Ageas, ceo Hans De Cuyper

Ageas

“Het zal nu iets meer dan een jaar zijn”, rekent Ageas-ceo Hans De Cuyper voor bij het begin van het gesprek. Zolang is het nog maar geleden dat hij het roer overnam van zijn voorganger Bart De Smet. Die schoof toen door naar de voorzittersstoel. “Sommige dachten dat hij als schoonmoeder zou optreden. Ik kan u zeggen dat het meer omgekeerd is. Ik heb hem al meer gecontacteerd om naar zijn mening te vragen dan hij mij. We kennen elkaar natuurlijk goed. We werken al dertig jaar samen in diverse functies. Soms was het van heel nabij, soms wat verder van elkaar. Er zijn nogal wat gelijkenissen tussen ons. Net als hij ben ik licentiaat wiskunde en heb ik actuariaat* gedaan. Allebei in Leuven.”

*Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico’s. … Het is de taak van de actuaris om ervoor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, kapitaal en voorzieningen.

Een beetje uitdagend vragen we of de verschillen even groot zijn als de gelijkenissen, maar een doorgewinterd verzekeraar verleid je niet zomaar tot boude uitspraken. “Ik neem aan dat als ze je vragen als ceo, ze ook vinden dat je goed past bij de cultuur van het bedrijf. We werken hier sterk vanuit expertise en analyse: het management weet heel goed hoe de onderliggende motor werkt. Niet iedereen is daarvoor gewonnen, maar het is eigen aan Ageas. En verder proberen we inclusief te zijn; iets op te bouwen met de hele ploeg. Als ceo probeer ik bereikbaar te zijn voor de mensen.”

Ondanks de sterke gelijkenissen kan het niet eenvoudig zijn in de voetsporen van De Smet te treden. Die deed de verzekeraar verrijzen uit het puin van Fortis, rekende af met het merendeel van de erfenis van dat debacle en bouwde de groep succesvol verder uit in Azië. Het resultaat is een verzekeraar die op twee benen staat, een stabiel Europese en een groeiende Aziatische poot. Dat model uitgelegd krijgen, beschouwt De Cuyper als een van zijn belangrijkste uitdagingen. ‘Er nog werk aan de winkel in het beeld dat beleggers hebben van ons. De groep heeft een uniek profiel als verzekeringsgroep, waarbij onze activiteiten in Europa plus Azië meer zijn dan één plus één. Die meerwaarde mag meer bekend zijn. In december organiseren we daarvoor een vergadering met analisten’. Maar eerst krijgt VFB uitgebreid de kans vragen te stellen.

VFB Het grootste verschil met uw voorganger is allicht het uitgangspunt. Ageas staat veel verder dan in 2008.

Hans De Cuyper Ja. De eerste jaren heeft Bart vooral puin moeten ruimen. In die tijd kwam overleven op de eerste plaats. Daarna heeft hij de groep verder uitgebouwd in de juiste richting. Een groot verschil zal zijn dat ik mij niet of nog heel weinig moet bezig bezighouden met de legacy (zo noemt men binnen Ageas de procedures gerelateerd aan de Fortis-periode, red.). Het is aan mij om het potentieel van ons unieke profiel verder te benutten en uit te bouwen. In de buitenwereld is te weinig bekend dat wij met onze twee regio’s Europa en Azië de voordelen van beide combineren. Enerzijds stabiele cashflows in Europa en anderzijds groei in Azië. Dat zijn twee werelddelen, maar onze activiteiten zijn er samen drie waard. Ik zal dat straks nog verder uitleggen.

Een voordeel van de ceo wissel een jaar geleden is dat ik van bij de start heb kunnen meewerken aan het nieuwe driejarenplan Impact2024. Voor zo’n plan houden we alles tegen het licht en denken we na over wat nodig is voor de lange termijn. We hebben de financiële en strategische flexibiliteit om onze eigen toekomst te schrijven en zitten heel goed met onze footprint in de wereld. Met onze 14 entiteiten in 5 landen in Europa en 9 landen in Azië kunnen we met de bestaande verzekeringsactiviteiten 80% van onze groeiambities voor de volgende drie jaren waarmaken. Pas op, dat wordt hard werken. Verder optimaliseren, werken aan de distributie en zoeken naar maximale synergiën. En doordat we financieel nog overschot hebben (1,2 miljard euro cash, red) kunnen we ook extern groeien. Maar daar nemen we onze tijd voor. Het moet een sterke toevoeging zijn.

VFB U mikt op een gemiddelde winstgroei van 6 à 8% de volgende drie jaren. Dat is een procent meer dan de voorbije drie jaar. Is dat niet relatief bescheiden, want het aandeel van Azië met zijn sterke groei wordt proportioneel almaar groter en groeide van 25% naar 40% van het groepsresultaat? Of zijn er andere factoren die groei moeilijker maken? 

De Cuyper Wij hebben niet de gewoonte om dingen te beloven die we niet kunnen waarmaken. We hebben goed nagedacht over wat nodig is,  om de goede prestatie van het aandeel te bestendigen. Azië groeit en heeft op lange termijn nog een groot ontwikkelingspotentieel. Dat is juist. Maar het is op korte termijn ook volatiel. We proberen daarom realistisch en voorzichtig te zijn. Kijk naar de voorbije jaren, met de schokken van corona. Daarin toonde ons tweedelig model zijn sterkte: we hebben dit zonder piek of dal verteerd. We zeggen nu 6 à 8 % winstgroei per jaar, maar het mag natuurlijk meer zijn. Dat hoop ik ook.

VFB Vandaag haalt Ageas zowat twee derde van de winst uit levensverzekeren en een derde uit niet-leven (schade). Blijft dat zo en wat zijn de vooruitzichten voor beide activiteiten? 

De Cuyper Ageas is wat meer dan andere verzekeraars gericht op leven, vandaar dat we voor externe groei wat meer appetijt hebben voor niet-leven. Maar dat wil niet zeggen dat we niet tevreden zijn met de huidige verdeling. Ik ben een grote believer in de diversificatie tussen de verschillende activiteiten. We zitten goed in beide en zijn standvastig. Eind de jaren negentig was het moeilijker winst te maken in niet-leven en zei iedereen in de sector: ‘pensioenen zijn de toekomst, zet meer in op leven. Verkoop je schadeverzekeringen’. Daarna is de rente sterk gezakt en hoor je weer het omgekeerde. We hebben een mooie winstgevendheid in beide activiteiten. En opnieuw: de twee zorgen samen voor diversificatie en stabiliteit en zeker als je ze hebt in veertien landen.

VFB Wat met de nulrente, die in Europa in beton lijkt gegoten. Is dat niet negatief voor de producten met gegarandeerde rente, toch de bulk van leven bij Ageas? 

De Cuyper Dat is een van onze sterktes. Al van in de jaren negentig is beslist om de verplichtingen altijd af te dekken met de beleggingen. Ideaal, want toen kon dat nog voor hoge gegarandeerde rentes. Wij handelen niet met onze obligaties en hoeven ook niet te verkopen om zo met meerwaarden de resultaten te ondersteunen. Wij maken een zachte landing. Doordat de rente almaar zakte, kunnen we ook geen hoge gegarandeerde rente meer geven, maar het totaalrendement voor de klant blijft aantrekkelijk. Ook halen we nog altijd 85 tot 90 basispunten rendement per jaar voor de groep op bijvoorbeeld Tak21-contracten met gewaarborgde rente.

VFB Hoeveel rente garandeert u vandaag aan de eindklant? 

De Cuyper In België is dat tussen 0 en 0,25%.

VFB En hoeveel winstbijdrage krijgt hij?

De Cuyper Dat hangt ook van het soort contract, maar samen met het gegarandeerde deel is dat in België nog 1,8 tot 2,1%. Samen met het fiscale voordeel dat er vaak is, blijft dit een degelijk rendement. Deze producten blijven belangrijk. Natuurlijk zien we wel een stijging in de vraag naar unit linked-producten (verzekeringen gecombineerd met aandelenfondsen, red).

VFB Wat zou het effect zijn voor Ageas als de rente zou stijgen? 

De Cuyper Als de rente geleidelijk zou stijgen, zou dat positief zijn. Dan worden producten met gegarandeerde rendementen aantrekkelijker (Ageas verdient meer aan ‘Tak 21 = 85 à 95 basispunten versus 30-40 basispunten aan Tak 23). Alleen als de creditspreads snel zouden klimmen kan er een nadelig effect zijn. Zoals in 2011 met de eurocrisis.

Puur economisch zou er geen probleem zijn doordat we onze  verplichtingenvolledig afdekken door  de beleggingen die we bijhouden tot de eindvervaldag. Dat bespraken we daarnet. Het is wel mogelijk dat onze solvabiliteitsratio zakt. Solvency houdt er onvoldoende rekening mee dat je je obligaties tot eindevervaldag houdt.

VFB Ageas zit toch ver boven het vereist minimum van 100%? 

De Cuyper Wij zitten nu op 187%, terwijl we 175% als doel hebben. We nemen inderdaad een veiligheidsmarge, zodat we bij een kleine beweging van de rente niet onmiddellijk maatregelen moeten nemen.

VFB Maar verwacht u dat rente verder zal stijgen? 

De Cuyper Ik geloof niet dat de inflatie echt lang hoog zal blijven. Anderzijds is het ook geen zaak van echt korte termijn. De hogere prijzen zullen wel even blijven, maar allicht niet lang genoeg om de rente echt structureel hoger te duwen. Dat is de ideale situatie voor de overheden. De schulden zijn door corona opgelopen, maar door de combinatie inflatie en lage rente kunnen die als sneeuw voor de zon verdwijnen.

VFB Over naar de tak niet-leven. Waren de overstromingen in Wallonië een wake up call?

De Cuyper Voor ons zijn dergelijke rampen geen verrassing. Niet dat ze gebeuren, wel waar het gebeurt en met welke impact. Tot 2004 nam de overheid in België deze schade volledig op zich. Sindsdien moeten de privéverzekeringsmaatschappijen dit risico dragen via woningverzekering. Tot er een plafond is bereikt. Dat is nu het geval.

De prijs voor een woningverzekering is wel gestegen, maar voornamelijk in lijn met de bouwindex. We bereiken stilaan de grens van de huidige premies. Niet dat de risico’s niet meer kunnen verzekerd worden, maar het kapitaal moet wel voldoende vergoedt worden. Ondertussen zijn er wel een pak nieuwe waarborgen bijgekomen, zoals natuurrampen, bomen nabij een woning, de auto op de oprit, het zwembad,… en ga zo maar door. In de volksmond heet de woningverzekering nog een brandverzekering, maar brand is nog maar een klein percentage van de schadegevallen. Een goed partnerschap tussen de verzekeraars en de overheid is belangrijk om de risico’s te beheersen. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke regels nodig over het bouwen nabij rivieren. In Vlaanderen is al veel geïnvesteerd in waterbekkens en mogelijkheden om rivieren te ontlasten bij hoge waterstanden, maar er is veel meer nodig.

VFB Houdt Ageas al voldoende risico met de klimaatrisico’s? In jullie risicomodellen, maar ook bij jullie beleggingen? 

De Cuyper Herverzekering is een heel belangrijk element hierin. En de prijs daarvoor. Wij bestuderen veel verschillende risico’s. Wat als zich ergens één heel grote schade voordoet? Maar we analyseren ook wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een hele reeks middelgrote stormen tijdens het jaar. Dat kan zwaardere gevolgen hebben dan één grote ramp. We onderzoeken voor elke soort schade hoe we dat kunnen afdekken. Tegelijk screenen we inderdaad onze beleggingsportefeuille van meer dan 80 miljard euro op ESG-criteria (duurzaamheidsfactoren op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur, red). En ondertussen hebben we ook tussen 7 à 8 miljard euro rechtstreeks belegd in zonneparken, windmolens, sociale woningen, enzovoort.

VFB Ageas is ook zelf actief geworden als herverzekeraar? Vorig boekjaar leverde dat zelfs al een winst van 79 miljoen euro. Is dat een nieuwe groeimotor? Kan u uitleggen wat Ageas precies doet? 

De Cuyper Dit is een belangrijke ontwikkeling. In 2015 zijn wij gestart als interne herverzekeraar. Doordat wij actief zijn in 14 verschillende landen met vele verschillende verzekeringsactiviteiten, kunnen wij heel wat risico’s zelf herverdelen. Verder wordt in België 60% van de risico’s gedragen door AG België zelf en 40% door Ageas als groep. Daardoor kunnen we ons kapitaal efficiënter benutten, in lijn met de wettelijke vereisten. Dat heeft in belangrijke mate ook onze kredietwaardigheid verhoogd. Twee van de drie stappen die we nodig hadden om onze huidige A-rating te verdienen komt door die interne herverzekering.

Sinds vorig jaar zijn we op een voorzichtige manier ook gestart als herverzekeraar voor derde partijen. Daarvan heb je de winst gezien. Dit heeft ook te maken met krachtige trends die onze samenleving en het verzekeren veranderen. Het klimaat, de renteomgeving, wetenschappelijke ontwikkelingen en digitalisering: dat zijn allemaal trends met een grote impact. Woningverzekeringen veranderen, maar ook het verzekeren van de aansprakelijkheid van mensen die een voertuig besturen. Dat is het grootste onderdeel van het schadeverzekeren. We zien een evolutie naar minder schadegevallen, maar de schadelast loopt wel hoger op omdat er meer technologie aanwezig is. Een bumper is geen eenvoudig stuk plastic meer, maar zit vol sensoren.

Zelfrijdende auto’s zullen nog een stap verder gaan. Als die doorbreken, wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder voor een groot deel vervangen door die van de technologieleverancier of telecombedrijven, want de bestuurder zelf zal minder ongevallen veroorzaken. In de plaats kan het systeem of de software falen. Dat vraagt een heel andere verzekering. Een die meer in de richting van de herverzekeraars gaat. Daarop anticiperen wij door zelf herverzekeraar te worden.

VFB Verandert dat het risicoprofiel van Ageas? 

De Cuyper Neen, wij gaan geen Lloyds of Londen worden. Als herverzekeraar voor derden gaan wij niet de grote speciale risico’s op ons nemen. Wij richten ons enkel op traditionele herverzekering. Er zijn drie redenen om als herverzekeraar actief te zijn: Eén: zo kunnen we een deel van de eigen activiteiten zelf indekken. Twee: ons kapitaal efficiënter inzetten. Drie: Inspelen op  de wijzigende risico’s in de moderne digitale maatschappij.

We hebben pas ook de samenwerking met onze Chinese partner Taiping uitgebreid door ook een joint venture op te zetten als herverzekeraar voor Azië. Zij kennen de markt, wij brengen onze ervaring in herverzekeren in.

VFB Die strategie van Ageas om via minderheidsparticipatie te groeien in Azië was ontegensprekelijk een groot succes. Maar houdt het ook geen beperkingen of nadelen in? 

De Cuyper Ik heb er bijna tien jaar ter plaatse aan meegewerkt. Het marcheert prima en blijft dat doen. Dit jaar vieren we twintig jaar aanwezigheid in China en Maleisië en over drie jaar is het onze twintigste verjaardag in Thailand. We hebben pas nog die bijkomende joint venture opgericht met Taiping om samen te herverzekeren. We  bestuderen of we dat ook samen in Europa kunnen doen. Een beter bewijs dat onze partnerships goed blijven werken is moeilijk te vinden.

De keuze van de partner is natuurlijk belangrijk. We gaan altijd samen met een van de leidende groepen die het land van binnen en van buiten kent. Vaak zijn dat banken. Wij brengen knowhow en mensen in en dat heeft altijd geleid tot heel goede resultaten. Als grote aandeelhouders hebben we een gemeenschappelijk belang. In alle landen zit de relatie nog altijd goed. Natuurlijk kunnen wij niet alleen beslissen zoals voor dividenden. Er is natuurlijk ook steeds de andere aandeelhouder zoals bijvoorbeeld bij Taiping Life. Taiping Life is de belangrijkste deelneming voor CTIH (groot Chinees staatsbedrijf, red), dat net als Ageas ook beursgenoteerd is. Er is dus nog een belangrijke partij die graag wat dividenden ziet. Bovendien, het is meestal niet mogelijk om anders dan met een plaatselijke partner te werken.

VFB Via Taiping werken er in China 350.000 verzekeringsagenten voor jullie. In China is de sociale zekerheid veel minder uitgebouwd dan in België. China wil dat graag verbeteren. De markt is daar dus enorm. Hoe ziet uw aanbod verzekeringsproducten er eigenlijk uit vergeleken met hier? 

De Cuyper Dat is vrij vergelijkbaar. De middenklasse is gegroeid en veel mensen kunnen dus grotere bedragen sparen voor hun oude dag. De leeftijdspiramide is er net als hier een bron van zorg. De éénkindpolitiek zal nog lang doorwerken. Maar de sociale zekerheid is er nog beperkt. In heel veel groeilanden is de familie de sociale zekerheid. Met een omgekeerde leeftijdspiramide is dat dus een groot probleem. China zoekt daar oplossingen voor.

Langs de andere kant willen ze uitwassen tegengaan. Vastgoed was in China lang de tegenhanger van het spaarboekje in België. Maar het is wat uit de hand gelopen. Overal aan de rand van de steden zie je woontorens die ’s nachts donker blijven. De eigenaars van die appartementen doen zelfs niet de moeite om hun beleggingsflat te verhuren. Ze konden tot nu puur reken op de meerwaarde voor het rendement. China wil nu, terecht volgens mij, iets doen aan die speculatie en die markt weer gezond maken. Dat maakt langetermijnsparen via een verzekering zoals die van ons dus vandaag meer dan ooit een volwaardig alternatief. Zoals je weet is Taiping Life ook een overheidsbedrijf.

VFB Beleggers zijn vooral beducht voor de volatiliteit in de resultaten in China. Vanwaar komt die? 

De Cuyper De discontovoet staat nu op 2,8%. Dit heeft vooral te maken met de lage rente.  De berekening van je verplichtingen ten aanzien van de verzekerden moet hiermee rekening houden. Hoe lager de rente, hoe hoger de voorzieningen die je nu moet aanleggen om in de toekomst je verplichtingen te kunnen nakomen. In China lopen de veranderingen in de waarde van die voorzieningen door de verlies-en winstrekening. Aangezien de rente nu al een tijd aan het zakken is, is het effect op het resultaat negatief; vorig jaar 116 miljoen euro en voor dit jaar hebben we al gecommuniceerd dat we 170 miljoen euro verwachten.  Maar die impact kan dus ook weer positief worden als de rente voldoende aantrekt.

VFB Beleggers denken meestal dat de volatiele Chinese aandelenmarkten de reden zijn, maar ze moeten dus meer naar de Chinese rente kijken? 

De Cuyper Ja, de evolutie van die rente is eigenlijk belangrijker dan die van de beurzen.

VFB Hoe ervaren jullie partners in China de vijandige houding van zoveel westerse politici tegenover dat land? 

De Cuyper Die houding speelt vooral tegen technologie- en dataspelers. Of met bedrijven die in China produceren voor het westen. Wij werken ter plaatse aan het ontwikkelen van de binnenlandse markt. Onze verzekeringsactiviteiten zijn dus hier dus niet betrokken.

VFB Wat denkt u over de deelnames van de Chinese bedrijven Ping An (5%) en Fosun (10%) in Ageas? 

De Cuyper Ping An is nog een deelname uit de Fortis-tijd. Zij zijn gebleven. Fosun is nieuw en zij bouwden recent nog op. Ik neem aan dat zij Ageas een interessante investering vinden. Wij respecteren alle grote aandeelhouders uiteraard. Zij krijgen dezelfde informatie als alle andere aandeelhouders.

VFB Een paar dagen geleden koppelde een zakenbank Ageas nog aan BNP Paribas. En er was dat bod van een Belgische groep zakenmensen. Blijkbaar is Ageas wel gewild. Hoe ziet u zo’n scenario? 

De Cuyper Dat kan je beter aan die partijen vragen (lacht). Kijk, wij hebben een heel goede relatie met BNP Paribas. Zij hebben 25% in AG en onze verzekeringen worden in België door BNP Paribas Fortis verkocht. Dat werkt uitstekend. Alle partijen zijn dus gelukkig. Dat aanbod van die Belgische partijen is bestudeerd door onze raad van bestuur en als niet realistisch bestempeld. Persoonlijk denk ik dat een overname van Ageas niet zo’n eenvoudig scenario is. Ten eerste moet men ook geïnteresseerd zijn in onze heel eigen wijze van werken. Met die minderheidsparticipaties. Ten tweede hebben onze partners in die joint-ventures natuurlijk garanties gevraagd en gekregen om zich te beschermen als de controle van hun partner zou wijzigen.

VFB Kunnen zij uit de joint ventures stappen als Ageas overgenomen wordt? 

De Cuyper Ik mag die overeenkomsten met onze partners niet tot in de kleinste lettertjes bekendmaken, maar je zal begrijpen dat bedrijven die een joint-venture aangaan bepaalde afspraken maken.

VFB Tot slot nog een vraag over het inkopen van aandelen: u bent niet zo’n grote fan daarvan als uw voorganger? 

De Cuyper Er is maar een klein verschil. In het verleden hadden we al wel eens eenmalige kasstromen door het vereenvoudigen van onze balans. Nu zijn de kasstromen vooral de stabiele inkomsten uit onze verzekeringsbedrijven en willen we die versterken, ook mogelijk via overnames. De vorige jaren kwamen we een hard engagement na om elk jaar voor 150 miljoen euro aandelen in te kopen. Nu geven we voorrang aan die externe groei en zullen we die inkopen van eigen aandelen alleen doen als het wachten blijft op versterking. Ondertussen hebben we wel een hard engagement voor het dividend. De volgende jaren willen 1,5 à 1,8 miljard euro aan dividenden uitkeren. Dat komt neer op elk jaar minstens een gelijkblijvend of stijgend dividend.

Ageas in Europa

De thuismarkten van Ageas in Europa zijn België, Portugal en het VK. Het VK is wel een buitenbeentje, in de zin dat het in tegenstelling tot de andere entiteiten van Ageas geen echt leidende verzekeraar is, maar eerder een nichespeler in een markt waar erg hard op prijs wordt gespeeld en klanten niet erg trouw zijn, maar waar verzekeringen mede daardoor veel duurder zijn dan in België.

VFB Het VK was lang het zorgenkindje van Ageas. Sommigen suggereerden al om het van de hand te doen. Hoe staat u er tegenover? 

De Cuyper Wel, het gaat beter. Het management is ook veranderd . Vorig boekjaar was er een winstbijdrage van omgerekend zo’n 100 miljoen euro. En dit jaar zal dat opnieuw het geval zijn, dat kan ik nu al zeggen. Dat zijn significante bijdrages. De moeilijke jaren van onze activiteiten zijn voorbij. Verkopen is dus niet aan de orde.

Op zoek naar een vierde markt in Europa 

De Cuyper Ageas beschikt over 1,2 miljard cash. Mooie middelen om ergens een positie in een nieuwe markt te kopen.   

VFB Maar in welke windrichting zoekt Ageas?  

De Cuyper Zo’n beetje in alle richtingen. (lacht) Vroeger was het idee om nog ergens een nieuwe markt in Azië te betreden. Maar door de snelle groei zal Azië snel voor de helft van de groepswinst uitmaken. In de eerste plaats kijken we steeds naar versterking in de markten waar we al zijn, samen met onze partners.  Verder zijn we tot de conclusie gekomen dat we om het evenwicht te bewaren ons beter kunnen verbreden in Europa. Waar dat zal zijn? Het zal om een sterke speler moeten gaan, die een leidende rol speelt. Ik kan alleen zeggen dat het niet om Frankrijk of Duitsland zal gaan. Die markten zijn voor ons te groot om een leidende speler te kunnen kopen. In de eerste plaats zoeken we naar schade, maar het belangrijkste is de kwaliteit. Als we dat vinden in leven is dat ook prima.

Analyse

Ageas: de verzekeraar die zichzelf verzekert 

Hoe blij mogen beleggers en Euronext Brussel zijn met Ageas? Dat iemand op het idee kwam om na de implosie van Fortis de verzekeringsactiviteiten verder te zetten als een aparte en onafhankelijke beursgenoteerde groep? Een geluk bij een ongeluk. Niet alleen betaalde Ageas als juridische opvolger van Fortis de grootste schikking ooit in Europa. Ageas creëerde ook grote waarde met de normale bedrijfsvoering. Sinds 2009 leverde een buy & hold-strategie een return op van bijna 25% per jaar of een verdertienvoudiging in twaalf jaar. De koers startte natuurlijk van een laag niveau op 5,69 euro na de val van Fortis. De voorbije 12 maanden bedraagt de return zo’n 13% bruto. Toch noteert de koers nog niet op het niveau van voor corona. 

Uniek evenwicht 

Koersgrafiek Ageas over voorbije 5 jaar.  

Ageas is jaar na jaar een voorbeeld gebleven van waardecreatie door vast te houden aan een eigenzinnige strategie. Die houdt een evenwicht in van stabiele hoge kasstromen in Europa en groei in Azië. De basis daarvoor werd 20 jaar geleden gelegd door er toen actief te worden. Dat gebeurde steevast door samen te gaan met een sterke lokale speler en tevreden te zijn met een minderheidsparticipatie. Daardoor kon Ageas een belangrijke speler worden in negen Aziatische landen waar verzekeraars vooral in leven nog een heel lang groeipad hebben. Als kleinere speler is dat uniek. Bovendien is Ageas door die diversificatie als groep zelf… een soort verzekering dankzij diversificatie. De tweedeling Europa en Azië en de spreiding over 14 landen maakt het profiel van Ageas uniek tegenover vaak veel grotere verzekeraars die giganten zijn in een of een paar landen.

Eigen herverzekeraar

Dankzij die unieke positie is Ageas zelf herverzekeraar geworden voor een deel van de eigen activiteiten. Dat beviel zo, dat de groep ook herverzekeraar is geworden voor derden. Vorig jaar haalde het daar al 79 miljoen nettowinst uit of 8,2% van het totale resultaat uit verzekeringen.

Dividendrendement 5,6%

Het lijkt merkwaardig dat Ageas ondanks zijn trackrecord nog altijd onder het eigen vermogen van 11,5 miljard euro noteert. Aan een koers van 47,00 euro bedraagt de beurswaarde ongeveer 9 miljard euro. Ageas betaalt ongeveer de helft van de winst uit. Aan de huidige koers berekend was het jongste dividend van 2,65 euro (pay out 56%) goed voor en dividendrendement van 5,6%.   Als Ageas zijn track record kan verderzetten zal dat ook naar de aandeelhouders vloeien. Een nog lagere waardering zou dan moeilijk te rijmen zijn met de voortdurende vooruitgang. Ook andere verzekeraars noteren met gelijkaardige waarderingen. De sector ligt niet in de bovenste schuif wegens angst voor verzekeringsrisico’s, de lage rente, verliezen op de portefeuille en overheden die de verzekeraars in een financieel keurslijf duwen. Dat uit zich ook in de adviezen van analisten. Zeventien analisten volgen Ageas op. Acht hebben een positief advies, vijf een neutraal en 4 hebben een negatief advies.

Alvast voor Ageas werden de bezorgdheden niet bewaarheid. Ageas verdient nog altijd bijna 100 basispunten op producten met gegarandeerde rente zoals Tak21. En de langjarige verplichtingen versus de klanten zijn netjes afgedekt met obligaties met verschillende looptijden. Ook dat is een voortuitziende strategische positie die nog stamt van onder Fortis. Lang niet alles was slecht onder die groep.  

Ondertussen heeft Ageas 1,2 miljard euro cash. Dat kan aangewend worden voor overnames. Ageas zoekt een vierde land in Europa, om het evenwicht te bewaren.

VK en China zorg of potentieel ? 

Het behoud van de Britse activiteiten blijft nog een punt van zorg, hoewel Ageas zelf overtuigd is dat het schip daar goed is gedraaid.

Het gewicht van Azië zal, zonder overnames, evolueren van 40% naar 50% van de groepsresultaten, dankzij de sterke groei ginds. Maar doordat China niet alleen politiek, maar ook qua conjunctuur de laatste tijd scheef wordt bekeken, woog dat de jongste tijd op de koers. Wie kijkt naar de fundamentele vraag in China voor verzekeringsproducten en de unieke samenwerking van Ageas en het Chinese staatsbedrijf Taiping Life, weet dat deze zorgen vooral koopkansen zijn. Bescherming, gezondheid en sociale rust zijn topprioriteiten van de Chinese politiek. Dat binnenkort China mee met Ageas zal kunnen groeien als herverzekeraar is een extra verzekering voor deze constructieve Belgisch-Chinese samenwerking.

Reacties

  1. Ik ben al lang ” fan ” van Ageas. ( ben ook oud-werknemer boekhouding en berekenaar leven) Je kan je niet voorstellen welke bedragen er dagelijks binnenkomen aan premie-ontvangsten. De producten leven maken 2/3 van hun inkomen uit ! Dit is de klapper, want kontrakten hebben een zeer lange looptijd ( tot 65 jaar). Deze situatie is momenteel ideaal voor deze verzekeraar gezien premie inkomsten van vandaag slechts worden uitbetaald na 15 – 20 – 25 … jarige looptijden met quasi ” waardeloos geld “. Waardeloos, gezien de superinflatie ondertussen zijn werk heeft gedaan. Anderzijds worden de tarieven ” leven ” berekend op de ” achterhaalde ” sterftetabellen. ( vb In 1978 rekende ik met de tabellen van begin jaren 1960 !) Een stijgende rente is nog een extra vuurpijl voor hun vastrentende beleggingen. Af en toe ( om de 15 à 20 jaar) een kleine natuurramp, nog beter, want de premies voor de schadeverzekeringen worden onmiddellijk aangepast en …… niet éénmalig maar blijvend. Heb je al eens nagekeken hoeveel premie je betaalt voor ” natuurrampen !!! Verzekeringen is dus een mes dat niet aan twee kanten snijdt maar aan vier. Een verzekeraar heeft nog een groot voordeel tegenover een industrieel bedrijf. Zij hebben geen gedoe met grondstoffenprobleem – machinebreuk – dure energie of mislukkingen in onderzoek. Alleen wordt hun papier iets duurder maar dit proberen ze te beperken om zoveel mogelijk digitaal te versturen. Ag. van 1824 viert in 2024 zijn 200 jarig bestaan – ik verwacht dan wel een extra als aandeelhouder ! ( Ik heb nog een anekdote over levensverzekering of lange termijnsparen en hyperinflatie – laat het mij weten indien hiervoor interesse !)