Intekenen op Nyxoah-aandelen in Brussel?

Mini-toestel tegen slaapapneu

Het Waalse MedTechbedrijf Nyxoah noteert binnenkort op Euronext Brussel. Momenteel loopt de inschrijvingsperiode waarmee het bedrijf 60 miljoen euro wil ophalen. Er is goed en slecht nieuws bij deze beursgang.

Het goede nieuws: het bedrijfje ontwikkelde een beloftevol, minuscuul toestelletje tegen slaapapneu dat kan ingeplant worden bij de patiënt. Via elektronische prikkels wordt vermeden dat de tong van de patiënt voor de luchtpijp komt en er kort te weinig zuurstof is. Het slechte nieuws: het zal nog vele jaren duren voor er een behoorlijke omzet is en de waardering voor het bedrijf loopt nu al op tot meer dan 300 miljoen euro.

De Limburgse CEO Olivier Taelman gaf de voorbije weken heel wat interviews naar aanleiding van de beursgang. Spaarvarkens las alles en bekeek ook het prospectus.

Nyxoah: een oplossing voor obstructieve slaapapneu

Obstructieve slaapapneu wordt in de volksmond nog vaak verward met snurken. ‘Een misverstand dat we uit de wereld moeten helpen’, verklaarde de CEO. Bij obstructieve slaapapneu spreken we van een aandoening waarbij de bovenste luchtwegen volledig of gedeeltelijk worden afgesloten. Dit zorgt voor een apneu of een ademstilstand. Op termijn is dat schadelijk voor de gezondheid omdat er geen zuurstof doorstroomt naar de belangrijkste organen. Taelman wil duidelijk maken dat dit tot verhoogde mortaliteit leidt.

Volgens Nyxoah wordt de diagnose vaak niet gemaakt. Maar liefst 936 miljoen mensen tussen de 30 tot 69 jaar zouden wereldwijd lijden aan een of andere vorm van slaapapneu. In België alleen al zou het gaan om 1,8 miljoen mensen bij de groep tussen de 30 en 69 jaar. Veel mensen hebben het zonder het te beseffen. Wereldwijd zijn er maar liefst 425 miljoen mensen die lijden aan een matige tot ernstige vorm die behandeling vereist beweert de Limburgse CEO van het Waalse bedrijfje. En in België heeft van de groep van 1,8 miljoen mensen 15 procent een matige tot ernstige vorm van slaapapneu die in aanmerking komt voor behandeling.

Sensibilisering voor slaapapneu is nodig

Volgens Taelman zijn er sensibiliseringscampagnes nodig om het probleem op de kaart te zetten. Omdat Nyxoah een klein bedrijf is in een startupfase met bovendien gelimiteerde middelen wil het dergelijke campagnes overlaten aan de concurrentie. Die maken onder meer zogenaamde CPAP-maskers: zuurstofmaskers die patiënten met slaapapneu dragen als ze slapen.

Die  maskers lossen het probleem van de apneu op door tijdens de slaap constant lucht in mond of neus te pompen waardoor er geen obstructie kan zijn. Dat werkt geven ze toe bij Nyxoah, ‘maar die maskers zijn niet comfortabel en zijn dus niet de meest efficiënte oplossing’ vindt Taelman. Heel wat patiënten stoppen daardoor vroeg of laat met deze therapie.

Groot potentieel

De vraag die beleggers zich stellen is hoe groot de markt van het bedrijf is. Volgens Taelman is dat het aantal aantal mensen dat meer dan 15 keer per uur een zogenaamd event (verstoring zuurstoftoevoer) heeft.

Die komen in aanmerking komt voor een behandeling. Bij een ‘event’ krijg je het gevoel dat je even stikt in je slaap en moet je naar adem happen. Dat kan de patiënt uiteindelijk ook wekken en de slaap ernstig in de war sturen. Bij 15 events per uur ben je een gemiddelde patiënt en bij meer dan 30 events per uur zit je bij de categorie ‘ernstig’. Alle personen die meer dan 15 keer per uur een event hebben komen bij ons in aanmerking voor behandeling. In België zou dat gaan om ongeveer 900.000 mensen.

De obstructies zorgen ook voor ernstige problemen in het dagelijkse leven. Deze mensen zijn vermoeid. Ze kunnen niet functioneren op het werk of hebben een slechte concentratie. Daarbovenop krijg je ook medische problemen door een gebrek aan zuurstof bij de vitale organen. Deze personen hebben daardoor ook een verhoogd risico om uiteindelijk bij de dokter terecht te komen en op cardiovasculaire risico’s die vijf keer hoger liggen dan bij andere personen.

Eenmaal bij de dokter ziet men verschillende symptomen, zoals een hogere bloeddruk en dus vermoeidheid. Volgens Nyxoah zal men vaak de symptomen bestrijden, maar niet de oorzaak. ‘Van alle patiënten wordt maar 15 procent juist gediagnosticeerd’, vertelde Taelman in diverse interviews.

Hij maakt duidelijk dat bij meer juiste diagnoses de sociale zekerheid veel geld zou kunnen besparen. ‘Van de mensen die medicatie nemen tegen hartfalen zien we vaak dat een groot deel ook met een bepaalde vorm van slaapapneu kampt. Stel je voor wat de besparingen zijn voor de staatskas wanneer we het probleem aanpakken bij de bron in plaats van de symptomen.’

Neurostimulator verhelpt de apneu

Hoe werkt de oplossing van Nyxoah? Het toestel, een zogenaamde Genio-neurostimulator, wordt chirurgisch in de kin ingebracht via een minimaal invasieve ingreep waarbij een incisie onder de kin volstaat. De draadloze en batterijloze neurostimulator stimuleert tijdens de slaap de tongspieren zodat de bovenste luchtweg open wordt gehouden.

‘De patiënt voelt er niets van en dat is ook de bedoeling’, verzekert Taelman. Anders zou hij niet in slaap geraken. Het toestel wordt geprogrammeerd zodat de patiënt optimaal kan inslapen. Daarna krijgt men gradueel sterkere stimulansen om een optimaal effect te bereiken na 30 tot 40 minuten op basis van het individuele persoonlijke slaapschema. Deze data wordt optimaal gemaakt door op voorhand in een slaaplabo onderzoek te doen naar de apneu en het aantal events per nacht bij de patiënt.

Terugbetaling België eind 2021?

Voorlopig wordt het toestel in België nog niet terugbetaald door de ziekenfondsen, al maakt Nyxoah er wel werk van. Taelman zegt dat Nyxoah al een volledige terugbetaling door de ziekenfondsen verkregen heeft in Duitsland, amper 12 maanden na de CE-markering. Die markering geeft aan dat een product voldoet aan de regels binnen de Europese Economische Ruimte. Die werd verkregen in 2019. In België verwacht het bedrijf ten vroegste eind 2021 terugbetaling in orde krijgen. In Duitsland duurde het hele proces tot terugbetaling maar 12 maanden, maar in België duren de procedures langer.

Het bedrijf verwacht in 2021 een goedkeuring tot terugbetaling krijgen in Nederland, Spanje en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zou dan volgen in 2022. Dit is vandaag de focuslanden voor terugbetaling. Daarna volgen andere landen in en buiten Europa.

De ambities van de groep zijn niet min. ‘We willen de Argenx van de medtech worden’, probeerde de CEO de beleggers warm te maken om in te tekenen op de beursgang. Nyxoah wil marktleider in Europa worden tegen het einde van dit decennium. En het is ook de bedoeling om naar de Verenigde Staten te gaan.

In juni heeft het bedrijf goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor een ‘IDE pivotal’ studie met 134 patiënten. Deze patiënten hebben eerder al therapie gevolgd met CPAP-maskers. Zonder succes. Eerst is het te doel om te bewijzen dat de therapie effectief is en veilig. Het zuurstofniveau bij deze mensen moet verhogen terwijl het aantal events per uur moet dalen.

‘Als we dat kunnen aantonen, dan gaan we rechtstreeks naar de FDA om een terugbetaling te vragen van ons product’, gaf de CEO aan. Dit zou kunnen tegen de eerste helft van 2023. ‘Om die periode te overbruggen, hebben we ongeveer 60 miljoen euro nodig’, zegt Taelman. Dat zou voldoende moeten zijn tot de commercialisering in Amerika.

Euronext Brussel is bewuste strategie

‘We hebben ook bewust voor Euronext Brussel gekozen en niet voor de NASDAQ. Het ideale tijdschema voor een beursintroductie in de VS in de Medtech industrie is afhankelijk van twee belangrijke factoren. Dit gebeurt best een jaar tot negen maanden voor de commercialisering in de VS en is ook afhankelijk van de specifieke klinische data in de VS. Dat verwacht Nyxoah te bereiken tegen het einde van het eerste kwartaal in 2022. Vandaag is er alleen de Europese CE-markering. Dus gaan we naar Euronext, al blijft de doelstelling om in 2022 naar de NASDAQ te trekken.

Is het product betaalbaar?

Hoeveel kost de Genio-neurostimulator? En wat kan het toestelletje de aandeelhouder opleveren? ‘Dit hangt af van land tot land. In Duitsland betaalt de ziekenzorg ons 20.000 euro terug. Het ziekenhuis krijgt 8000 euro om de procedurekosten te compenseren. Je zit dan al aan een kostprijs van 28.000 euro. De bedrijfsmarges liggen in lijn met de marges in de Medtech-industrie. Het zal nog een lange weg zijn voor we break-even zullen draaien.’

Ook is er nog geld nodig om uit te breiden. ‘Vandaag zijn we een bedrijf van 49 personen met afdelingen in Israël, Australië en de VS. Eind dit jaar willen we met een team van 80 zijn. De productie ligt nu in Israël, maar we zijn technologietransfers aan het opstarten zodat we ook kunnen produceren in België. Met onze vestiging in Israël kunnen we nu produceren voor de Belgische markt, maar voor een uitbreiding naar de VS gaan we onze Belgische vestiging nodig hebben. We hopen dat deze operationeel zal zijn midden 2021’, aldus de CEO.

Risicoprofiel

Hoe zit het dan met het risicoprofiel? Volgens Taelman is dat veel lager dan bij biotech. ‘Medtech kan je niet vergelijken met biotech. Bij ons heb je een veel lager risico omdat je een product hebt dat veilig is en waarvan bewezen is dat het efficiënt is. Er is ook een aanzienlijke markt voor. En we hebben al terugbetaling verkregen in Duitsland. De wetenschappelijke gemeenschap heeft ons idee ook omhelsd en wetenschappelijke nut ervan is bewezen’, maakt hij zich sterk.

Inspire Medical Systems

Wat ook opvalt is de hoge waardering van de concurrent Inspire Medical Systems (ticker: INSP) dat genoteerd is op de NASDAQ. Het bedrijf met een omzet van 100 miljoen dollar wordt er gewaardeerd aan 3 miljard dollar (30 keer de omzet). Op de vraag waarom deze waardering zo hoog is antwoordde Taelman dat neurostimulatie een bewezen methode is en dat Inspire erin geslaagd is om een terugbetaling te verkrijgen in de VS.  Er zouden liefst 182 miljoen Amerikanen in aanmerking komen voor hun oplossing.

Het toestel van de Amerikanen moet echter in de borstkast ingeplant worden en er zijn drie incisies nodig. Hier lijkt Nyxoah een troef te hebben. Maar zelfs aan de benedenkant van de prijsvork zal het Belgisch-Israelische bedrijfje een beurswaarde hebben van 300 miljoen euro. Versus de verwachte omzet van 5 miljoen euro is dat 60 keer de omzet.

Wat is Nyxoah? Wat doet de Genio-neurostimulator?

De naam Nyxoah verwijst naar een nachtuil. Nyx betekent ‘nacht’ in het Grieks en ‘oah’ is ‘uil’ in het Hebreeuws. Dit is ook de reden waarom er in het logo van de firma een maan en een uiltje verstopt zitten. Het bedrijf werd opgericht in 2009 door Robert Taub, die aan een groep Israëlische ingenieurs opdracht gaf om een apparaat te maken dat niet-invasief is (zonder batterij) en onzichtbaar.

Via de externe batterij ,die werkt via draadloze communicatie, kan men gegevens doorsturen en ook upgrades doorvoeren. Dit speelt ook mee in het businessmodel. Nyxoah wil zo ook terugkerende inkomsten halen uit het installeren van nieuwe versies en updates. Het toestel kan ook gebruikt worden om de gezondheid en de slaap van de patiënt te monitoren. De patiënt kan zelf de info uit de chip aflezen en hoeft daarvoor dus niet naar het ziekenhuis.

De mening van Spaarvarkens

Het hele verhaal klinkt veelbelovend en Nyxoah heeft ongetwijfeld een interessante technologie in huis. Toch moeten we enkele kanttekeningen maken.

1) Er bestaat al een oplossing voor slaapapneu

De patiënt slaapt dan met een toestel dat tijdens de slaap lucht aanvoert, zodat de tong de luchtpijp niet kan blokkeren. Het apparaatje van Nyxoah wordt via een operatie ingeplant bij de patiënt en geeft de elektronische impulsen aan de tong, die verhinderen dat de patiënt kortstondig geen lucht krijgt.

Dat is wellicht veel comfortabeler dan via een toestelletje dat via de mond of de neus lucht blaast. Maar de prijs van 20.000 euro plus een kleine 10.000 euro voor de operatie en monitoringkosten is veel hoger dan het klassieke luchtpompje via de neus of de mond. Commercieel en financieel valt er dus nog heel veel te bewijzen. En in de VS moet het bedrijf de testprocedure nog helemaal doorlopen vooraleer goedkeuring te krijgen.

2) Zeer risicovol voor de belegger

De CEO beweert dat het risico van een medtechbedrijf zoals Nyxoah lager is dan een biotechbedrijf. ‘De werking van ons product is al bewezen’, zegt hij. Dat geldt mogelijk voor de werking van het product zelf, maar dat maakt het bedrijfsrisico en zeker het risico voor de beleggers er niet minder om. Van bij de beursgang wordt al een waarde van minimaal 300 miljoen euro op het bedrijf geplakt.

Nyxoah heeft echter nog geen inkomsten en zal nog vele jaren zwaar verlieslatend zijn. Dat houdt grote risico’s in voor beleggers. Bovendien zal de onderneming mogelijk meerdere keren bijkomend geld moeten ophalen met een kapitaalverhoging.

Nyxoah pakt ermee uit dat zijn product terugbetaald wordt in Duitsland, maar toch worden voor volgend boekjaar globaal inkomsten van amper 5 miljoen euro voorzien. Dat geeft aan dat het broodje van Nyxoah – en dat van de aandeelhouders – allesbehalve snel of gemakkelijk zal gebakken worden.

Wij zouden dan ook niet intekenen op de beursgang van het bedrijf en nog een tijdje afwachten. Het risico lijkt ons de komende jaren groter dan het potentieel. Het is toe te juichen dat Nyxoah ons allemaal een goede nachtrust wil bezorgen. Wij als beleggers willen ons in de eerste plaats verzekeren van die goede nachtrust door voorlopig geen aandelen van het bedrijf op te nemen in onze portefeuille.

Reacties