Wat met uw oude groepsverzekering als u van job verandert?

Insurance concepts

Door de nieuwe databank voor de tweede pensioenpijler, die iedere Belg via mypension.be kan raadplegen, zijn werknemers flexibeler om te kiezen wat ze willen doen met hun groepsverzekering bij de overstap naar een nieuwe werkgever. Je krijgt er een duidelijk zicht op jouw aanvullende pensioenopbouw. Dat brengt ons bij een veelgestelde vraag aan verzekeraars en werkgevers: moet ik mijn ‘oude’ groepsverzekering behouden of overdragen? Bart Chiau, professor UGent en expert bij levensverzekeraar NN geeft toelichting.

Behouden of overdragen

Een werknemer heeft grofweg twee keuzes: de groepsverzekering bij de oude werkgever behouden of de gespaarde gelden overdragen naar de nieuwe werkgever en diens groepsverzekering.

Om een goede keuze te maken is het goed om de voorwaarden van beide opties grondig door te nemen. Zo is het belangrijk om te weten waarin de beide groepsverzekeringen beleggen. Gaat het om een tak21 contract met een minimum rendementsgarantie of om een tak23 contract dat belegt in beleggingsfondsen zonder rendementsgarantie? Puur rendementsgewijs zal een tak 23 doorgaans interessanter zijn. Werknemers die echter nog over een oud tak21 contract beschikken en risicoavers zijn, zullen met een vaste rente van bijvoorbeeld 2,65% of hoger beter af zijn. Let hierbij ook vooral op het kostenplaatje.

Verder kijk je ook best naar welke dekkingen er zijn opgenomen in de groepsverzekering. De hoofdwaarborg van een groepsverzekering is om een extra kapitaal op te bouwen bovenop het wettelijke pensioen. Bovendien is er ook vaak een overlijdensdekking inbegrepen dat ervoor zorgt dat de nabestaanden een bepaalde som ontvangen wanneer de werknemer overlijdt voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het kan gaan om een vast kapitaal of een uitkering ten belope van bijvoorbeeld 120% van de reserve.

“Adviseer de werknemer in dit geval zeker om zelf een begunstigde bij overlijden te kiezen”, benadrukt expert Bart Chiau. “Wie zijn echtgeno(o)t(e) of kinderen jonger dan 21 jaar aanduidt, is immers geen erfbelasting verschuldigd”, zegt de expert. Indien er geen specifieke begunstigde door de verzekerde wordt gedefinieerd, komt het geld toe aan de nalatenschap. Hierop zouden eventuele schuldeisers dan beslag kunnen leggen.

Ten slotte kunnen er ook aanvullende waarborgen opgenomen zijn in de groepsverzekering: een premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid, een uitkering bij ongeval, een hospitalisatieverzekering enz. De vuistregel is hierbij dat hoe meer verzekeringen gecombineerd zijn, hoe goedkoper deze aanvullende verzekeringen worden. Wie dergelijke verzekeringen individueel afsluit zal dus altijd duurder uitkomen. “Werknemers die hun oudegroepsverzekering laten staan en bij de nieuwe werkgever in de groepsverzekering stappen, doen er goed aan om te kijken of men niet dubbel verzekert is voor bepaalde aanvullende waarborgen”, besluit Bart Chiau.

Reacties