1 mei boodschap

Afgelopen week was Stefan Willems te gast in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar de roep voor hogere belastingen voor vermogenden duidelijk klonk. Bij deze zijn 1 mei boodschap waarin hij dieper ingaat op enkele toespraken in De Kamer en over het thema van belastingen in België.

 

16 rating(s), gemiddelde: 4.6.