De verandering in de weergave van leasingkosten door IFRS-16, wijzigingen in werkkapitaal en groei-investeringen zorgen voor ruis bij het berekenen van de recurrente vrije kasstroom. Geen correcties aanbrengen zou leiden tot irrealistische extrapolaties en bijgevolg een foutieve weergave van de intrinsieke waarde van de onderneming.

Onze artikels zijn gratis

Wel vragen we je om eerst even aan te melden. Dat kan via sociale media of e-mail.

Hiermee verklaar je je akkoord met het delen van persoonsgegevens zoals je profielgegevens en voorkeuren. Wij posten niets op jouw profiel. Ook verkopen wij jouw data niet door.

Registreren of aanmelden via e-mail: