Het Stormt bij Wereldhave Belgium

shopping mall
Analyse met Jan Reyns over de webinar met ceo van Wereldhave(Belgium) Matthijs Storm

Nederlandse coup op Wereldhave Belgium 

Vanuit Nederland werd er een webinar uitgezonden waarin ceo Matthijs Storm van Wereldhave (en ondertussen ook ceo ad interim van Wereldhave Belgium) zijn groep promootte. Storm verduidelijkte de strategie van Wereldhave en gaf zijn blik op de toekomst. Bij Spaarvarkens volgde Jan Reyns dit webinar aandachtig. De voorbije weken werd het duidelijk dat er een groot conflict ettert tussen Wereldhave en de Belgische dochter Wereldhave Belgium. Ondertussen stapte zo goed als het hele management van Wereldhave Belgium op, als ze al niet werden ontslagen. Hoe moet het nu verder? Kan Matthijs Storm de gemoederen bedaren? Jan Reyns legt het voor jullie uit.

Werd hier iets over gezegd in het webinar?

Jan Reyns: Er waren veel Belgen die het webinar volgden. Wellicht veel aandeelhouders van Wereldhave Belgium. Mathijs Storm zei dat hij vooral de kosten wil verlagen. Daarom zou de ceo ontslagen zijn. Ik heb daar vragen bij. Storm wil hem in België vervangen door een manager van Wereldhave Frankrijk. Die zal ook niet gratis werken. Bovendien verdienden de ceo en de al eerder vertrokken cfo van Wereldhave België niet buitengewoon veel. Toch niet in vergelijking met de 2,3 miljoen euro die ceo Matthijs Storm en zijn cfo in 2022 verdienden. Dat is meer dan het drievoudige van wat de Belgen verdienden. Bovendien krijgt de top in Nederland ook flink wat aandelenopties.

Wereldhave Belgium heeft een notering in Brussel, maar is voor 66% in handen van Wereldhave in Nederland? 

Ja, de groep uit Nederland was vroeger veel groter. Maar door een foute strategie heeft men bijna alles moeten verkopen. Op een paar winkelcentra in Frankrijk na (waar de groep op termijn van af wil), schieten alleen nog de activiteiten in Nederland en België over. 

De Belgische groep is al jaren de sterkhouder van de groep. Dus is het heel vreemd dat ondertussen heel het management van Wereldhave Belgium ontslagen is of wegging. 

Interview van Jan Reyns met voormalige topmanagement van Wereldhave Belgium

Hoe komt dat ? 

Blijkbaar is dat het beleid van Matthijs Storm. Hij werd ceo van Wereldhave in Nederland in augustus 2019. In februari werd de toenmalige ceo van Wereldhave Belgium, Kasper Deforche, ontslagen. Ook toen, ondanks goede resultaten. Deforche werd vervangen door de operationele verantwoordelijke Nicolas Beaussillon. Die is nu dus, amper twee jaar later en ook weer na goede cijfers, ontslagen. Ondertussen is ook de opvolgende cfo opgestapt en wellicht ook de nieuwe operationele verantwoordelijke. Het hele management is dus verdwenen. 

Waarom? 

Matthijs Storm beweert dat de kosten bij Wereldhave Belgium te veel gestegen zijn. Ik moet zeggen dat ik daar weinig van zie: zowel de inkomsten, de bezettingsgraad als de winst en de courante winst zijn mooi gestegen. Dat is waar het om draait. De voorbije jaren zijn steeds meer mensen van Wereldhave Nederland aangesteld als bestuurder bij Wereldhave Belgium. Daardoor hebben zij de meerderheid. De onafhankelijk bestuurders stemden tegen het ontslag van Beausillon, maar de Nederlanders drukten het door. Beaussillon is perfect tweetalig, maar de Franse manager kent enkel Frans. Ook dat lijkt geen verbetering. De Belgische winkelcentra zullen dus geleid worden door een Fransman die geen Nederlands spreekt en een Nederlander die iedereen ontslaat of wegjaagt.

Ondertussen werd bekend dat de moedergroep Wereldhave een ruilbod heeft willen doen op Wereldhave Belgium, maar zodanig dat de aandeelhouders van Wereldhave België minder zouden ontvangen dan de beurskoers? 

Ja dat is wat Dirk Goeminne, de onafhankelijke voorzitter van Wereldhave, heeft verklaard in De Tijd. Hij vond dat niet kunnen en zei ook dat er bij een overname een premie moet betaald worden. In dat verband werden op het webinar een paar interessante dingen gezegd. Er was een analist bij van ABN Amro die zei dat de Belgische dochter beter presteert. En ceo Storm meldde dat er huurders op een wachtlijst staan voor de Belgische winkelcentra van Wereldhave. ‘In België is er veel minder overaanbod dan in Nederland’, verklaarde hij. Als je dan nog weet dat WB veel minder schulden heeft dan de groep, dan is het vreemd dat Wereldhave in een overname in aandelen WB lager waardeert dan de huidige koers. Die waardering wil ik graag eens zien. 

Bestaat nu het gevaar dat de koers van Wereldhave Belgium onder druk komt? 

Ja. Heel het management is weg. Op korte termijn hoeft dat geen probleem te zijn, maar op langere termijn wel. Daardoor kunnen beleggers misschien wel gaan twijfelen en kan de koers onder druk komen. Misschien is dat de bedoeling en hoopt Storm Wereldhave Belgium zo goedkoop in handen te krijgen. Hij heeft zelf flink wat aandelen en opties van Wereldhave, dus dat is in zijn persoonlijk belang. Maar de minderheidsaandeelhouders kunnen niet zomaar gepasseerd worden. 

Wat kunnen beleggers nu best doen? 

Ik hoor van beleggers dat ze niet gediend zijn bij deze gang van zaken. Wij bij Spaarvarkens zullen de zaak zeker verder opvolgen. Wij verdedigden niet zo lang geleden ook al de kleine beleggers bij het uitkoopbod op Sioen. We willen de kleine belegger verder steunen. Ook het uitkoopbod op Exmar vinden we zeer opportunistisch.

Wordt zeker vervolgd!

Reacties