Handelsoorlog tussen de EU en VS op komst? 

Met de inwerkingtreding van de Inflation Reduction Act zet de Verenigde Staten belangrijke stappen om onder andere haar energievoorziening sterk te verbeteren. De invoering van het subsidiepakket laat de Europese politiek niet ongemoeid. Daar luidt het dat de Verenigde Staten de internationale handelsregels overtreedt en Amerikaanse bedrijven een oneerlijk voordeel geeft. 

Inflation Reduction Act

Het Amerikaanse Congres en president Biden keurden op 6 augustus van dit jaar de Inflation Reduction Act goed waarin er een massief subsidiepakket pakket ter waarde van 393,7 miljard dollar vrij komt. De inwerkingtreding staat gepland bij de start van het nieuwe jaar. Ter vergelijking het BBP van België bedraagt 600 miljard dollar.  Het doel hiervan is om koolstofemissies terug te dringen, de kosten van de gezondheidszorg te verlagen, het financieren van de Interne Belastingsdienst en het verbeteren van de naleving door de belastingbetaler. Het merendeel van het budget wordt ingezet om de transitie naar duurzame energie te boosten. 

Dit kadert binnen het “America first’ model waarin de Verenigde Staten zijn eigen industrie beschermt. De subsidie zal gebruikt worden voor de bouw van windmolenparken, het subsidiëren van elektrische auto’s en het stimuleren van batterijtechnologie. Kortom alle zaken waar Europa zich de afgelopen jaren al op toelegde. “De vraag is dan: doe je mee of ga je dit counteren?”, zegt Stefan Willems.   

Wrevel 

De Inflation Reduction Act laat de Europese politiek alleszins niet ongemoeid. In Brussel vreest men dat de nieuwe wetgeving Europese bedrijven uitsluit van de Amerikaanse markt. Vooral omdat Amerikaanse bedrijven op deze manier een oneerlijk voordeel verkrijgen. Ook meent Europa dat de Verenigde Staten met het steunpakket de internationale handelsregels overtreedt.

Een gezamenlijke EU-VS-taskforce onderhandelt al weken over mogelijke uitzonderingen voor Europese bedrijven voordat de wet in januari in werking treedt. Dusver werd er nog geen akkoord gevonden. Daarnaast zijn deskundigen ook sceptisch of er überhaupt een compromis zal worden gesloten. 

Volgens Valdis Dombrovskis, Europees commissaris voor Handel, vraagt de EU om “billijkheid”.”Wij willen en verwachten dat Europese bedrijven en exportproducten in de VS op dezelfde manier worden behandeld als Amerikaanse bedrijven en producten in Europa”, zei hij.  Dat meldt euronews

Eventuele Europese tegenmaatregelen kunnen Europa in een politiek mijnenveld brengen. De EU is immers sterk afhankelijk van de VS voor de levering van wapens aan Oekraïne. Ook voor de levering van vloeibaar aardgas leunt Europa op de VS.

De wet – die volgens de EU discriminerend is en Europese bedrijven ertoe aanzet in de VS te investeren in plaats van op het continent – dreigde een handelsoorlog tussen de EU en de VS te ontketenen. Biden kon de gemoederen echter benaderen bij het bezoek van de Franse president begin deze maand. Biden zei dat de VS zou kijken naar een aanpassing van de wetgeving.

Europees soevereiniteitsfonds 

In het Europees Parlement werd al druk gesproken over een gepast antwoord op de inwerkingtreding van de Inflation Reduction Act. Concreet pleit men voor de oprichting van de Europees Soevereiniteitsfonds. Het fonds zal de nodige investeringen voorzien om de zogenoemde open strategische autonomie van de EU te bevorderen op belangrijke gebieden als energie-infrastructuur, cyberveiligheid, industrieel concurrentievermogen en voedselzekerheid. Zo is zal de Europese Unie minder afhankelijk worden van derde landen. Daarnaast moet het Europees Soevereiniteitsfonds ook voorkomen dat EU-bedrijven hun productie en dienstverlening verplaatsen naar de VS omdat ze daar recht hebben op financiële steun. Europa wil een open economie blijven, maar zal niet zwijgen”, zei Stéphanie Yon-Courtin in het plenair debat van het Europese Parlement vandaag.

Wil je ook graag wekelijks op de hoogte zijn van de laatste beursactualiteit? Sluit je dan aan bij de Spaarvarkens Beleggingsclub en ontvang hierbij nog extra beurstips, webinars en zoveel meer! Interesse? Klik hier.

Reacties