gebalanceerde portefeuille eruit?  Hoe definiëren we een gespreide portefeuille?

“Aandelen zullen een prominente plaats blijven hebben voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement”, vat Christofer Govaerts, hoofdeconomoom van Bank Nagelmackers aan. De klassieke portefeuille waarin de helft in aandelen geïnvesteerd is en de andere helft in obligaties zal onder druk komen te staan en niet meer garant staan voor dezelfde rendementen van vroeger. Zeker als de rente blijft stijgen, zal het zoeken worden naar alternatieven zonder het risico van de portefeuille te verhogen.

De economen van BNPP Fortis en Degroof Petercam stellen dat de afgelopen jaren gouden tijden waren voor alle beleggers, maar dat dit nu niet langer het geval is. De dalende rente was verantwoordelijk voor hogere obligatiekoersen (lees meer winst) en aandelenkoersen gingen hoger als gevolg van de goedkope financiering. Een dubbele win voor gemengde portefeuilles die beide activaklassen in portefeuille hebben. Indien de aandelenkoersen toch eens daalden, zorgden de stijgende obligatiekoersen voor een tegengewicht. In vakjargon noemen we dat verband een negatieve correlatie.

Vandaag is de situatie omgekeerd en zitten we met een positieve correlatie tussen aandelen en obligaties. Door de stijgende rentes dalen de koersen van obligaties en de waardering van aandelen. Voor beleggers is dit twee keer slecht nieuws. “De positieve correlatie zorgt voor een slechtere diversificatie in gemengde portefeuilles”, voegt Peter de Coensel toe. Toch zou het te kort door de bocht zijn om te speculeren over het einde van de 60-40 obligatie – aandelen portefeuille.

Wie denkt dat er een lange periode van stagflatie (lees lage groei in combinatie met een hoge inflatie) aankomt, kan zijn portefeuille beschermen met goud, inflatiegelinkte obligaties, kwaliteitsaandelen van internationale bedrijven met prijszettingsmacht, overheidsobligaties van de betere opkomende landen en blootstelling aan valuta die historisch ondergewaardeerd zijn of positief  reageren op hogere grondstofprijzen.

Bart Abeloos van Crelan benadrukt dat het belangrijk is voor beleggers om trouw te blijven aan hun beleggingsdoel. Bovendien is het interessant om in te spelen op relatieve waardering. Dit is het vergelijken van de prijs van een actief met de marktwaarde van vergelijkbare activa. Er zijn immers altijd individuele waarden of marktsegmenten die aantrekkelijker zijn dan andere. Abeloos zou hierbij obligaties niet veroordelen tot de vergeetput. Met de actuele renteniveaus in de VS, kunnen obligaties gaandeweg weer de rol van schokdemper in een portefeuille vervullen.

Wat hoort een belegger vandaag absoluut te doen en wat niet?

“Voer geen drastische wijzigingen door”, adviseert Christofer Govaerts van Bank Nagelmackers. Het actiever bijsturen van een portefeuille is echter niet uit den boze. “Zo doet u er geen kwaad mee om winst te nemen op uw inflatiegelinkte obligaties”. Bovendien is het goed om rekening te houden met duurzaamheid, dat volgens de beursstrateeg een blijvende trend is. Al is het wel opletten geblazen dat het thema niet overgewaardeerd zal worden.

Philippe Gijsels, wijst beleggers op het feit dat we ons in een andere wereld bevinden met verschillende spelregels. De rente stijgt momenteel het snelste in 200 jaar! De strateeg gelooft dat actief beheer dan ook zijn meerwaarde zal hebben. “Het is niet langer altijd raak, altijd prijs. Beleggers die goed hun onderzoek doen, zullen beloond worden.”  De bedrijven en sectoren die het eerst een bodem bereiken zullen de nieuwe leiders vormen van de nieuwe stierenmarkt. “Voorlopig is het nog niet duidelijk wie die nieuwe leiders zijn, maar alternatieve energie, biotech, internetbeveiliging en robotica staan op mijn radar”, zegt Philippe Gijsels.

Net als Gijsels benadrukt Bart Abeloos van Crelan om te investeren in reële tastbare zaken. Denk hierbij aan infrastructuur, vastgoed, grondstoffen, landbouw en voeding. Het is de ideale manier om uw portefeuille in te dekken tegen inflatie. Abeloos raadt aan om het fundament van een portefeuille in te vullen met waarde-aandelen (lees lager gewaardeerde aandelen) en niet te veel gewicht te geven aan dure aandelen met een veelbelovend verhaal.

Peter De Coensel zegt dat beleggers het bestaan van beren – en stierenmarkten moeten aanvaarden. Het is zoals de nacht die volgt op de dag, zegt de CEO van DPAM. Gemiddeld is de terugval bij berenmarkten 30% à 35%. Het kan verleidelijk zijn om dan de markt te verlaten en later weer goedkoper te willen instappen, maar dat is zinloos. Het is cruciaal om vanaf de start goede investeringen te doen en de tijd zijn werk laten doen. “Tijd in de markt is belangrijker dan het timen van de markt”, besluit De Coensel.

18 rating(s), gemiddelde: 4.6.