Sla je slag met monoholdings

Laat de kortingen in je voordeel werken …

In mijn webinar ‘Beleggen voor beginners’ in de beleggingsclub van Spaarvarkens.be zijn we maandag onze lessenreeks over holdings gestart. Daarin zullen we zoveel mogelijk holdings onder de loep nemen. De eerste les ging over monoholdings. 

Monoholdings zijn investerings- of participatiemaatschappijen met een participatie in één enkel bedrijf. 

KBC Ancora kennen de meeste beleggers wel. Dat is de monoholding boven de KBC. KBC Ancora heeft haar naam niet gestolen, want met een robuust familiaal aandeelhouderschap vormt het een stabiele basis voor de onderliggende aandelen. Net zoals een anker een schip op zijn plaats tracht te houden.

Holdings noteren vaak met een korting t.o.v hun intrinsieke waarde en dat is bij monoholdings niet anders. De onderliggende waarde wordt bij monoholdings volledig bepaald door één onderliggend aandeel, waardoor de korting makkelijk te berekenen valt. 

Hoe berekenen we de korting?

Om de korting te berekenen hebben we de intrinsieke waarde nodig. En om die te berekenen hebben we de blootstellingsratio (r) nodig. De verhouding tussen alle aandelen in het bezit van de holding en het aantal aandelen dat de holding zelf heeft uitstaan, berekenen we door de aandelen in eigendom van de holding (e) te delen door het aantal aandelen dat de monoholding zelf heeft uitstaan (u).

formuleratio

We hebben tevens de nettoschuld per aandeel (ns) nodig die we bekomen door de nettoschuld van het bedrijf (Ns) te delen door het aantal uitstaande aandelen van de monoholding (u).

formulenettoschuldperaandeel

Vervolgens berekenen we de intrinsieke waarde (i) door de prijs per onderliggend aandeel (p) te vermenigvuldigen met de blootstellingsratio (r), waarna we er de nettoschuld per aandeel (ns) van aftrekken.

formuleintrinsiekewaarde

Als we dan de huidige koers van de monoholding (pm) aftrekken van de intrinsieke waarde (i) en het resultaat delen door de intrinsieke waarde (i) bekomen we het kortingspercentage.

formule korting

Als de korting negatief is spreken we van een premie. Al deze cijfers kan je terugvinden in de jaarverslagen van de betrokken bedrijven. Hou rekening met wijzigingen, bijvoorbeeld bij inkoop van eigen aandelen, in- of verkoop van aandelen waarin de monoholding belegt, extra schulden of afbouw van schulden en het ontvangen en/of uitkeren van een dividend. 

In de Spaarvarkens.be Belegginsclub berekenen we live de korting of premie voor u!

Aan de hand van onderstaande tabel berekenen we de korting of de premie van de monoholding. En we doen dat voor KBC Ancora, Financière de Tubize, Solvac, Heineken holding en Porsche SE. Clubleden kunnen hier klikken om naar de live kortingen te gaan.

kortingtabelancora

Hoe komt het dat er vaak een korting is?

Dat heeft verschillende redenen zoals:

  • De aandeelhouder van de holding legt zijn kapitaal in de handen van het bestuur van de holding.
  • Geeft tevens zijn stemrechten af aan het bestuur van de holding.
  • Een holding is vaak minder liquide.
  • Er zijn vaak geen opties beschikbaar.
  • De holding is soms gefinancierd met schulden. 

Voor sommige beleggers maakt dat het kopen van een holding minder interessant. Het nadeel van de ene is een opportuniteit voor de andere, want de kleine belegger kan er zijn voordeel mee doen.

Hoger dividend

De enige inkomsten van een monoholding zijn het dividend van het onderliggende bedrijf. Als de monoholding dit dividend zo goed als volledig uitkeert en er een korting is over de onderliggende waarde betekent dat dat je als aandeelhouder van de monoholding van een hoger dividendrendement geniet. 

Maar er is meer …

Het is nuttig de korting in het oog te houden. We gaan het in dit artikel hebben over een arbitrage-opportuniteit die soms ontstaat tussen de monoholding en het onderliggende aandeel.

Wat is een arbitrage-opportuniteit?

Dat is het tegelijkertijd kopen en verkopen (lees: het wisselen) van effecten om voordeel te halen uit een uitzonderlijk verschil in prijs van dezelfde activa.

Een praktijkvoorbeeld (KBC Ancora)

korting

Als er weinig verandert, is de korting bij KBC Ancora gemiddeld rond de 30%. Maar op uitzonderlijke momenten wijkt de korting af van dat gemiddelde zonder dat daar altijd een fundamentele verklaring voor is. Toen tijdens de kredietcrisis KBC Groep geen dividend mocht uitkeren en beide aandelen erg laag noteerden aten de schulden en intresten van KBC Ancora de intrinsieke waarde per aandeel volledig op. Het bedrijf noteerde voor het eerst met een premie. In dit extreme geval kreeg je minder KBC aandelen voor je geld als je KBC Ancora kocht dan andersom.

Wie toen 100 aandelen KBC kocht en ze op een later tijdstip (toen de korting hersteld was) omzette naar KBC Ancora aandelen kreeg meer blootstelling aan KBC aandelen zonder een euro bij te leggen. (transactiekosten buiten beschouwing)

Wie nog iets meer geduld had en de korting in de gaten hield, kon tijdens de covid cash crunch op de markten zelfs tijdelijk het aandeel oppikken met een korting van 44% en zijn 100 KBC aandelen omzetten naar 166 KBC Ancora aandelen.

We onthouden, dat als de korting lager dan gemiddeld is zonder enige fundamentele reden, dat we dan beter in het onderliggende aandeel beleggen. En wanneer de korting herstelt of hoger dan gemiddeld is, we weer de overstap maken. Door deze arbitrage krijgen we steeds meer blootstelling aan de onderliggende aandelen zonder meer kapitaal bij te leggen.

Op grote schaal (bij Prosus NV)

Bij de Nederlandse holding Prosus NV gebeurde afgelopen week net hetzelfde. Het bedrijf verkocht onderliggende aandelen Tencent, waarna het vrijgekomen kapitaal ingezet werd om eigen aandelen in te kopen. Daarmee voerde de holding dus net dezelfde arbitrage uit. Het bedrijf laat zo ook aan beleggers weten dat hun aandeel irrationeel geprijsd is, waarna een koersopstoot volgde. Mooi!

disclaimer: de schrijver van dit artikel heeft zelf aandelen KBC Ancora in portefeuille en heeft de omschreven arbitrage reeds uitgevoerd. Let op! Er zijn risico’s verbonden aan deze transactie. Naast de risico’s die sowieso verbonden zijn aan de onderliggende bedrijven en de holdings, is dit een transactie die je NIET elke maand moet doen, maar enkel als de baten opwegen tegen de kosten. Ook houd je best rekening met de liquiditeit bij de holdings, waardoor het vaak niet mogelijk is dit met héél grote bedragen uit te voeren. De sleutel is de situatie goed in de gaten houden d.m.v. de kortingen live op te volgen, zodat je je slag kan slaan indien de arbitrage-opportuniteit zich voordoet.

banner
Published in Beleggen, Nieuws

Reacties