Fiscaal voordeel voor beleggers helpt KMO’s aan financiering

Deze tekst werd ons bezorgd door het crowdlendingplatform Look&Fin. Spaarvarkens.be publiceert deze tekst omdat die een duidelijk beeld geeft van de nieuwe fiscale stimulus voor de Winwinlening. Wie belegt in crowdlending of in andere financieringsvormen voor kmo’s dient zich echter steeds bewust te zijn van het debiteurenrisico van de emittent en de mogelijk lage verhandelbaarheid van deze financieringsvorm. Fiscale voordelen mogen ook nooit de belangrijkste of enige drijfveer zijn om te beleggen in bepaalde instrumenten.

Het belastingkrediet: voortaan beschikbaar als bijkomend rendement voor crowdlending

Dankzij de Winwinlening krijgen Vlamingen een belastingkrediet van 2,5% tijdens de volledige looptijd van hun lening, voor een globaal rendement dat kan oplopen tot 4,25% per jaar.

In een tijd waarin spaarders zich afvragen hoe ze hun spaargeld het meest kunnen laten opbrengen, wint een nieuwe vorm van rendement terrein: het belastingkrediet dat wordt toegekend in het kader van een crowdlendingoperatie. Dat is een  kredietverlening van particulieren aan ondernemingen.

Dit is sinds kort mogelijk, dankzij de maatregelen die eind 2020 – begin 2021 zijn genomen door de 3 gewesten van het land, die elk een eigen juridisch kader hebben uitgewerkt voor hun gewestelijke regelingen (de Winwinlening in Vlaanderen, de Proxi-lening in Brussel en de Coup de Pouce-lening in Wallonië). Het doel van deze maatregelen? Het spaargeld van particulieren doorsluizen naar kleine en middelgrote ondernemingen om hen te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Dit is een primeur voor crowdlending, dat tot dusver geen fiscale incentives bood voor mature kmo’s.

Wat is een belastingkrediet en wie heeft er recht op?

Het belastingkrediet is een belastingvoordeel dat de vorm aanneemt van een vermindering van de verschuldigde belastingen. Als er geen belasting verschuldigd is, wordt dit belastingvoordeel rechtstreeks uitbetaald aan de belastingplichtige die er recht op heeft.

Om het belastingkrediet te verkrijgen, zijn de regels dezelfde voor de 3 gewesten:

  • De particulier moet zijn of haar spaargeld uitlenen aan een kmo met een bedrijfszetel in zijn of haar gewest (fiscale woonplaats),
  • De particulier mag geen familielid of werknemer zijn van de kmo die hij of zij financiert,
  • De particulier moet zijn of haar lening tijdens de hele duur van de lening aangeven in zijn of haar belastingaangifte.

“In een economische context waarin het spaarvolume nog nooit zo hoog is geweest en waarin kmo’s tegelijkertijd hun cashflow moeten aanvullen, is crowdlending een concrete en nuttige oplossing om deze berg slapend geld aan het werk te zetten. Het rendement dat particulieren dankzij de combinatie van rente en belastingkredieten krijgen, kan nu oplopen tot 6% per jaar! Onze rol als crowdlendingplatform bestaat er niet alleen in kmo’s in contact te brengen met onze community van kredietverstrekkers, maar vooral onze investeerders in het kader van gewestelijke leningen bij te staan bij de administratieve procedures die nodig zijn om de belastingvoordelen te verkrijgen”, zegt Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin.

Overzicht van de voordelen per gewest

Vlaamse investeerder – Winwinlening – Belastingkrediet van 2,5%

De Winwinlening-regeling die werd uitgebreid tot crowdlending is sinds december 2020 toegankelijk via Look&Fin. Vlaamse investeerders genieten een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. De rentevoet die de kredietverstrekker in ruil voor zijn investering krijgt, varieert van 0,9% tot 1,75% per jaar.

De Winwinlening voorziet in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 40% op het verloren kapitaal in geval van wanbetaling door de kredietnemer.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest leent € 5.000 uit aan een Vlaamse kmo tegen een rentevoet van 1,75% per jaar die afgelost wordt over 60 maanden:

●       € 5.225 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 87,09 per maand – brutorente + kapitaal)

●        € 296,47 onder de vorm van belastingkredieten (2,5%/jaar)

●       Globaal rendement: 4,03% per jaar

Voorbeelden van dossiers die via de Winwinlening werden gefinancierd: B2Bike, Unicorn Parking Group

Brusselse investeerder – De Proxi-lening – Belastingkrediet van 4%

Met de “Proxi-lening” – die op 15 oktober ll. van kracht is geworden in het Brussels Gewest – genieten particulieren die hun spaargeld uitlenen aan een Brusselse kmo een belastingkrediet van 4% per jaar gedurende de eerste drie jaar van de lening en van 2,5% per jaar voor de daaropvolgende jaren.

De regeling voorziet ook in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 30% van het verloren kapitaal indien de kredietnemer in gebreke blijft. Naast dit belastingkrediet ontvangt de kredietgever een door de kredietnemer betaalde rentevoet van 0,9% tot 1,75% per jaar.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Brusselse Gewest leent € 5.000 uit aan een Brusselse kmo tegen een rentevoet van 0,9% per jaar die afgelost wordt over 60 maanden:

●       € 5.115 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 85,25 per maand – brutorente + kapitaal)

●       € 535,46 onder de vorm van belastingkredieten (4% per jaar voor de eerste 3 jaar en 2,5%/jaar voor de volgende 2 jaren).

●       Globaal rendement: 5,12% per jaar

Voorbeeld van een dossier dat via de Proxi-lening werd gefinancierd:  Maison Dandoy

 Waalse investeerder – De Coup de Pouce-lening – Belastingkrediet van 4%

Wallonië heeft de versterking van de “Coup de Pouce”-lening op 7 januari 2021 officieel gemaakt. Via deze regeling kunnen Waalse particulieren via crowdlending geld uitlenen aan kmo’s in hun gewest. Naast een rentevoet van 0,9% tot 1,75% per jaar ontvangen de kredietverstrekkers een extra rendement van 4% per jaar in de vorm van een belastingkrediet voor de eerste 4 jaar van de lening en 2,5% voor de daaropvolgende jaren.

De regeling voorziet ook in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 30% van het verloren kapitaal indien de kredietnemer in gebreke blijft.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Waalse Gewest leent € 5.000 uit aan een Waalse kmo tegen een rentevoet van 1,75% per jaar die afgelost wordt over 48 maanden:

●       € 5.324,25 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 110,92 per maand – brutorente + kapitaal)

●       € 263,69 onder de vorm van belastingkredieten (4% per jaar voor de eerste twee jaar)

●       Globaal rendement: 5,39% per jaar

Voorbeeld van een dossier dat via de Coup de Pouce-lening werd gefinancierd: Pro Vera

 

Over Look&Fin : Het Europese crowdlending-platform Look&Fin kent sinds 2012 leningen toe aan kmo’s en is actief in  België, Frankrijk en Luxemburg. Look&Fin werd door de FSMA erkend als AFP (alternatief  financieringsplatform) en biedt groeiende kmo’s die op zoek zijn naar fondsen, de kans om rechtstreeks van particuliere beleggers geld te lenen. Op die manier belegt de lener zijn spaargeld op een nuttige  en rendabele manier in de reële economie.

Crowdlending is voor kmo’s een doeltreffende en snelle manier om bedragen tot € 5 miljoen te lenen  en kan tegelijkertijd gebruikt worden als hefboom bij de banken om bijkomende fondsen te verkrijgen.  Sinds zijn oprichting heeft Look&Fin nagenoeg € 100 miljoen aan leningen gestructureerd voor meer dan  320 kmo’s. € 55 miljoen hiervan werd reeds terugbetaald aan de investeerders.

Recommend0 recommendationsPublished in Beleggen, Nieuws

gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *